Uutiset

Ylläpidon yhteiset tavoitteet etenevät Big Roomissa

Big Room -työskentely ja muut yhteistoiminnallisuutta painottavat työtavat yleistyvät kiinteistö- ja rakentamisalalla. Are ja Granlund ovat kehittäneet yhteisen mallin yhteistoiminnallisuuden parantamiseksi kiinteistön ylläpidossa.

Uutinen

Kiinteistö- ja rakennusalalla on viime vuosien aikana noussut pinnalle yhteistyöhön keskittyvät työtavat. Talotekniikkatalo Aressa ylläpitotoimintaa pyritään systemaattisesti kehittämään yhteistoiminnallisempaan suuntaan.

”Kiinteistöalaa on perinteisesti leimannut hajanaisuus. Nyt ollaan kuitenkin siirtymässä siihen, että sirpaloituneen toiminnan sijaan pyritään kiinteistön koko elinkaaren huomioiviin kumppanuuksiin. Tämä edellyttää tiivistä ja kehittävää yhteistyötä eri osapuolten välillä.”, toteaa asiakkuuspäällikkö Jouni Tarkiainen Arelta.

Yhteistyössä yhteisen tavoitteen eteen

Granlund Consulting aloitti yhteistyön työpajojen tiimoilta Aren kanssa alkuvuodesta, kun Are päätti kokeilla ulkopuolista kumppania työpajojen toteutuksessa. Big Room -työpajoihin osallistuvat kaikki osapuolet: palveluntuottaja Are, manageriyhtiö ja kiinteistön omistaja.

”Olemme hioneet Granlundin kanssa työpajoihin tehokkaan ja toimivan mallin. Ulkopuolinen konsultti vapauttaa oman väen resurssit ja antaa mahdollisuuden keskittyä itse asiaan. Lisäksi saamme Granlundilta työpajasta materiaalin, jonka pohjalta meidän on helppo lähteä viemään asioita eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa”, Jouni Tarkiainen kertoo.

”Big Room -työskentelyn tavoitteena on tehostaa prosessia lisäämällä eri osapuolien välistä yhteistyötä. Tuloksia saadaan, kun kaikki toimijat puhaltavat yhteen hiileen ja tähtäävät koko toimijaryhmän yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen”, kuvailee Aren työpajoja koordinoiva Granlund Consultingin toimitila-asiantuntija Nina Volanen.

Asiakkaat tyytyväisiä työpajatyöskentelyyn

Työpajatyöskentely on otettu asiakkaiden keskuudessa vastaan erittäin positiivisesti. Esimerkiksi LähiTapiola on suhtautunut avoimesti uusiin ideoihin ja kehityshankkeisiin.

”Työpajat ovat mielenkiintoinen tapa työskennellä ja kehittää yhteistyötä”, toteaa ympäristöasiantuntija Eero Kokkonen LähiTapiolasta ja jatkaa:

”Kaikki kiinteistön ylläpitoon liittyvät osapuolet olivat mukana työpajassa, joten näkökulmia tuli usealta kantilta. Tavallisesti kaikkien osapuolien ajatuksia ei edes kuule, jolloin asian käsittely jää helposti pinnalliseksi. Nyt pystyimme jo työpajan yhteydessä keskustelun kautta ratkomaan ja viemään eteenpäin monia asioita.”

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli