Uutiset

Hyvät esimiehet ovat tulevaisuuden kilpailuvaltti

Granlund haluaa turvata laadukkaan esimiestyön Gunman-valmennusohjelmalla. Monipuolinen valmennus saa paljon kiitosta nykyisiltä ja tulevilta esimiehiltä.

Uutinen

Granlundin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa esimiestyön onnistumisella on valtava merkitys. Jotta organisaatio kehittyisi haluttuun suuntaan, tarvitaan laadukasta esimiesvalmennusta, jota tarjotaan sekä nykyisille että tuleville esimiehille.

"Henkilöstön kehittäminen on meillä avainasemassa, uusia henkilöjohtamisen hallitsevia esimiehiä tarvitaan jatkuvasti lisää jo pelkästään eläköityvien konkareiden korvaamiseksi", toteaa Granlundin henkilöstöpäällikkö Minna Lappalainen.

Lappalaisen mukaan Granlundilla on investoitu mittavasti sekä sisäiseen että ulkoiseen koulutustarjontaan. HRM Partnersin kanssa yhteistyössä toteutetun Gunman-esimiesvalmennusohjelman ohella Granlund tarjoaa työntekijöilleen myös paljon muita erilaisia täsmäkoulutuksia. Gunman on Granlundille räätälöity johtamisen koulutusohjelma ja osa koulutusjärjestelmä Granlund Universityä (GUN). Koulutus toteutettiin ensimmäisen kerran 2013–2014.

Mentori sparrailee valmennettavia

Koulutuksen tukena toimii joukko johtajakummeja, eli mentoreita, jotka kertovat omasta erikoisalueestaan ja sparraavat valmennukseen osallistuvia. Granlundin sairaalasuunnittelun osastonjohtaja Santeri Kondakov on yksi Gunman-ohjelman mentoreista. Hän kuvailee rooliaan valmennuksessa coachiksi, joka on läsnä ja kertoo omista kokemuksistaan, mutta ei liiaksi korosta omia näkemyksiään.

"Monet kurssilaisista kokevat uudet esimiestehtävät jännittävinä ja toivovat parhaita käytäntöjä kokeneemmalta esimieheltä. Mentorina pyrin korostamaan coachaamisen merkitystä, erilaisten ihmistyyppien ymmärtämistä ja erilaisuuden kunnioittamista työyhteisön raamien puitteissa", Kondakov sanoo.

Hän on innoissaan, miten uusi työelämään tuleva sukupolvi arvostaa ja vaatii erilaista esimiestyötä kuin mihin on aiemmin totuttu.

"Yrityksen asiakkuudet, strategia ja oman osaamisen kehittäminen eivät enää ole vain kaukaista johdon jargonia. Nuoret asiantuntijat haluavat jatkuvasti oppia lisää, päästä mukaan monipuolisiin projekteihin, saada koulutusta ja verkostoitua. Esimiesten pitää pystyä vastaamaan näihin toiveisiin oman motivaationsa kannustamana", Kondakov sanoo.

Uusi työelämään tuleva sukupolvi arvostaa ja vaatii erilaista esimiestyötä kuin mihin on aiemmin totuttu.

Opit heti käyttöön esimiestyössä

Granlundin Gunman-valmennusohjelman aihepiirejä ovat esimerkiksi johtajana kehittyminen ja itsensä johtaminen, strateginen ajattelu ja johtaminen, talous ja liiketoiminnan kannattavuus, työoikeus ja työsuhdeasiat, henkilöstöjohtaminen ja vuorovaikutusvalmiudet sekä asiakkuudet ja asiakasstrategia.

Palautteen perusteella valmennusohjelma on ollut erittäin pidetty osallistujien keskuudessa. Ohjelmaa kiitellään monipuolisesta sisällöstä, mentoreiden avartavista puheenvuoroista ja kollegoilta saadusta vertaistuesta. Valmennuspäivät ovat myös kätevä tapa tavata samalla kollegoita, jotka työskentelevät 20 eri toimipisteessä ympäri Suomea.

Ryhmäpäällikkö Teemu Salonen Granlund Consulting Oy:stä mainitsee valmennuksen parhaimmiksi anneiksi coachingin ja harjoitustyöt.

"Coachingin oppeja olen voinut hyödyntää käytännön esimiestyössä. Esimiesasemassa on hyvä ymmärtää ihmisten erilaiset persoonat ja löytää oikea tapa käsitellä asioita. Valmennuksen harjoitustyöt antoivat arvokkaita työkaluja, miten ennakoida mahdolliset vaativat vuorovaikutustilanteet", Salonen sanoo.

Lue lisää: 

Granlundin Gunman-valmennusohjelmalla on vahva johdon tuki

GUNMAN II kerää kiitosta

Etuja ja mahdollisuuksia Granlundilla

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli

Haluatko kuulla lisää?