Uutiset

Palvelut saman katon alle Jyväskylässä

Granlund avasi uuden toimiston Jyväskylän Mattilanniemeen tammikuussa. 404 m²:n tiloissa Keski-Suomen alueen asiakkaita palvelee parikymmentä Granlundin asiantuntijaa. Uutta toimistoa juhlistettiin asiakkaiden kanssa toukokuun alussa.

Uutinen

Aiemmin eri toimitiloissaan toimineet Granlund Jyväskylä Oy ja Granlund Consulting Oy haluttiin tuoda saman katon alle, jotta asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu olisi entistä sujuvampaa. Mattilanniemessä kulkuyhteydet niin työntekijöille kuin asiakkaille ovat ihanteelliset. Moderneissa työskentelytiloissa viihtyvyys ja muunneltavuus ovat parhaimmillaan.

”Jyväskylässä rakennetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Olemme Keski-Suomessa mukana erilaisissa kohteissa: julkista liikerakentamista on runsaasti, mutta samalla korjaamme myös paljon vanhaa. Jatkossa tavoitteena on edelleen kasvattaa paikallista palvelutarjoamaamme”, kertoo uuden toimiston avajaistilaisuuden avannut Granlund Jyväskylä Oy:n toimitusjohtaja Jari Manninen.

“Yhteisestä toimistosta käsin meidän on entistä helpompi palvella asiakkaita yhtenä Granlundina. Uusissa tiloissa on pieni kasvuvarakin, ja oma sähköosasto on yksi esimerkki seuraavista kasvutavoitteistamme. Yhtiönä haluamme olla alan kärjessä”, kiteyttää Granlund Jyväskylä Oy:n kiinteistönpidon osastonjohtaja Antti Törmälä.

LVIA-suunnittelun lisäksi Jyväskylässä tarjotaan rakennuttamispalveluita, valvontaa, erilaisia selvityksiä ja kartoituksia sekä konsultointipalveluita niin suurille kuin pienemmille kohteille. Tänä keväänä lanseeratut taloyhtiöpalvelut ovat myös vastanneet monen paikallisen asiakkaan tarpeeseen.

Energiatehokkuushankkeiden kysyntä on ollut kasvussa

”Tutkituilla ja mitatuilla ratkaisuilla vastaamme siihen, kuinka asiakkaan kannattaa kulloinkin kohdistaa rahalliset ja ajalliset resurssinsa saadakseen kiinteistönsä mahdollisimman energiatehokkaiksi ja sitä kautta parantaa myös kiinteistöjen tuottoa”, Granlund Consulting Oy:n asiakkuuspäällikkö Marko Puolakka kuvailee.

Granlundilla hyödynnetään VTT:n ja Aalto yliopiston kehittämää MOBO-työkalua, jonka avulla on mahdollista minimoida hankkeen investointi- ja elinkaarikustannukset sekä energiankulutus. MOBO-työkalu perustuu matemaattisella optimointialgoritmilla toteutettavaan monitavoiteoptimointiin, jolla seulotaan parhaat asiakaskohtaiset ratkaisut eri muuttujien muodostamista, jopa miljoonista, eri vaihtoehdoista. Määrittely huomioi rakennuksen kokonaisuutena aina ilmanvaihdosta lämmitysjärjestelmiin, ja sitä on hyödynnetty tähän mennessä yli 60 kohteessa, esimerkiksi liikerakennuksissa, asuinkerrostaloissa ja sairaaloissa.

Optimoinnin avulla voidaan energiatehokkuuden lisäksi määritellä myös kannattavimmat korjausratkaisut, sisäinen korkotuotto ja hiilijalanjälki.

”Konsultoinnilla on entistä suurempi merkitys kiinteistöalalla. Johtuen kiinteistökauppojen runsaasta määrästä, tällä hetkellä kysyntää on tekninen ja ympäristö Due Diligence -selvityksille, jossa olemme ostajan tai myyjän neuvonantajana selvittämässä puolueettomasta näkökulmasta kohdekiinteistön teknisiä ja ympäristönäkökohtia, niihin liittyviä riskejä ja kustannusvaikutuksia”, Puolakka jatkaa. 

Esittelyssä Virtuaalinen kiinteistö

Avajaisissa keskusteltiin myös Virtuaalisesta kiinteistöstä sekä VR:n hyödyntämisestä kiinteistörakentamisessa. Uusi kiinteistönhallintaan ja johtamiseen tarkoitettu Granlund Manager -työkalu, Virtuaalinen kiinteistö, tuo tietomallit kiinteistön ylläpidon tueksi.

”Granlund Managerilla mahdollistetaan tiedolla johtaminen, parempi ennustettavuus sekä asiakkaan toiminnan kehittäminen ja kiinteistön käytön optimoiminen asiakkaan tarpeen mukaan”, Törmälä kertoo.

Virtuaalisen kiinteistön myötä kiinteistön ylläpitoprosessi kehittyy ja helpottuu huomattavasti, kun tietomallia hyödynnetään myös suunnittelun ja rakennuttamisen jälkeen. Esimerkiksi huoltotarve havaitaan nopeasti ja tarkasti järjestelmän kolmiulotteisen näkymän kautta, ja kaikki tiedot jäävät talteen jokaiselle käyttäjälle yhteen paikkaan.

Kakkukahvien lomassa asiakkaat pääsivät kuulemaan myös LVI-suunnittelija Tommi Pyykön alustuksen VR-teknologian hyödyntämisestä kiinteistösuunnittelussa ja rakennuttamisessa. Tämän jälkeen siirryttiin tutustumaan varsinaisiin toimitiloihin, missä tarjolla oli livemusiikkia, cocktaileja sekä virtuaalinen kokemus Jyväskylän rakenteilla olevasta sairaala Novasta.

”Granlund Jyväskylä Oy on ollut toteuttamassa IV-, lämmitys- sekä vesi -ja viemärisuunnittelua. Virtuaalitodellisuuden käyttö on nostanut selvästi suosiotaan viime vuosina, ja sairaala Nova -hankkeessa sen hyödyntämisestä on saatu positiivista palautetta”, Pyykkö kertoo.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli