Uutiset

Matalaenergiarakentaminen ja Big Room -työpajat

Uutinen

Matalaenergiarakentaminen ja Big Room -työpajat
19.4.2016 Helsinki

Tiivistetty tietopaketti luentojesi pohjaksi ja konkreettista tukea aiheen opettamiseen!

Vuoden 2021 alusta uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiataloja. Koulutuksessa käydään tämän vaikutuksia rakennus- ja talotekniikkavaatimuksiin sekä kriittisiä kohtia niin uudis-, korjaus kuin aluerakentamisenkin näkökulmasta.

Allianssihankkeet ovat tuoneet Suomeen vuorovaikutteisen Big Room työskentelyn ja työpajat, ja samat metodit toimivat hyvin myös opetuksen monipuolistajana. Työskentely työpajassa on intensiivistä ja osallistavaa sekä oikeaan aiheeseen sidottuna harjoittaa opiskelijan valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä. Koulutuksen iltapäivässä käydäänkin läpi erilaisia Big Room- ja työpajatekniikoita aamupäivän matalaenergiarakentamisen teemojen avulla.

Koulutuksen hinta on 550 € (ALV 0%) / henkilö. 
Mikäli samasta yrityksestä osallistuu vähintään 3 osallistujaa: alennus -20 %, vähintään 5 osallistujaa: alennus -25 % ja vähintään 10 osallistujaa: alennus -30 %.

Koulutus sisältää luennot, koulutusaineiston ja oikeudet aineiston suoraan hyödyntämiseen opetuskäytössä sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu koulutusalan asiantuntijoille.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Työpajapäivän ohjelma

Granlund Consulting – teemme asiakkaistamme edelläkävijöitä!

Kouluttajat

Piia Sormunen


Piia Sormunen (DI, TkT) toimii toimialajohtajana vastuualueenaan neuvonantopalvelut. Hän toimii vastuukouluttajana coaching-palveluissa. Hän toimii sekä kouluttajana että vastaa Granlund Consulting Oy:n coaching-palveluiden laadusta.
Sormusella on yli 20 vuoden kokemus rakennusten ja rakennetun ympäristön energia- ja ympäristökonsultoinnista, TK-toiminnasta, koulutuksesta ja johtotehtävistä. Hän on toiminut Metropolian ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja osaamisaluepäällikkönä vastaten Energiaviisas ympäristö -yksikön täydennyskoulutustarjonnasta ja sisällöstä ennen siirtymistään Granlund Consulting Oy:öön.
Hänen vahvuutenaan on osallistavan työpajatoiminnan tuntemus. Hänellä on tohtorin pätevyyden lisäksi ammatillinen opettajan pedagoginen pätevyys. Vahva asiantuntijuus yhdistettynä pedagogisiin taitoihin mahdollistavat hyvät oppimistulokset.
Piia Sormusella on asiantuntija fasilitointikokemusta niin konsultointi-, TK-hankkeista kuin rakennushankkeistakin. Hän on ollut käynnistämässä projektijohtajana Metropolia AMK:ssa ”Lähes nollaenergiarakentaminen - työkaluja Big Room työskentelyyn” -täydennyskoulutusta.
Sormunen vastaa Granlund konsernin sisäisessä koulutusohjelmassa Big Room -työpajakoulutuksesta.


Erja Reinikainen


Erja Reinikainen on rakennusten energiankäytön johtava asiantuntija, jolla on pitkä kokemus erityyppisistä kohteista. Hän on ollut kehittämässä energiakatselmustoimintaa Suomessa ja osallistunut myös kansainvälisiin energiakatselmoinnin kehityshankkeisiin. Reinikainen on toiminut pitkään myös energiakatselmoijien kouluttajana. Energiakatselmointikokemusta hänellä on useista kymmenistä kohteista, joissa hän on toiminut LVI-katselmoijana, katselmustiimin johtajana tai laadunvarmistajana. Hän on osallistunut energia-asiantuntijana useisiin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin ohjaten suunnittelua energiatehokkaisiin ratkaisuihin. FInZEB-hankkeessa Reinikainen oli pääkonsulttina laatimassa selvityksiä lähes nollaenergiarakentamisen säädösvalmistelun tueksi.


Juha Viholainen


Juha Viholainen työskentelee Granlund Consulting Oy:ssä energia-asiantuntijana. Hänen vastuualueelleen kuuluvat alueelliset energiatehokkuus- ja energianhankintatarkastelut, sekä erilaiset energia- ja ympäristöjohtamisen asiantuntijatehtävät. Juha Viholaisella on tutkijataustansa myötä laajaa kokemusta teollisuudelle, palveluyrityksille ja julkisille toimijoille tehdyistä prosessien energiatehokkuustarkasteluista, sekä kestävään kehitykseen liittyvästä tutkimuksesta ja raportoinnista eri sidosryhmille. Viholainen on esitellyt energiatehokkuustutkimustaan kansainvälisissä julkaisuissa, eri tieteen- ja teollisuusalojen konferensseissa ja koulutusseminaareissa. Viholainen valmistui energiatekniikan tohtoriksi vuonna 2014.


Teemu Salonen


Teemu Salonen työskentelee Granlund Consulting Oy:ssä energiakonsultoinnin ryhmäpäällikkönä vastuullaan erityisasiantuntemusta vaativat energia- ja elinkaarikonsultointihankkeet. Hänellä on 8 vuoden kokemus erilaisista energiatehokkuuden kehittämishankkeista sekä elinkaarikustannuslaskennasta. Salonen on toiminut asiantuntijana muun muassa lähes nollaenergiarakentamisen vaatimuksia selvittäneessä FInZEB-hankkeessa vastaten elinkaarikustannuslaskennasta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana AaltoPRO:n "Rakennusten energiatehokkuuden asiantuntija" -koulutusohjelmassa.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli