Uutiset

Sisäympäristöhanke tarjosi tietoa energiatehokkaiden sisäolosuhteiden mallintamisesta

Simulointimalleissa yhdistyvät käyttäjien kokemukset ja mitattu tieto

Uutinen

RYM Oy:n Sisäympäristö-tutkimusohjelmassa (SY) oli mukana 12 tutkimuslaitosta ja 25 yritystä. Tavoitteena oli luoda uusi käyttäjien kokemukseen perustuva laadukkaan ja energiatehokkaan sisäympäristön malli sekä sisäolosuhteiden laatua kuvaavia mitattavia tavoitteita. Tutkimusohjelma tuotti lähes 150 tieteellistä julkaisua ja yli 20 erilaista kehityshanketta.

Granlund osallistui kahteen osioon User-Centric Indoor Environment (iEnv) -työpaketissa ja yhteen Energy Efficient Control of Indoor Conditions -työpaketissa. Sisäolosuhteiden analysoinnissa loimme monitoimihallin simulointimallin uusilla virtauslaskennan CFD-simulointimenetelmillä. Mittaukset validoitiin mittaustuloksilla Malmö Arenasta. Simulointimallin avulla sisäympäristöstä saadaan uutta tietoa, jolla olosuhteita ennustetaan ja hallitaan aikaisempaa tehokkaammin. Simuloidut mallit ja mitatut arvot sisäolosuhteista olivat varsin yhdenmukaisia.

Valaistusolosuhteiden analysointiosuudessa selvitettiin, minkälainen vaihtelumarginaali on simulointimallien ja todellisen päivänvalon mitattujen arvojen välillä. Mittaukset validoitiin Granlundin pääkonttorilla Helsingissä. Analysoinnissa käytettiin useita eri luonnonvalon ja energiankulutuksen simulointimenetelmiä. Simulointityökalut todettiin tutkimuksessa päteviksi, ja marginaalit mitattujen ja simuloitujen arvojen välillä olivat pienet.

Kolmannessa osiossa yhdistettiin mitattua ja koettua tietoa sisäilman olosuhteista keräämällä käyttäjäpalautetta Aalto-yliopiston YouSense-applikaatiolla. Palautetta saatiin eri tiloissa työskenteleviltä ihmisiltä ja saatu tieto yhdistettiin mitattuun tietoon. Lopuksi tulokset visualisoitiin. Tutkimus osoitti selvästi, että mitattu ja koettu sisäympäristö ovat eri asioita. Toisaalta mitatun ja koetun tiedon yhdistämisellä arvioidaan olevan jatkossa erittäin hyvät mahdollisuudet viedä eteenpäin yksilöllisempää sisäympäristöjen hallintaa.

Lisätietoja tuloksista: http://rym.fi/fi/kvanttiloikka-kohti-parempia-ja-tuottavampia-sisaymparistoja

Yhteyshenkilöt

Tuomas Laine
Innovaatio- ja kehitysjohtaja
Granlund Oy
p. 050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Heikki Ihasalo
Johtava asiantuntija,rakennusautomaatio
Granlund Oy
p. 040 820 9623
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Sanna Forsman
Ryhmäpäällikkö, valaistus
Granlund Oy
p. 050 3522 751
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Sami Lestinen
Vanhempi CFD-erityisasiantuntija
Granlund Oy
p. 010 759 2346
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli