Uutiset

Raaseporin kaupunki selvitti yli 100 kohteen kiinteistönhoidon mitoituksen ja resurssit

Granlundin asiantuntijat toteuttivat Raaseporin kaupungille kattavan raportin kiinteistönhoidon teknisten töiden ja ulkoalueiden hoidon työmäärämitoituksesta. Mitoitusraportti tarjosi kehittämisehdotuksia ja jatkotoimenpiteitä, jotka eivät välttämättä vaadi henkilöjärjestelyjä.

Uutinen

Raaseporissa halutaan parantaa kiinteistönhoidon tehokkuutta ja tavoitteellisuutta. Työmäärämitoitusraportti tarjosi kokonaiskäsityksen siitä, miten kiinteistönhoidon resurssit on jaettu suhteessa todelliseen työmäärään. Raportissa huomioitiin 104 kohdetta ja yli 300 000 neliötä ulkoalueita.

”Raaseporissa toteutettiin kuntaliitos vuonna 2009, kun Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan kunnat yhdistyivät. Kaupungissa onkin havaittavissa monista suomalaisista kunnista tuttu ilmiö, jossa kiinteistönhoidon resursseissa on selviä eroja alueiden välillä”, kertoo Granlundin asiakkuuspäällikkö Ville-Veikko Lallukka.

Laskelmien mukaan Raaseporin kiinteistönhoidon resurssit on jossain määrin ylimitoitettu, ja ulkotyöt, kuten lumenluonti ja liputus, vievät työaikaa kaksi kertaa enemmän kuin tekniset työt.

”Kiinteistönhoitoa voidaan tehostaa useilla eri keinoilla, kuten Granlund Manager -ohjelmiston maksimaalisella käytöllä ja optimoiduilla siirtymisillä kohteesta toiseen”, Lallukka sanoo.

”Mitoitus antoi hyvän kokonaiskäsityksen tilanteesta ja tukea joidenkin rakenteellisten muutosten tekemiseen. Käyttäjän tukipalvelujen tehtävien analysoimiseen olisi voinut paneutua syvällisemminkin", sanoo tilahallintopalvelujen päällikkö Anna Friberg Raaseporin kaupungilta.

"Mitoitusprojekti sujui hyvin. Kaupunki sai raportista hyvää tukea kiinteistönhoitoalueidensa resursointiin sekä aihealueen tulevaa kehittämistä varten”, lisää kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström Raaseporin kaupungilta.

Laskelmien mukaan Raaseporin kiinteistönhoidon resurssit on jossain määrin ylimitoitettu, ja ulkotyöt, kuten lumenluonti ja liputus, vievät työaikaa kaksi kertaa enemmän kuin tekniset työt.

Vahtimestareiden ja kiinteistönhoitajien työnkuvassa eroja

Koulujen vahtimestareiden siirto kiinteistönhoitajiksi on toinen suomalaisissa kunnissa yleinen ilmiö, joka tuottaa haasteita kiinteistöjen ylläpitoon myös Raaseporissa.

”Vahtimestaripalvelut eroavat kiinteistönhoidosta esimerkiksi siinä, että vahtimestarien tehtävänä on ollut perinteisesti tarjota teknisten töiden sijaan erilaisia käyttäjäpalveluja”, Lallukka selittää.

Raaseporissakin toteutetaan paikoin liikaa tilan käyttäjiä tukevia palveluja, jolloin aikaa ja rahaa kuluu teknisen ylläpidon kannalta epäolennaisiin asioihin. Seuraava askel on käydä läpi, mitkä tehtävät kuuluvat tekniselle ylläpidolle ja mitkä eivät.

”Vahtimestaripalveluja tarvitaan edelleen, mutta kaupungissa voidaan keskustella siitä, maksetaanko palvelut kiinteistönhoidon vai kenties sivistystoimen budjetista.”

Kaikki hyödyt irti Granlund Managerista

Raaseporissa on käytetty Granlund Manager -järjestelmää vuosikymmenen alusta asti. Järjestelmä on käytössä kiinteistönhoidon johtamisessa ja valvonnassa. Yksi keino tehostaa kiinteistönhoidon resursointia ilman henkilöjärjestelyjä on ennakoiva huoltotoiminta tutulla työkalulla.

”Esimerkiksi huoltosuunnitelmat voidaan laatia Managerilla kaikille kohteille ennakkoon niiden todellisten tarpeiden mukaan”, Lallukka korostaa.

Kun tehtävät aikataulutetaan järkevästi, kiinteistönhoitajan on mahdollista suunnitella työskentelyään paremmin. Joka päivä ja viikko työlista on selvillä etukäteen. Lisäksi työskentelyä voidaan tehostaa siirtymällä Granlund Managerin mobiilin huoltokirjan käyttöön.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli