Uutiset

Granlund otti toimitiloissaan käyttöön jatkuvan käyttäjäpalautteen

Ensimmäisellä viikolla palautteita tuli yli 300.

Uutinen

Granlundin pääkonttorilla otettiin käyttöön reaaliaikaisen palautteen keräämisen mahdollistava Granlund PULSE. Taloteknisistä järjestelmistä saatavan mittaustiedon vertaileminen käyttäjäpalautteeseen avaa uusia näkökulmia siihen, miten käyttäjät voivat osallistua viihtyisämmän sisäympäristön luomiseen.

Miten hyvin mitattu vastaa koettua? Minkälaisia uusia malleja voimme kehittää mittaustiedon ja koetun sisäympäristön välille?

Käyttäjäpalautteen ja talotekniikan yhdistämiseen tarvitaan uudentyyppisiä sovelluksia, joiden kehittämisessä yksi olennainen osa on käytäntö. Granlund PULSE mahdollistaakin niin palautteen ja kokemusten jakamisen kuin ylläpidon paremman kehittämisen.

Tiedon yhdistämistä kokemuksiin

Rakennuksista, järjestelmistä ja sisäolosuhteista saadaan yhä tarkempaa ja reaaliaikaisempaa dataa, ja uusien sovellusten myötä se on yhä useampien ihmisten saavutettavissa ja hyödynnettävissä.

Ihmisten kokemukset ympäristöstään ovat kuitenkin paljon monimuotoisempia kuin nykyisillä järjestelmillä voidaan mitenkään mitata.

Mittausjärjestelmän näkökulmasta emme aina tiedä, jos työtiloissa on liian hämärää tai meluisaa, puhumattakaan siitä, että voisimme ymmärtää kokemusten, ympäristön ja viihtyisyyden vuorovaikutusta. Joskus paras keino on kysyä käyttäjiltä itseltään.

Malminkaarella palautteenanto on otettu innolla vastaan: fiiliksiä ja kommentteja on tullut useita satoja viimeisen parin viikon aikana.

Tulokset ovat myös kaikkien nähtävillä toimitilojen infotauluilla. Näin kaikilla on mahdollisuus seurata jatkuvasti tilojen olosuhteita.

Satunnaisesta jatkuvaan

Käyttäjiltä kerätään usein palautetta erillisillä kyselytutkimuksilla, mutta niiden tulokset kertovat usein vain yhdestä hetkestä eikä jatkuvaa palautetta näin ole saatavilla.

Yleensä palautetta halutaan kuitenkin sekä antaa että vastaanottaa juuri silloin, kun ongelma on akuutti. Silloin myös esiin nousseisiin asioihin voidaan tarttua entistä nopeammin.

Palautteen avulla voidaan hahmotella, miten mitattu ja koettu sisäympäristö eroavat toisistaan. Käyttäjiltä voidaan, ja heiltä kannattaakin, kysyä myös asioita, joita mikään mittari ei pysty mittaamaan. Tunteilla ja kokemuksilla on merkittävä vaikutus ihmisten toimintaan ja hyvinvointiin.

Kehitysmahdollisuudet käyttäjien ja sisäympäristöjen vuorovaikutuksessa ovatkin lähes rajattomat.

Teksti: Riikka Soitinaho

Lisätiedot ja tiedustelut:
Johtava asiantuntija
Heikki Ihasalo
040 820 9623
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli