Uutiset

Merkittävää energiansäästöä Wärtsilälle

Granlundin suunnittelema verkkovaihtosuuntaajakäyttö mahdollistaa jopa 26 MW sähköntuotannon

Uutinen

Wärtsilä Finland Oy on ottamassa Vaasan tehtaillaan käyttöön uudenlaisen verkkovaihtosuuntaajan, joka mahdollistaa moottoreiden koeajossa tuotetun sähkön muuntamisen niin, että se voidaan syöttää edelleen valtakunnan sähköverkkoon. Toteutus on osa Granlund Oy:n Wärtsilälle toteuttamaa energiansäästöselvitystä ja toimeenpanoehdotuksia, joilla pyritään 10 % energiankulutuksen vähentämiseen vuoteen 2016 mennessä.

Wärtsilä on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuosille 2008-2016, joka on jatkoa kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 1997 käynnistämille vapaaehtoisille energiansäästösopimuksille. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on määrittänyt ohjeelliseksi energiansäästötavoitteeksi 9 % vuodelle 2016, jonka Wärtsilä pyrkii ylittämään yhdellä prosenttiyksiköllä.

Granlund on ehdottanut energiansäästöön useita toimenpiteitä niin tuotannolle kuin rakennuksille. Merkittävän osan energiansäästöstä tulee muodostamaan metalliteollisuudessa uudenlaista konvertteritekniikkaa edustava verkkovaihtosuuntaajakäyttö, joka mahdollistaa sähkön muuttamisen niin, että se voidaan syöttää edelleen 50 hertsin valtakunnan sähköverkkoon. Tekniikka pohjautuu tuulivoimaloissakin käytettävään konvertteritekniikkaan.

Vaasan yksikön sähköinen koeajo muodostaa hyvin merkittävän sähköntuotantopotentiaalin, sillä koeajossa syntyy muun energiantuotannon lisäksi vuositasolla jopa 10 000 MWh verkkovaihtosuuntaajien kautta sähköverkkoon syötettävää sähköenergiaa. Järjestelmä toteutetaan kahdessa vaiheessa ja toisen vaiheen käyttöönoton jälkeen kesällä 2015 maksimiteho voi olla jopa 26 MW.

”Erityispiirteenä Vaasan toimitusyksikössä on energiankulutuksen jakauma, jossa suurin yksittäinen energiankäytön muoto on asiakasmoottoreiden testauksessa käytetyt polttoaineet. Tämän takia myös suurimmat säästöt saadaan aikaan hyödyntämällä tuotettua koeajoenergiaa. Ilman tätä hyödyntämistä ei 10 % tavoitetta olisi mahdollista saavuttaa”, arvelee Wärtsilässä projektista vastaava Heikki Humalamäki.

Lisätietoa:

Matti Urjo
osastonjohtaja, sähkö
Granlund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
p. 050 525 2242                      

Heikki Humalamäki
projektinjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
etunimi.sukunimi@wartsila.com
p. 010 709 2478

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus vuosille 2008-2016

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli