Uutiset

Yhden Big Room -päivän hinta voi olla jopa 30 000€ - vahva johtaminen korostuu

Toimintamallin luominen onnistuu helposti, mutta miten onnistuu sen jalkauttaminen käytäntöön?

Uutinen

Rakennushanketoiminnassa Big Room -toiminta yleistyy allianssirakentamisen vauhdittamana. Big Roomissa työskentelee yleensä 20-40 henkilöä 1-5 päivää viikossa riippuen hankkeen koosta. Vahva johtaminen korostuu, sillä yhden Big Room -päivän hinta voi liikkua jopa 15 000-30 000 euron luokassa (palkkiolla 100 €/h). 

Big Roomissa eri toimialoja edustavat yleensä korkeapalkkaiset toimialojen päälliköt ja johtajat, koska heillä on päätösvalta ja vastuu omasta toimialastaan. Tämän vuoksi toiminnan tulee olla hyvin suunniteltua ja vahvasti johdettua, jotta tuloksia saadaan aikaan.

Toiminnan ydin on tuottavuuden takaava toimintamalli

Kokemuksemme on osoittanut, että yhteistoiminnallinen työskentelymalli ei synny itsestään, vaan laittamalla ihmiset samaan tilaan työskentelemään. Big Room -toiminnan ydin on tuottavuuden takaava toimintamalli, joka käsittää pelisäännöt niin työpaja- ja kokouskäytäntöihin, reaaliaikaiseen Big Roomissa syntyvään tiedon hallintaan kuin reaaliaikaisen viestintään. Ei ole yhtä samanlaista Big Roomia, vaan sen muoto rakentuu hankkeen ja tiimin mukaan. Yhteistoiminnan pelisäännöt ja digitaaliset työkalut takaavat hukan minimoimisen ja oikea-aikaisen toiminnan.

Toimintamallin luominen onnistuu helposti, mutta miten onnistuu sen jalkauttaminen käytäntöön? Rakennusalan toimijoilla on selkärangassaan vanhat toimintamallit ja niistä eroon pääsemisessä johdolla on vahva rooli. Kaikille tulee syntyä tahtotila muuttaa työskentelytapoja ja tehdä asioita toisin, yhdessä. Big Room -koordinaattorit Granlund Consultingissa tukevat projektipäälliköitä ja tiimejä toimintamallien luomisessa, oikeanlaisten digitaalisten työkalujen valinnassa ja mukauttamisessa hankkeen tarpeisiin sekä toimintamallien jalkauttamisessa. 

Me olemme ottaneet tälle vuodelle Big Room -toiminnan tuottavuuden parantamisen lisäksi vakavasti otettavan tavoitteen Onnellisesta Rakentamisesta. Innostuneen ja positiivisen ilmapiirin luominen Big Roomiin mahdollistaa parempia suunnitelmia, parempaa rakentamista ja sitoutuneempia ihmisiä!

Lue lisää aiheesta:

Big Room -koordinaattori Sari Paukun eli Rakennusneuvos Paukun YouTube-kanava

Big Room -toiminta parantaa työilmapiiriä ja tiedonkulkua Triplassa

Hartelan allianssihankkeeseen kokonaissuunnittelun näkökulmaa

Onko rakennusala saanut oman Putouksensa allianssihankkeiden kilpailutuksen kehitystyöpajoista?

Onnellinen rakentaminen keskittyy ratkaisuihin, luottamukseen ja tuottavuuteen

Toimiva ratkaisu aikataulujen hallintaan ja yhteistoimintaan

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli