Uutiset

Uudessa Pasilassa korostuu ekologisuus

Suunnittelussa haetaan energiatehokkaita ratkaisuja

Uutinen

Granlund Oy on mukana uuden Pasilan Tripla-keskuksen alkuvaiheen lvi- ja sähkösuunnittelussa sekä energiakonsultoinnissa. Hankkeessa korostuvat ennen kaikkea energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset ratkaisut. Hanke- ja ehdotusvaiheen suunnitelmien on tarkoitus valmistua kesään 2015 mennessä.

Pasilan uusi keskusta, Tripla on kolmen korttelin kokonaisuus, johon toteutetaan toimistoja, kauppa- ja kongressikeskus, asuntoja, hotelli, monitoimiareena ja joukkoliikenneterminaali. Alueellisesti se rajoittuu Ratapihantiehen, Pasilan siltaan ja Pasilankatuun. Keskus tulee yhdistämään nyt junaradan erottamat Itä- ja Länsi-Pasilan toisiinsa.

Granlund vastaa Triplan energiakonsultoinnista ja lvi-suunnittelusta lukuun ottamatta asema- ja asuinalueita sekä asemakorttelin sähkösuunnittelusta. Tripla on vaativa hanke sekä kokoluokaltaan että ympäristövaatimuksiltaan. ”350 000 bruttoneliön kohde on myös hyvin monimuotoinen kokonaisuus, jonka tiloilta edellytetään muunneltavuutta ja joustavuutta”, kertoo Granlund Oy:n lvi-osaston johtaja Jukka Tyni. Alueen tiiviys ja ympäröivän infran samanaikainen uudelleenrakentaminen asettavat myös omat haasteensa projektille.

Kaikissa suunnitteluratkaisuissa tulevat korostumaan energiatehokkuus ja ekologisuus. ”Sähköpuolella mietimme, kuinka esimerkiksi päivänvaloa ja aurinkoenergiaa on mahdollista hyödyntää suunnittelussa ja mitä valaistusratkaisut voisivat olla”, tarkentaa Granlund Oy:n sähköosaston johtaja Matti Urjo. Lvi-suunnittelussa energiatehokkaat ratkaisut edellyttävät mm. hyvää lämmön talteenottokykyä, tarpeen mukaan ohjattavaa ilmanvaihtoa ja tehokasta ikkunoiden aurinkosuojausta sekä eristävyydeltään ja tiiviydeltään hyvää rakennusvaippaa.

Triplan energiasuunnittelussa korostuu korttelikokonaisuuksien optimointi. Energiaratkaisujen suunnittelu korttelitasolla luo loistavat mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi rakennusten toisistaan poikkeavia käyttötarkoituksia ja käyttöaikoja energiankulutuksen, -varastoinnin, -kierrätyksen ja -tuotannonratkaisujen yhteensovittamiseen. ”Uskon, että Tripla-keskuksesta muodostuu hieno energiatehokkuuden esimerkkikohde viitoittamaan Suomen tietä kohti lähesnollaenergiarakentamisen aikakautta”, kertoo Ville Reinikainen, Granlund Oy:n energia- ja ympäristöosaston johtaja. 

Tripla on YIT Rakennus Oy:n hanke vuosina 2015-2021. Hanke- ja ehdotusvaiheessa selvitetään vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, jotka huomioivat uuden Pasilan asettamat vaatimukset. Tämän jälkeen hanke jatkuu yleissuunnitteluun. Rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuoden 2015 aikana asemakaavan hyväksymisen jälkeen ja Tripla-kokonaisuuden valmistumistavoite on asetettu vuosille 2020-2021.

Lisätietoa
Jukka Tyni, osastonjohtaja, LVI, Granlund Oy 
p. 050 525 0211, etunimi.sukunimi@granlund.fi

Matti Urjo, osastonjohtaja, sähkö, Granlund Oy
 p. 050 525 2242, etunimi.sukunimi@granlund.fi

Ville Reinikainen, osastonjohtaja, energia ja ympäristö, Granlund Oy
p. 050 541 5375, etunimi.sukunimi@granlund.fi

www.yit.fi/tripla‎ | www.uuttahelsinkia.fi/fi/pasila

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli