Uutiset

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:ssä aloitti toimintansa uusi Energia ja ympäristö- osasto

Uutinen

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:lle on perustettu uusi Energia ja ympäristö- osasto, jonne keskitetään yrityksen tämän aihealueen erityisosaaminen. Näin voimme entistä tehokkaammin luoda lisäarvoa asiakkaillemme rakennusten energiatehokkuuden sekä elinkaari- ja ympäristöasioiden erityisosaajina.

Suomen pitkän ajanjakson tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä, jossa kaikki keskeiset maat osallistuvat ilmastotalkoisiin. Siirtyminen vähäpäästöiseen yhteiskuntaan edellyttää energiatehokkuuden parantamista ja uuden teknologian kehittämistä, kaupallistamista sekä käyttöönottoa olennaisesti kaikilla sektoreilla, erityisesti rakennuksissa, teollisuudessa ja liikenteessä.

Uuden osaston strategiset liiketoiminta-alueet ovat seuraavat:

  • Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvä konsultointi
  • Suunnitteluprojektien ohjaus elinkaarinäkökulmasta
  • Ympäristömyötäiseen rakentamiseen liittyvä konsultointi
  • Talotekniset erikoislaskentapalvelut
  • Kehitys ja koulutus sekä asiakasprojekteissa että sisäisessä toiminnassa

Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvä asiakaskonsultointi sisältää erilaiset energiatarkastelut ja selvitykset olemassa olevissa, uusissa ja peruskorjattavissa rakennuksissa, dynaamiset energialaskennat, energiatodistukset, energiakatselmukset sekä teollisuuden energiaselvitykset.

Elinkaari- ja ympäristönäkökulman huomioivaan suunnitteluprosessiin sisältyy eritasoisia energiataloudellisuuden, ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten tarkasteluja projektin eri vaiheissa. Elinkaarikonsultointitehtävässä tarkastellaan yleensä elinkaarikustannuksia (LCC) ja suunnitteluratkaisujen vaikutuksia rakennuksen ympäristövaikutuksiin (LCA). Suunnittelun ohjaus sekä eri suunnittelualojen luonnosten kommentointi elinkaarinäkökulmasta kuuluvat myös useimmiten elinkaarisuunnittelun tehtäviin. Elinkaarikonsultointipalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti - palvelun laajuus riippuu mm. rakennuskohteesta, rakennuttajan kiinnostuksen painopisteistä ja projektissa asetetuista tavoitteista.

Ympäristömyötäisen rakentamisen konsultoinnissa suurella painoarvolla ovat tällä hetkellä rakennusten ympäristöluokitukset. Energia- ja ympäristöosastolla on useita LEED AP- ja BREEAM- sertifikoinnin suorittaneita henkilöitä, jotka osallistuvat suunnittelun ohjaukseen käytettäessä ympäristöluokitusta tavoiteasettelussa ja tavoitteiden toteutumisen seurannassa

Talotekniset erikoislaskentapalvelut kattavat mm. ilmavirtojen mallinnukset
(CFD-laskennan), rakenteiden lämpödynaamiset tarkastelut, erikoiskohteiden energiatarkastelut, uusiutuvien energiamuotojen tarkastelut, magneettikenttälaskennat, autohallien epäpuhtauslaskennat sekä taloteknisen kustannuslaskennan.

Kehitys ja koulutus kuuluvat osaston toiminta-alueisiin koskien sekä yrityksen sisäistä että ulkopuolista kehitystä ja koulutusta. Yritys on osallisena sekä kotimaisissa Tekes- että ulkomaisissa EU-rahoitteisissa tutkimus-ja kehityshankkeissa, joissa pääpaino on energia- ja elinkaariosaamisessa sekä rakennusten tietomallin hyödyntämisessä.

Uskomme, että voimme entistä tehokkaammin palvella asiakkaitamme ja osallistua alan kehitykseen uuden Energia- ja ympäristö- osaston myötä.

Lisätietoja antaa:

Osaston johtaja, Piia Sormunen TkT
GSM 045 670 6768,
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli