Uutiset

Suunnittelimme modernin maalämpöjärjestelmän kiinalaiseen toimistorakennukseen

Pohjoismainen talotekniikkaosaaminen avaa markkinoita Aasiassa. Yksi kohteistamme Kiinassa on suurkaupunki Xi'anissa sijaitseva Renmin Square -toimistorakennus, johon suunnittelimme maalämpöjärjestelmän.

Uutinen

Suomalainen talotekniikkaosaaminen kiinnostaa

Euroopan unionin tiukat ilmasto- ja energiatavoitteet ovat edistäneet suomalaisen talotekniikkaosaamisen kehittymistä ja sitä kautta kiinteistöjen sisäolosuhteiden hallintaa. Asiantuntemuksellamme on kysyntää maailmalla.

”Kiinteistöjen energiatehokkaimpien toimenpiteiden löytäminen ja niiden tuomien energiasäästöjen määrittäminen vaatii korkeatasoista laskenta-, simulointi- ja optimointiosaamista sekä asiantuntevaa ymmärrystä talotekniikasta”, toteaa Granlundin projektipäällikkö Miika Nuuttila. ”Pystymme auttamaan kiinalaisia kiinteistönomistajia päätöksenteossa, kun kiinteistöissä halutaan vähentää sekä ostoenergian tarvetta että ylläpidon päästöjä.”

Maalämpöjärjestelmän suunnittelu kiinalaiseen toimistorakennukseen

Suunnittelimme ja mitoitimme yhdessä Rototecin kanssa maalämpöjärjestelmän noin 25 000 neliön Renmin Square -toimistorakennukseen, joka on toiminut Xi'anissa tähän asti hotellina. ”Projektin tavoitteena oli selvittää perusteellisen kohdekäynnin ja dynaamisen simuloinnin avulla tulevan toimistorakennuksen tuntikohtaiset lämmitys- ja jäähdytystarpeet, minkä jälkeen suunnittelimme rakennukseen maalämpöjärjestelmän mitoituksineen”, Nuuttila kertoo.

Maalämpöjärjestelmästä tarkka simulointimalli

Rakennuksesta luotiin tarkka simulointimalli, joka sisälsi kiinteistön geometrian ja rakenteet sekä tarvittavat sisäilmaolosuhteet. Henkilö- ja laitekuorma sekä valaistus huomioitiin huonekohtaisesti. ”Verrattuna Suomessa tekemiimme vastaaviin tarkasteluihin poikkeuksellista Kiinassa oli se, että selvitimme sisäilmaolosuhteet myös silloin, kun rakennuksen käyttäjät avaavat toimistohuoneiden ikkunoita”, Nuuttila sanoo. ”Kohteeseen suunnitellun maalämpöjärjestelmän erikoisuutena on myös geoenergiakentän lämpötilan nousun estäminen jäähdyttämällä kentän liuosta.”

Kiinan tilaajaorganisaation asettaessa reunaehtoja ja samalla itsekin suunnitellessa täydentäviä komponentteja Granlundin suunnittelemaan kytkentäkaavioon, koko järjestelmän toiminta oli syytä varmentaa erillisellä tarkastelulla.

”Simuloimme kytkentäkaavion toiminnan huomioiden venttiilit, putket, lämmönsiirtimet ja järjestelmien ohjauksen, jolloin saimme varmistettua lämpötila- ja painetasojen sekä virtaamien toteutumisen jo ennen työmaan toimintakokeita. Asiakas saikin kustannustehokkaan lämmitys- ja jäähdytysenergiantuotantojärjestelmän, joka vastaa tarkasti rakennuksen ominaisuuksia ja käyttöä.”

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli