Uutiset

Yhteisiä näkemyksiä, yhteiskehittämistä, keskustelua ja tietoiskuja

Syyskuinen sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille tarkoitettu Granlund Manager -käyttäjäpäivä keräsi noin neljäkymmenen osallistujan joukon.

Uutinen

Granlund Managerin ensimmäiseen sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille tarkoitettu käyttäjäpäivä järjestettiin syyskuussa Tampereella noin neljäkymmenen osallistujan voimin. Aamupäivällä maalailtiin tulevaisuudennäkymiä SOTE-uudistuksen ja tietomallinnuksen näkökulmista sekä käytiin läpi erilaisia uusia ratkaisuja, joita Granlundilla on tarjota. Iltapäivätyöskentely toteutettiin työpajatyyppisesti, ja mietittiin, mitkä ovat olennaisia tekijöitä tulevaisuuden sairaalan ylläpidossa.Tyhjenevistä tiloista haasteita kunnille

Jussi Niemi Kuntaliitosta avasi Kuntien SOTE-uudistuksen tilannetta ja kertoi, että pinnalla on nyt mm. kunnan ja maakunnan välinen vuokrasuhde sekä uudistuksen jälkeen tyhjilleen jäävien kiinteistöjen riskinhallinta. Huolta herättävät erityisesti pienemmissä taantuvissa kunnissa tyhjiksi jäävät kiinteistöt, ja ongelman helpottamiseen haetaankin tukimalleja.

Tulevana valmisteluasiana hän toi esille SOTE-kiinteistöyhtiön valmistelun, jossa tavoitteena on perustaa maakunnille yhtenäinen, ammattimainen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö. GM-päivillä osallistujia keskustelutti valtakunnallisen toimijan ja alueellisten tarpeiden yhteensovittaminen sekä muiden kiinteistöpalveluiden hankinta ja erityiskiinteistöjen vaatimusten huomioiminen.

BIM2FM tuo parhaimmillaan varmuutta kiinteistön hallintaan ja uudenlaista arvoa kiinteistön käyttäjälle

Veikko Martiskainen Granlundilta piti tietoiskun BIM2FM:stä eli tietomallinnuksen käyttämistä kiinteistön ylläpidossa.

Tietomallinnuksella voidaan saavuttaa selkeitä etuja esimerkiksi tiedon oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja kattavuuden suhteen. Keskeisiä kysymyksiä tietomallin käytön kannalta ovat yhteisen ymmärryksen luominen tietomallien käyttömahdollisuuksista sekä tietotekniset haasteet tiedon hyödyntämisessä.

Merkityksellistä on myös koko digitaalisuuden kentän huomioiminen, kuten IoT-palvelut tai mobiiliteknologian kehittyminen ja niiden tuomat mahdollisuudet. Tämän lisäksi tiedon räjähtävän määrän hallinta ja uudenlaisten toimintatapojen omaksuminen ja käyttäjän osallistuminen ovat avaintekijöitä onnistumiselle.Ratkaisuja ja asiakkaiden näkemyksiä

GM-kehityspisteellä käytiin läpi Granlund Managerin uusia ominaisuuksia ja käsiteltiin niitä asioita, joita ohjelmistossa on kehitetty alan yleisen tarpeen mukaisesti, asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena ja toki GM-tiimin oman asiantuntijanäkemyksen perusteella.

Tämän lisäksi käytiin läpi, miten ohjelmisto integroituu monien erilaisten ohjelmien kanssa mahdollistaen tehokkaan tiedonhallinnan ja käyttäjäystävällisen toiminnan ja luoden mahdollisuuksia esimerkiksi Big Datan käyttöön. Käyttäjien huomioiminen yhdistyy Big Data -näkökulmaan Granlundin Pulse-palvelulla, joka yhdistää kiinteistön ja käyttäjän hyvinvoinnin. Lisäksi ratkaisuna kiinteistötietojohtamisen tarpeisiin esiteltiin IWMS 360˚ -kokonaisratkaisu, jolla hallitaan kiinteistöjen ylläpito, tilat ja vuokraus ja hankkeiden toteutus- ja kustannusohjaus.

Granlund Managerin käyttäjien näkemyksiä käsiteltiin laajasti. Kehittämiseen hyvän lähtökohdan loi Jukka Hakkilan näkemys siitä, että tilaajan on tiedettävä mitä haluaa ja pystyttävä myös priorisoimaan näitä tekijöitä.

- Jos ei tiedä mitä haluaa, saa mitä tarjotaan, ja jos haluaa kaiken, ei saa mitään, kiteytti Hakkila tilaajan oman suhtautumisen tärkeyden.HUS korosti strategisina lähtökohtana asiakaslähtöisyyden ja yleisen tehokkuuden kehittämisen, jotka nousivat tärkeinä teemoina myös muiden osallistujien keskusteluissa. Iltapäivällä työpajoissa mietittiin tulevaisuuden sairaalan ylläpitoa ja siihen liittyviä teemoja ja osallistujat saivat antaa oman panoksensa Managerin kehittämiseen. Toiveita, tarpeita ja kehitysehdotuksia tuli runsaasti, ja näiden avulla on hyvä jatkaa Granlund Managerin kehittämistä.

Lisätietoja:

Hannu Tuovinen
Myyntijohtaja
p. +358 50 044 4744
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli