Uutiset

Talotekniikkaratkaisuilla varmistetaan Pisararadan toimivuus ja turvallisuus

Granlund hankkeen suunnittelijaksi

Uutinen

Granlund Oy on valittu Pisararadan suunnittelijaksi. Yhtiö vastaa koko rataosuuden, tunneleiden ja asemien lvi- ja palontorjuntasuunnittelusta. Sähkö- ja automaatiosuunnittelusta vastaa konsulttiryhmä ”Nissinen Niemistö Granlund”.

Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki, joka alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa Töölön, Helsingin keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan. Pisararata sujuvoittaa junien liikennöintiä erityisesti Helsingin seudulla. Rakentamiselle haasteita asettaa se, että tunneliosuus tehdään valmiiseen kaupunkiympäristöön. ”Talotekniikkasuunnittelussa olemassa olevat kiinteistöt ja esimerkiksi maan alle tehdyt pysäköintilaitosvaraukset tulee ottaa erityishuomioon”, kertoo lvi-osuudesta osastonjohtaja Paavo Tikkanen Granlund Oy:stä. 

Myös sähkösuunnittelussa liitynnät olemassa oleviin kiinteistöihin asettavat haasteita mm. järjestelmäsuunnittelulle ja teknisten tilojen varauksille. ”Pisararadan kaltaisessa pitkäaikaisessa hankkeessa tulee jo suunnittelussa huolellisesti arvioida, miltä rakennettu ympäristö näyttää 5-6 vuoden kuluttua ja kuinka se vaikuttaa teknisiin ratkaisuihin”, pohtii sähkösuunnittelun osastonjohtaja Matti Urjo Granlund Oy:stä. Sähkösuunnittelussa uutta on myös konsulttiryhmänä toimiminen. ”Nissinen Niemistö Granlund” tekeekin alalla uraauurtavaa yhteistoimintaa.

Pisararadan tunneliosuus menee syvimmillään keskusta-alueella 45 metriä merenpinnan alapuolelle. Lvi-suunnittelussa ja palontorjunnassa tuleekin Tikkasen mukaan huomioida maanalaisen rakentamisen erityispiirteet, joita Granlundilla on toteutettu mm. Länsimetrossa: ”Pisararadan tunnelit ovat kuitenkin Länsimetroon verrattuna väljempiä johtuen junien erilaisista ajojohtimista”. Hyvällä talotekniikkasuunnittelulla ja -järjestelmillä voidaan taata sekä matkustamisen toimivuus että turvallisuus.

Pisararadan suunnitteluttamisesta vastaavat Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki yhteistyössä. ”Tällä hetkellä laaditaan ratalain mukaista ratasuunnitelmaa ja sen jälkeen rakentamista palveleva rakentamissuunnitelma. Vuoden 2013 loppupuolella käynnistyi mm. arkkitehti- ja kalliotekninen suunnittelu sekä maaliskuussa talotekniikan ja rakennetekniikan suunnittelu. Ratasuunnitelma valmistuu tämän vuoden aikana ja rakentamissuunnitelmat vuoden 2016 loppuun mennessä”, kertoo projektipäällikkö Jussi Lindberg Liikennevirastosta. Hankkeesta ei ole vielä tehty toteuttamispäätöstä. Eduskunta voi suunnitelmien valmiuden puolesta päättää toteuttamisesta aikaisintaan vuoden 2014 lopussa.

Lisätietoa

LVI: Paavo Tikkanen, osastonjohtaja, LVI, Granlund Oy, p. 050 5638 223, etunimi.sukunimi@granlund.fi

Sähkö- ja automaatio:
Antti Danska, toimitusjohtaja, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, p. 050 559 1811,
etunimi.sukunimi@tauno-nissinen.fi

Teemu Määttänen, toimitusjohtaja, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö,p.  040 5030 5133,
etunimi.sukunimi@ins-niemisto.fi

Matti Urjo, osastonjohtaja, sähkö, Granlund Oy, p. 050 525 2242, etunimi.sukunimi@granlund.fi

www.liikennevirasto.fi/pisararata

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli