Uutiset

Kokonaisvaltaisen energiajohtamisen merkitys kasvaa kiinteistöalalla

Granlund Consultingin markkinatutkimus selvitti energiajohtamisen nykytilaa

Uutinen

Kiinteistö-, energia- ja ympäristöjohtamisen asiantuntijayritys Granlund Consulting Oy selvitti markkinatutkimuksella energiajohtamisen nykytilaa ja kehitystä rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä sekä energiayhtiöissä. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, joten tuloksista on pääteltävissä, kuinka energiajohtaminen on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana.

Yrityksissä asetetaan vain vähän kattavia energiatavoitteita

Tulosten mukaan energiajohtaminen, kuten energiatehokkuuden kehittäminen, nähdään yrityksissä tärkeämpänä kuin aikaisemmin. Kattavien tavoitteiden asettaminen ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Sen sijaan energiatavoitteet ovat aikaisempaa yksiulotteisempia ja keskittyvät energiankulutuksen pienentämiseen. Samalla esimerkiksi päästöjen karsiminen jää vähemmälle huomiolle.

”Vaikka alalta löytyy myös paljon hienoja energiajohtamisen esimerkkejä, niin silti moni toimija keskittyy edelleen vain yksittäisiin energiansäästötoimenpiteisiin. Tuloksista herääkin se kysymys, onko energiajohtamisen tärkeys vielä monessa yrityksessä tunnistamatta tai energiajohtamista tehdään vain lisääntyneistä viranomaisvelvoitteista johtuen”, pohtii Granlund Consulting Oy:n energian toimialajohtaja Ville Reinikainen. Ilahduttavaa tuloksissa on, että energiastrategian laadinta ja toteuttaminen käytännössä nähdään monessa yrityksessä keskeisenä kehityskohteena.”

Digitaalisuus uutena energiajohtamisen keinona

Yli 60 prosenttia vastaajista hyödyntää tai harkitsee hyödyntävänsä digitaalisia energian ja olosuhteiden hallintapalveluja. Tutkimuksessa kysyttiin erikseen myös energiayhtiöiden mielipidettä alan tulevaisuudesta, ja vastauksissa korostui kokonaisratkaisujen hakeminen ja kumppanuus eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

”Energialaitoksissa näyttää vallitsevan yhtenäinen näkemys siitä, että palvelutarjontaa tulee laajentaa asiakkaiden eli kiinteistönomistajien ja käyttäjien suuntaan. Osaamisen ja palvelujen kehittäminen aiotaan toteuttaa pääasiassa asiantuntijakumppanien kanssa yhteistyössä”, Reinikainen toteaa.

Tutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2018 ja haastattelututkimukseen vastasi 101 alan asiantuntijaa.

Lataa Energiajohtaminen NYT -markkinatutkimus

Julkaisutilaisuuden 8.11. esitykset

Energiajohtaminen NYT -markkinatutkimuksen julkistaminen ja päätulokset
Ville Reinikainen, energian toimialajohtaja, Granlund Consulting Oy

Energiajohtaminen kiinteistönomistajan näkökulmasta
Ari-Pekka Lassila, ympäristöinsinööri, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Case Brunswick: Energiatehokkuushankkeiden optimiratkaisut ja kuinka ne saavutetaan?
Markus Mittler, Technology & Sustainability Officer, Brunswick Real Estate 

Kiinteistöjen ja energiajärjestelmien uudet rajapinnat
Jussi-Pekka Kuivala, Head of Heat and Cooling Network Services, Granlund Consulting Oy

Lisätiedot:
Ville Reinikainen
Energian toimialajohtaja
Granlund Consulting Oy
050 541 5375, ville.reinikainen(a)granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli

Haluatko kuulla lisää?