Uutiset

Närpes vill inte ”elda för kråkorna”

Energianalyser lovar 80 000 € årliga besparingar.

Uutinen

Närpes stads tekniska direktör Edd Grahn och Granlund Österbottens vd Kari Rintamäki är nöjda med energibesparingar som Granlund Österbottens ingenjörer Ville Rajamäki (VVS) ja Jari Niemi (El) har hittat hos ca 20 fastigheter som har granskats enligt Motivas modell. Trots att Närpes stad redan tidigare hade satsat mycket på utvecklingen av byggnadsautomation kunde man hitta en hel del snabbvinster, t.ex. ändringar av temperaturbörvärden och gångtider av ventilation, som ger över 20000 € årliga besparingar med endast 3000 € investeringar. På elsidan är ändringar i elöverföringstariffer samt byte av gamla lysrör till LED armaturer bland de mest lönsamma åtgärderna.

Närpes skall följa upp energiförbrukningar och verkställandet av besparingsåtgärder med hjälp av Granlund Managers tvåspråkiga version. I framtiden kommer även Granlund Managers INFO –tavlor att installeras i fastigheter för att motivera användarna att medverka i energibesparingar.

Närpes stads och Granlund Österbotten Ab:s samarbete startade 2011 då Närpes anslöt sig till kommunernas energibesparingsavtal (KEO). Staten betalar hälften av granskningskostnaderna. Andra fördelar med granskningar är att fastigheternas teknik blir väl dokumenterad och driftspersonal får nyttiga tips om hur man kan driva fastigheten på effektivt sätt.

Närpes stad har även sparat 1,2 milj € mellan åren 2006-2013 med att utveckla och konvertera fjärrvärmesystemets energikälla från olja till flis.

Se även en artikel i tidningen Syd-Österbotten den 28.12.2013.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli