Uutiset

Ympäristösertifikaattien käyttö laajenee yksittäisistä kohteista aluetarkasteluihin ja käyttäjien hyvinvoinnin arviointiin

Ympäristösertifiointijärjestelmät ovat toimineet kiinteistöjen kestävän kehityksen työkaluina pian 30 vuotta.

Uutinen

Ympäristösertifiointijärjestelmät ovat toimineet kiinteistöjen kestävän kehityksen työkaluina pian 30 vuotta. Kun kiinteistöalan vastuullisuus lisääntyy, erilaiset ympäristösertifikaatitkin yleistyvät.

”KTI:n barometrin mukaan jopa 60 % kiinteistösijoittajista ja kiinteistöjen omistajista ilmoittaa, että heidän ympäristösertifioitujen kohteidensa määrä kasvaa seuraavien viiden vuoden aikana”, kertoo Granlund Consultingin ympäristö-toimialajohtaja Heli Kotilainen. ”Ympäristösertifioinnit liittyvätkin yhä tiiviimmin kiinteistöjen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon eri vaiheisiin.”

Yleisin Euroopassa BREEAM, maailmalla LEED
Ympäristösertifiointi antaa kiinteistön ympäristötehokkuudelle ulkopuolisen varmistuksen osana esimerkiksi hankesuunnittelua tai käyttöönottoa. Sertifiointien yhtenäiset kriteerit mahdollistavat kiinteistöjen vertailun alueellisesti ja globaalisti.

”Brittiläinen BREEAM on Euroopan suositun sertifiointijärjestelmä, ja suunnitteluvaiheen BREEAM on myönnetty Suomessa jo yli 50 uudiskohteelle ja käytönaikainen yhtä monelle”, Kotilainen kertoo. ”Yhdysvaltalainen LEED taas on maailman käytetyin ympäristöluokitusjärjestelmä. Sen vahvuutena on globaali vertailtavuus, ja sitä käytetäänkin jo yli 130 maassa. Suomessakin on toteutettu noin 120 LEED-hanketta.”

Uusilla sertifikaateilla uudet painopisteet
Sertifiointien käyttö on laajentumassa yksittäisistä kohteista kokonaisten alueiden, kuten kaupunginosien, tarkasteluun.

”Alueelliset sertifioinnit auttavat kehittämään mahdollisimman viihtyisiä, terveellisiä ja monipuolisia alueita”, Kotilainen kertoo. ”LEED Neighborhood -sertifiointia ei ole vielä käytetty Euroopassa, mutta Suomessa on jo käynnissä muutamia BREEAM Communities -projekteja.”

Uusin sertifiointijärjestelmä WELL Building Standard huomioi erityisesti kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin.

”Suomen ensimmäinen WELL-projekti käynnistyi Granlundin pääkonttorilla Malmilla”, kertoo Granlund Consultingin johtava asiantuntija ja Suomen ensimmäinen akkreditoitu WELL AP Robert McGrath. ”WELL-sertifioinnin kategorioihin kuuluu esimerkiksi ilma, valo ja ravitsemus, ja tavoitteena on parantaa kiinteistön käyttäjien terveyttä, viihtyvyyttä ja sitä kautta myös suorituskykyä.”

Yleisimmät kategoriat ympäristösertifioinneissa:

  • Kestävä maankäyttö ja ympäristö
  • Energia
  • Vesi
  • Terveellisyys, turvallisuus ja hyvät sisäolosuhteet
  • Liikenne
  • Resurssitehokkuus ja ympäristövaikutukset
  • Projektinjohto
  • Innovaatiot
     

Granlund Consulting järjestää 10.8.2017 klo 10-10.15 webinaarina tiiviin tietopaketin ympäristösertifioinneista. Ilmoittaudu mukaan!

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli