Uutiset

Älykkäitä sisäolosuhteita kiinalaisiin työympäristöihin

Big dataa hyödynnetään I²E-hankkeessa

Uutinen

Huhtikuussa käynnistyi Granlundin ja yhteistyökumppaneiden kaksivuotinen hanke Intelligent Indoor Environment in China (I²E-China). Kahden miljoonan euron hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppanimme Rapal, joka tarjoaa tilahallinnan ohjelmistosovelluksia, ja Halton, joka on erikoistunut sisäilmateknologioihin. Hankkeen kiinalainen kumppani on Glodon Software Ltd.

”Hankkeen puitteissa tutkimme Kiinan ylläpitomarkkinaa ja selvitämme, millaiset liiketoimintakonseptit sinne soveltuvat”, kertoo Granlundin kiinteistönpidon johtava asiantuntija Arto Huuskonen. ”Pyrimme kumppaniemme kanssa luomaan ja pilotoimaan innovatiivisia yhteiskonsepteja, joilla voidaan parantaa kiinteistöjen sisäilmanlaatua ja energiatehokkuutta.”

Kiinan markkinoilla asiakkaat eivät ole kiinnostuneita pelkästä palvelusta, vaan tarvitaan konkreettinen tuote. Sen on oltava edullinen, voimakkaasti skaalautuva sekä kaiken lisäksi helppo myydä ja ottaa käyttöön. Yhtälö on haastava perinteiselle insinööritoimistolle.

Käyttäjälähtöiset mobiiliteknologiat kiinnostuksen kohteena

Konseptin keskiössä ovat kiinteistön käyttäjät ja ajatus siitä, että kiinteistöjen käyttöön liittyvää big dataa pitää pystyä hyödyntämään nykyistä paremmin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mikä on sisäolosuhteiden näkökulmasta arvokkainta dataa, jota kannattaa jalostaa eteenpäin, ja minkälaisilla teknologioilla tietoa voidaan kerätä. Granlundin kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti käyttäjälähtöiset mobiiliteknologiat, jotka laajentavat Granlund Manager Mobiilin toiminnallisuuksia.

Hankkeen toisessa vaiheessa luodaan optimointialgoritmeja ja lasketaan käyttötilanteita energiaoptimaalisille sisäolosuhteiden ratkaisuille laajentaen jo mainetta haalineen energiaoptimoinnin sovellusaluetta.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa selvitetään, miten sisäympäristöstä voidaan tuottaa käyttäjiä kiinnostavaa informaatiota ja osallistaa heidät oman työtilansa sisäympäristön hallintaan.

”Haluamme kehittää kiinteistöjen ylläpitoa kohti tarpeenmukaisuutta”, Huuskonen toteaa. ”Silloin sisäympäristön hallinnassa hyödynnetään reaaliaikaista tietoa. Tavoitteena ovat energia- ja kustannustehokkaasti tuotetut sekä käyttäjän kannalta optimaaliset sisäilmaolosuhteet.”

Lisätietoa:

Arto Huuskonen
Johtava asiantuntija, TkT
Kiinteistönpito, Granund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
p. 050 512 4368

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli