Uutiset

Granlundilla pohdittiin sähköalan standardien uudistusta

SESKOn komitea SK 64, joka vastaa pienjännitesähköasennusten standardoinnista Suomessa, kokoontui Granlundilla perjantaina 28.8.2015. Kokouksen isäntänä toimi sähköosaston johtaja Matti Urjo, joka on myös komitean jäsen.

Uutinen

Komitea kokoontuu neljä kertaa vuodessa keskustelemaan ja kehittämään kansallisten sähköasennusstandardien muutoksia. Granlundin isännöimässä tapaamisessa käynnistettiin SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset-standardien uusimistyö. Uusiminen tehdään viiden vuoden välein ja työ aloitetaan noin kaksi vuotta ennen uutta lanseerausta. Näin ollen perjantaina käynnistetty muutostyö saatetaan loppuun vuonna 2017. Aikataulussa pyritään siihen, että vuoden 2016 loppupuolella uusitut standardit saadaan lausuntokierrokselle, jonka jälkeen lausunnot käsitellään ja viedään SFS 6000 standardiin.

Uudistukseen osallistuvat kaikki sähköalan keskeiset tahot viranomaisista sähköurakoitsijoihin ja -suunnittelijoihin. He ovat edustettuina myös SK 64 komiteassa.

Komitea pyrkii työssään ennakoimaan tulevia muutoksia ja trendejä. Seuraavan kahden vuoden aikana keskiössä ovat mm. uusiutuva energia, energiatehokkuus, smart grid sekä palon aikana toimiviksi tarkoitetut henkilöturvajärjestelmät.

SESKOn komitean SK 64 tehtävä sähköasennuksia koskevien teknisten vaatimusten kehittämisessä on keskeinen sekä kansainvälisesti että kansallisesti.

Kuvassa: Seskon komitea SK64 puheenjohtajana toimii Sähkö- ja teleurakoisijaliitto STUL ry:n tekninen johtaja Esa Tiainen (kuvassa vasemmalla) ja sihteerinä Seskon tekninen johtaja Tapani Nurmi. Matti Urjo kuvassa oikealla.

Lisätiedot:

Osastonjohtaja, Sähkö
Matti Urjo
050 525 2242
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli