Uutiset

Granlund palkitsi Vuoden opinnäytteen

Aiheena leikkaussalin ilmanvaihtoratkaisujen kehittäminen

Uutinen

Granlund haluaa kannustaa opinnäytetöiden tekemistä ja hyödyntämistä tärkeänä osana yrityksen innovaatiostrategiaa. Konsernissa palkitaan vuosittain opinnäytetyö, jonka tulokset ovat hyödynnettävissä yhtiön liiketoiminnassa ja toimivat pohjana jatkokehitykselle. Myös opinnäytteen ulkopuolinen rahoitus ja arvosana ovat valintakriteereinä.

Vuoden 2014 opinnäytetyöksi valittiin Granlund Kuopio Oy:n Tuomas Attilan insinöörityö: Modulaarisen leikkaussalin ilmanvaihtoratkaisujen kehittäminen, joka on tehty Mikkelin ammattikorkeakouluun. Attila teki opinnäytteen osana TEKES-rahoitteista High Tech Hospital Premises -tutkimushanketta, jossa olivat Granlund Kuopio Oy:n lisäksi mukana Hermetel Oy, Halton Oy, Merivaara Oy ja VTT. Hanke toteutettiin vuosina 2013-2015 ja sen ohessa edistettiin määrittelyä myös sairaalailmanvaihtoa käsittelevälle CEN/TC 156/WG 18 -standardiehdotukselle.

”Attilan työ täytti erinomaisesti Vuoden opinnäytetyölle asettamamme kriteerit: se oli kattava ja ansiokas työ Granlundille tärkeältä sairaalasuunnittelun alueelta, tuki Tekesin rahoittamaa yrityshanketta ja palkittiin myös oppilaitoksen taholta korkeimmalla arvosanalla”, kokoaa Granlundin innovaatio- ja kehitysjohtaja Tuomas Laine opinnäytteen ansioita.

Tuomas Attilalle opinnäytteen yhdistäminen TEKES:n rahoittamaan tutkimushankkeeseen oli houkutteleva vaihtoehto. ”Hankkeen aikana pääsin toimimaan yhteistyössä usean eri osa-alueen ammattilaisen kanssa. Suomessa ei ole aikaisemmin kehitetty vastaavaa ratkaisua ja siksi tutkimus- ja kehityshanke kiinnosti laajasti niin laite- ja järjestelmävalmistajien keskuudessa kuin sairaaloissa”, Attila kertoo.

”Kiinnostavaa oli myös päästä seuraamaan uuden CEN-standardin kehitystä, josta saatiin puhtaustasot mitoittavat perusteet leikkaussalin sisäilmastolle”, hän lisää.

Vuoden opinnäytetyö palkitaan 1500 euron stipendillä. Opinnäytteiden tukeminen on osa Granlundin innovaatiotoimintaa, joka on keskeisessä roolissa yhtiön toiminnassa. Innovaatio- ja kehitystoiminnalla vahvistetaan henkilöstön osaamista sekä mahdollistetaan mm. uusien palvelutuotteiden kehittäminen. Opinnäytteet muodostavat merkittävän osan tästä toiminnasta.

Lisätietoa:
Tuomas Laine
Innovaatio- ja kehitysjohtaja
Granlund Oy
p. 050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Tuomas Attila
LVI-suunnittelija
Granlund Kuopio Oy
p. 040 661 8173
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli