Hyppää sisältöön
Älykäs ammattikeittiö helpottaa arkea

Älykäs ammattikeittiö helpottaa arkea

7.6.2019 – Ammattikeittiösuunnittelussa digitalisaatiosta puhutaan vasta varsin vähän, vaikka älykästä tekniikkaa on saatavilla sekä järjestelmä- että laitetasolla.

Aihepiiri
Innovaatiot
Jaa

Tällä hetkellä ammattikeittiöiden laiteteknologia keskittyy älykkäisiin laitteisiin ja omavalvontajärjestelmiin, jotka on viety jo monissa keittiöissä pilvipalveluihin. Kylmähuoneiden lämpötilatietoa voidaan siirtää automaattisesti työnjohdolle tai hälytysjärjestelmästä välitetään tietoa kiinteistöautomaatioon.

Älykkäät laitteet viestivät keskenään

Laitteiden älykkyyttä hyödynnetään keittiöissä yllättävän vähän, vaikka uusia ominaisuuksia riittää. Älyuunien avulla on mahdollista välittää reseptiikkaa vaikka eurooppalaisesta keittiöstä toiseen. Suurten tunneliastianpesukoneiden lämpötilojen sekä vesi- ja pesuainemäärien digitaalinen seuraaminen on ollut mahdollista jo muutaman vuoden, mutta käyttöönotto on ollut hidasta.

Automatiikkaa on mahdollista hyödyntää ruoanvalmistuksen eri vaiheissa aina varastoinnista ruokien pakkaamiseen ja kuljetuksiin. Keittiölaitteiden BIM-objekteja eli suunnittelijan luomia digitaalisia malleja on jo laajasti saatavilla. Mahdollisuuksia tarjoaa myös virtuaalitekniikka, jonka avulla käyttäjät pääsevät tutustumaan tulevaan keittiöön ja tiloihin suunnittelun alkuvaiheessa.

Haluatko kuulla lisää?

Inkeri Savela

Asiantuntija, ammattikeittiösuunnittelu
Granlund Oy

Keittiösuunnittelu osana älykästä rakentamista

Smart Buildingissa eli älykkäässä rakentamisessa on aina kyse kokonaisuudesta. Ammattikeittiöiden älykkyyden lisääminen vaatii eri alojen suunnittelijoiden yhteistyötä, aivan kuten kiinteistöjen muukin digitalisaatio. Tavoitteena on luoda käyttäjän kannalta loogisesti ja joustavasti yhteen toimivia tiloja, joiden tekniset laitteet keräävät ja välittävät tietoa, josta on tilojen käyttäjille aidosti hyötyä.

Granlundin ammattikeittiösuunnittelijat eivät toimi yksin, eikä keittiötä tarkastella muista tiloista erillisenä. Keittiösuunnittelijat hyödyntävät esimerkiksi toimiston sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelun ammattilaisia. Näin keittiön käyttäjälle varmistetaan toimiva lopputulos, älykäs keittiö.

Tavoitteena yhtenäinen laitetietokanta

Kun keittiölaitteiden BIM-objekteista luotu keittiösuunnittelumalli yhdistetään muiden suunnittelualojen tietomalleihin yhdistelmätietomalliksi, kaikki tekninen tieto on yhdessä paikassa ja hyödynnettävissä myös ylläpidon aikaisessa laitehuollossa. Tietoverkkoon liitetty uuni tai muu laite voi muistuttaa käyttäjää reaaliajassa laitteen puhdistuksesta tai tarpeesta tilata huoltoliike tekemään järeämmät huoltotoimenpiteet.

BIM-objektien lisäksi ammattikeittiösuunnittelussa tarvitaan yhtenäistä laitetietokantaa. Tällä hetkellä laitetieto löytyy valmistajasta riippuen eri lähteistä. Yksi ratkaisu voi löytyä Granlund Designerin kaltaisesta ohjelmistosta, joka on suunniteltu laitetiedon yhdenmukaistamiseen, hallintaan ja avoimeen jakamiseen pilvipalvelussa.

Designer on ensimmäinen askel tietomallipohjaiseen ylläpitoon ja esimerkki siitä, miten digitaalisuus auttaa tuomaan tiedon paremmin käyttäjien saataville ajasta ja paikasta riippumatta.

Smart Building muuttaa myös toimintaa ja keittiöprosesseja

Tulevaisuudessa keittiö- ja ravintola-alan ammattilaiset osaavat ja haluavat hyödyntää uutta tekniikkaa yhä laajemmin. Muutosta vauhdittaa älypuhelimien ja mobiilisovellusten maailmassa kasvanut sukupolvi, joka valtaa ammattikeittiöt lähivuosina ja haluaa helpottaa jokapäiväistä työskentelyään uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Älykkäät keittiöt mahdollistavat keittiöprosessien ja toimintatapojen uudistumisen. Digitalisaation kautta toiminnanohjaukseen saadaan uusia välineitä. Tietoa ei enää piiloteta tietyn päätelaitteen, henkilön tai ohjelman taakse, vaan se on kaikkien käytettävissä. Moni tehtävä, joka hoidetaan tällä hetkellä toimistossa tietokoneen äärellä, hoituu jatkossa mobiililaitteella keittiössä tai ravintolasalissa.

Mobiilitekniikalla laitteen valmistaja voi seurata, analysoida, ohjelmoida ja ohjata laitteen toimintoja etänä. Myös laitteiden reaaliaikainen etähuolto tuo keittiöihin säästöjä.

Virtuaalimallintaminen ei ole enää kustannuskysymys

VR-mallintaminen on tärkeä osa älykkäiden ammattikeittiöiden suunnittelua. Suunnittelun alkuvaiheessa realistisesti kuvatut tilat ja keittiöprosessien visualisointi helpottavat vaihtoehtojen esittelyä ja testaamista. Tilojen loppukäyttäjät saadaan mukaan suunnitteluprosessiin aikaisempaa laajemmin ja varhaisemmassa vaiheessa.

Virtuaalitekniikka sujuvoittaa erityisesti uusien keittiöiden käyttöönottovaihetta. Käyttäjät pääsevät VR-lasien avulla kävelemään arkkitehdin suunnittelemissa tiloissa, tutustumaan keittiöprosesseihin etukäteen ja harjoittelemaan uusien annosten valmistamista virtuaalitodellisuudessa. Uuden keittiön käyttöönotto helpottuu, kun kaikki tietävät, mitä ollaan tekemässä, ja tekniset haasteet on jo ratkaistu.

VR-tekniikan hyödyntämisen esteenä on pidetty korkeita suunnittelukustannuksia. Mallinnustekniikka on kuitenkin kehittynyt valtavin harppauksin. Vaikka virtuaalimallinnus voi kuulostaa tieteiselokuvalta, käytännössä se on yhä useammin osa aivan normaalia ammattikeittiösuunnittelua.

Kirjoittaja Inkeri Savela on Granlundin ammattikeittiösuunnittelun ryhmäpäällikkö.

Lue lisää aiheesta:

Miksi ammattikeittiösuunnittelu vaatii erityisosaamista?

Smart Buildings – älykkäämpää rakentamista

Mitä tietoa etsit?