Uutiset

Kesätöissä asiakkaalla

Verkostoitumista ja asiakkaan tuntemusta

Uutinen

Granlundilla kokeiltiin kesällä uutta tapaa syventää asiakkuuksia, kun asiantuntijamme lähtivät asiakasyrityksiin kesätöihin pariksi päiväksi. Kampanja liittyi Heikki Ihasalon vetämään Palvelukokemuksen kehittäminen -kehityshankkeeseen. Kokemukset kesätöistä olivat positiivisia ja kampanjassa mukana olleet sähköosaston ryhmäpäällikkö Matti Sinisalo ja rakennusautomaation johtava asiantuntija Heikki Ihasalo suosittelevat ”kesätöitä” muillekin.

Verkostoitumista ja asiakkaan tuntemusta
Heikki Ihasalo oli kesätöissä Spondan kiinteistökehitysosastolla ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivulan apuna. Päivän aikana he kävivät läpi Spondan toimintaa sekä ympäristövastuupäällikön keskeisiä työtehtäviä. Hannamari piti kesätyötä onnistuneena kokeiluna. ”Oli hienoa saada uutta asiantuntevaa näkemystä moniin mietinnässä oleviin ympäristövastuun kysymyksiin. Vaikka yksi päivä oli hyvin lyhyt aika perehtymiseen puolin ja toisin, niin saimme Heikiltä monia hyviä vinkkejä ja näkemyksiä. Mielellämme osallistumme jatkossakin vastaavien kesätyöpäivien järjestämiseen”, hän kertoo.

Heikin mielestä oli hyödyllistä päästä konkreettisesti seuraamaan asiakkaan toimintaa. ”Ympäristöasiat oli jalkautettu hyvin Spondassa. Ne oli huomioitu jokaisen tuloskortissa ja olivat myös johtoryhmän seurattavia mittareita. Tunnustuksena ympäristöasioihin panostamisesta on Spondalle myönnetty muun muassa kansainvälinen Global Real Estate Sustainability Benchmarkin (GRESB) Green Star -tunnustus.

Matti Sinisalo oli kaksi päivää kesätöissä Johnson Controlsilla, joka vastaa IBM:n konesaleista Suomessa. Parin päivän aikana hän tutustui yrityksen konesalikohteisiin pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Mika Luukkonen piti kokeilua hyvin positiivisena yhteistyön parantamisen kannalta. ”On tärkeää, että yhteistyökumppanimme ymmärtävät tiettyjen toimintaympäristöjen asettamat vaatimukset ja haasteet. Kesätyökokeiluilla edesautetaan varmasti positiivisessa mielessä tätä asiaa", hän kertoo.

Mikan mielestä kokeilu paransi asiakasodotusten ja prosessien ymmärtämistä sekä lisäsi tietoa kiinteistöjen operatiivisesta toimintaympäristöstä. Matti on samoilla linjoilla Luukkosen kanssa. ”Kokemus oli hyvä ennen kaikkea verkostoitumisnäkökulmasta. Pääsin paremmin tutustumaan henkilöihin sekä asiakkaan projekteihin”.

Positiiviset kokemukset innostavat jatkamaan kesätyökokeilua myös ensi vuonna. Ole yhteydessä, jos haluat Granlundilta ensi vuonna kesätyöläisen organisaatioosi.

Lisätietoa:
Heikki Ihasalo
johtava asiantuntija, rakennusautomaatio
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Matti Sinisalo
ryhmäpäällikkö, sähkö
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli