Uutiset

Potilaiden tarpeet ohjaavat T3-hankkeen suunnittelua

Granlund talotekniikan suunnitteluun mukaan

Uutinen

Granlund on valittu LVIA- ja kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL) suunnittelijaksi Turun yliopistollisen sairaalan T3-hankkeeseen.

Uudisrakennus T3 rakentuu T-sairaalan yhteyteen rata- ja tiealueen päälle rakennettavalle betonikannelle. Kahdeksankerroksinen rakennus on laajuudeltaan 54 000m2. T3 tulee korvaamaan nykyisin U-sairaalaan sijoitetut toiminnot, kuten mm. lasten ja nuorten sekä naistentautien osastot. Tavoitteena on rakentaa uusi sairaala, jonka suunnittelun lähtökohtana ovat potilaiden tarpeet, perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus.

Hanke on nyt ehdotussuunnitteluvaiheessa ja uuden sairaalan on tarkoitus valmistua 2019 aikana. ”T3-hankkeessa näkyvät sairaalasuunnittelun uudet trendit, eli muunneltavien ja joustavien tilojen tarve. Oman haasteensa tähän hankkeeseen tuo rakentaminen tie- ja rata-alueen päälle”, kertoo Granlundin sairaalasuunnittelun johtava asiantuntija Aila Puusaari.

Lisätietoa:

Aila Puusaari
Johtava asiantuntija, sairaalasuunnittelu
Granlund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
p. 040 769 3245

Anssi Hakarinne
Ryhmäpäällikkö, sairaalasuunnittelu (KSL)
Granlund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
p. 040 766 3339

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote hankkeesta

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli