Uutiset

Uusi palvelu Granlund PULSE tuo käyttäjän kiinteistöpidon keskiöön

Granlund tuo markkinoille uuden palvelun, joka kerää jatkuvaa käyttäjäpalautetta kiinteistöistä ja yhdistää palautteen talotekniikkaan.

Uutinen

Granlund tuo markkinoille uuden palvelun, joka kerää jatkuvaa käyttäjäpalautetta kiinteistöistä ja yhdistää palautteen talotekniikkaan. Palvelu tuo kiinteistön ylläpitoon suuren määrän uutta tietoa, joka mahdollistaa entistä paremmat olosuhteet, kehittää teknistä toimivuutta ja energiatehokkuutta sekä parantaa ihmisten ja kiinteistöjen hyvinvointia.

Länsimaissa ihminen viettää ajastaan 90 prosenttia sisätiloissa. Sitä, miten ihminen viihtyy kiinteistöissä, ei voida sivuuttaa. Ajatus Granlund PULSEn käyttäjälähtöisyydestä virisi Granlundin asiantuntijoiden keskuudessa, jotka olivat jo pitkään pohtineet, miten käyttäjäpalautteen voisi yhdistää talotekniikan rinnalle jatkuvaksi palautteeksi.

- Totuushan on, että vaikka me mittaisimme ja virittäisimme talotekniikan ideaaliksi, ihmisellä voi silti olla kuuma tai tukala olo tai häntä ärsyttää toimiston sirittävä lamppu. Usein nämä ihmisten kokemukset jäävät toissijaiseksi tekniikan rinnalla, joten halusimme ratkaista, miten nämä kaksi asiaa voisi yhdistää jatkuvaksi palautteeksi, Granlundin johtava asiantuntija Heikki Ihasalo kertoo.

Aiemmin käyttäjäpalautetta on kerätty yksi tai kaksi kertaa vuodessa lähetettävillä kyselyillä.

- Tällaisissa kyselyissä ongelmaksi muodostuu sekä vastaajien motivointi että toisaalta tulkinta. Mistä voit tietää, onko tammikuun alun negatiivinen käyttäjäpalaute enemmän tekemisissä kiinteistön olosuhteiden vai joululoman loppumisen kanssa?, Ihasalo pohtii.

Uusi yhdistyy vahvaan osaamiseen

PULSE-palvelussa yhdistetään käyttäjätyytyväisyys osaksi Granlundin ydinosaamista, energiatehokkuuden, olosuhteiden ja tekniikan toimivuuden kehittämistä. Palvelu yksinkertaisesti yhdistää kiinteistön käyttäjän hyvinvoinnin talotekniikkaan.

Mitattavia asioita on paljon, mutta tulosten seuraaminen omasta kiinteistöstä on PULSEssa tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi.

- Hyvinvoinnin kehittymisestä raportoidaan kiinteistön omistajalle ja ylläpitäjälle reaaliaikaisesti ja helposti ymmärrettävästi yhdellä luvulla – kiinteistön sykkeellä. Tästä syntyi nimi Granlund PULSE, kertoo johtava asiantuntija Rami Hursti, joka on ollut mukana kehittämässä palvelua.

Hurstin mukaan pelkkä suuri tietomäärä yhdistettynä yhteen lukuun ei vielä paljasta kaikkea. Tietoa täytyy analysoida ja jalostaa.

- Yhden luvun purkaminen käytäntöön vaatii analysointia ja suunnittelua. Granlundin asiantuntijat käyvät yhdessä kiinteistön omistajan ja ylläpitäjien kanssa konkreettisesti läpi sitä, millä keinoin Granlund PULSEn tarjoamaa lukua voi parantaa ja miten kiinteistö saadaan toimimaan entistä paremmin.

Tavoitteena kattava palautejärjestelmä

Granlund PULSE tarjoaa kiinteistöstä kerätyn palautteen näkyville myös kiinteistön käyttäjille. Näin ollen ihmisellä on mahdollisuus katsoa, millä tavalla annettuun palautteeseen on reagoitu ja millaiset olosuhteet missäkin kiinteistössä on.

Ihasalo uskoo, että käyttäjäpalaute auttaa kiinteistöjen omistajia merkittävästi parantamaan toimintaansa.

- Ajatuksemme on, että tulevaisuudessa ihmiset haluavat antaa kiinteistöistä ja niiden olosuhteista palautetta samoin kuin he antavat hotelleissa ja ravintoloissa. Ideana on, että kiinteistön ja sitä kautta käyttäjän hyvinvointi ovat valtteja, joista kiinteistönomistaja voi todella hyötyä.

Koska palautteenantamisesta halutaan tehdä mahdollisimman yksinkertaista, on käyttöön otettu laaja skaala kanavia. Palautetta voi antaa mobiilisti, perinteisesti nettisivustolla, kiinteistöihin sijoitettavilla käyttäjäpalautenapeilla tai vaikka sähköpostin allekirjoitusta napauttamalla. Tulevaisuudessa Granlund PULSE löytynee helposti ladattavana sovelluksena esimerkiksi mobiilikaupoista.

- Käyttäjäpalautteen keräämisessä tärkeintä on, että se on helppoa ja vaivatonta. Tapoja täytyy olla monia ja niiden täytyy olla saatavilla heti, kun palautetta haluaa antaa. Usein tilanne menee ohi, jos ihmisen pitää palata työpisteelleen ja kirjautua intranettiin palautetta antaakseen, Ihasalo korostaa.

Katso kaikki PULSE-videot Youtubesta.

Lisätiedot:

Heikki Ihasalo, johtava asiantuntija
p. 040 820 9623
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Rami Hursti, johtava asiantuntija, rakennusautomaatio
p. 0400 618 472
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli