Uutiset

Uusi energiatehokkuuslaki tulee – oletko valmis?

Suuryrityksille energiakatselmus 2015 aikana

Uutinen

Vuoden 2015 alussa tulee voimaan energiatehokkuuslaki, jolla Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) laitetaan kansallisesti täytäntöön. Laki edellyttää suurilta yrityksiltä neljän vuoden välein tehtävää energiakatselmusta, joista ensimmäisen tulee olla tehtynä 5.12.2015 mennessä. Tämän lisäksi laissa on velvoitteita energiamarkkinoilla toimiville yrityksille.

Energiaviraston mukaan yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään koko yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Uusi energiatehokkuuslaki määrittää energiakatselmukset pakollisiksi vain suuryrityksille. Nykyinen vapaaehtoisuuteen perustuva energiakatselmustoiminta, johon voi saada mm. työ- ja elinkeinoministeriön tukea, jatkuu pienillä ja keskisuurilla yrityksillä sekä kunnilla entisellään. Suurten yritysten pakollisiin energiakatselmuksiin ei voida myöntää energiakatselmustukea.

Mitä suuryrityksen energiakatselmus edellyttää?

Vuoden 2015 aikana tehtävä ensimmäinen lain mukainen pakollinen energiakatselmus edellyttää yrityskatselmusta ja kohdekatselmuksia.

  • Yrityskatselmuksessa tarkastellaan suuren yrityksen Suomessa olevien toimipisteiden ja toimintojen energiankäyttöä. Sen sisältö on määritelty energiatehokkuuslaissa varsin väljästi. Käytännössä katselmuksen tavoitteena on parantaa yrityksen energiatehokkuutta ja sen tulee noudattaa lain periaatteita, mutta toteutustapa voidaan sopia yrityksen lähtökohtiin sopivaksi. Yrityskatselmuksessa esitetään yrityksen energiankäyttö, sen jakauma eri kulutuskohteisiin ja energialajeihin sekä tiedot toteutetuista ja tulevista kohdekatselmuksista.
  • Kohdekatselmusten sisältö ja raportointitapa on määritetty valmisteilla olevissa asetuksissa. Yrityskatselmoija vastaa, että kohdekatselmukset on toteutettu laadukkaasti ja asianmukaisesti. Yritys voi valita kohteet, joihin katselmus toteutetaan, mutta periaatteena on, että ensin katselmoidaan merkittävät energiankäyttökohteet ja oletetut suuren säästöpotentiaalin kohteet. Kohdekatselmuksia tulee olla tehtynä yrityskatselmusten väliseltä neljän vuoden ajalta. Ensimmäisellä vuoden 2015 yritysraportointikierroksella voi hyödyntää vuoden 2011 jälkeen tehtyjä Motiva-mallisia kohdekatselmuksia.

Mikä on suuri yritys?

Energiakatselmus tulee tehdä suurelle yritykselle, jossa on määritelmän mukaan yli 250 työntekijää tai sen liikevaihto on yli 50 MEU ja taseen loppusumma yli 43 MEU. Energiankäytön määrä ei ratkaise yrityksen kokoa tai yrityskatselmuksen pakollisuutta.

Vapautuminen yrityskatselmusvelvoitteesta

Energiakatselmuksesta voi vapautua, mikäli suurella yrityksellä on 5.12.2015 hallussaan jokin seuraavista sertifikaateista:

  • Sertifioitu ISO 50001 -energiahallintajärjestelmä
  • Sertifioitu ISO 140001 -ympäristöjärjestelmä ja Motivan energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ 
  • Yritys vapautuu velvoitteesta myös siinä tilanteessa, että se on mukana nykyisessä energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja sen käytössä on energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+, jonka ei tarvitse olla sertifioitu. Vuodesta 2017 alkaen tähän riittää mukanaolo uudessa energiatehokkuussopimuksessa sekä energiatehokkuusjärjestelmässä ETJ+ .

Lisätietoa:
Erja Reinikainen
Johtava energia-asiantuntija
Granlund Oy
p. 010 7592 311
etunimi.sukunimi@granlund.fi

TEM, energiatehokkuusdirektiivi

Energiavirasto

Motiva

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli