Hyppää sisältöön
Palvelut4D-suunnittelu

4D-suunnittelu

Havainnollinen 4D-suunnittelu lisää rakennushankkeen tuottavuutta ja ehkäisee aikataulu- ja kustannusriskejä. Tuemme visualisoinnilla työmaan ja toteutussuunnittelun ohjausta, esimerkiksi aikataulujen, kustannusten, turvallisuuden tai hiilipäästöjen näkökulmasta.

Miksi 4D-suunnittelu kannattaa rakennushankkeessa?

Kaikki rakennusalalla tietävät tunteen, kun hankkeen kustannukset ja aikataulu alkavat karkaamaan käsistä, hanke on myöhässä ja syiden etsiminen alkaa. Tilanne on vältettävissä, ja vieläpä helposti ja edullisesti 4D-suunnittelulla.

4D-teknologia taipuu mihin vain rakentamiseen, ja aikataulutuksen lähtötiedoiksi kelpaa mikä tahansa 3D-tietomalli. Älykäs 4D-aikataulu voidaan tehdä yhtä hyvin rakennuksen rungon mallista kuin maanrakennus-, TATE-, sisätyö- tai prosessimallistakin.

4D-suunnittelulla pystytään luomaan työmaasta visuaalinen tilannekuva. Kyse on siis rakennuksen tietomallista, jolla pystytään esittämään ymmärrettävällä tavalla rakennushankkeen eteneminen vaiheelta kohti yhdessä asetettuja aikataulu-, kustannus- tai vastuullisuustavoitteita.

Virtuaalinen rakentaminen ennen tuotantoa yhdessä työkalussa

4D-visualisointi tekee näkyväksi rakennushankkeen kannalta olennaiset asiat. Ensisijaisesti 4D-suunnittelu palvelee työmaan ohjausta ja osoittaa, miten paljon aikaa eri työvaiheisiin on varattu ja miten rakentaminen etenee. Voimme visualisoida koko rakentamisen prosessin, kuten tehdasvalmistuksen ja suunnittelun tilanteen. Rakentamisen aikataulun perusteella voimme myös tehdä sen kanssa yhdenmukaisen tietomalliin perustuvan suunnitteluaikataulun.

Lisäksi kehitämme koko ajan uusia tuotesovelluksia yhdessä asiakkaidemme kanssa. 4D-suunnittelun teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kustannus- ja hiilijalanjälkiohjauksessa. Eri tavoitteiden toteutumista voidaan seurata erikseen tai yhteisessä näkymässä.

Tehokas työkalu tahtituotantoon

4D-aikataulussa on mahdollista tarkastella rinnakkain suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tai rakennusaikataulun ja toteuman välistä eroa. Kuvaamme eri väreillä havainnollisesti, mitä työmaalla on jo saatu aikaan ja missä vaiheessa rakentamisen pitäisi olla.

4D-aikataulun laatimiseen kuuluu tietomallien rikastaminen. Kirjaamme ylös mallin jokaiselle objektille sen asentamiseen kuluvan työajan, jolloin malli kertoo työkuormat työlajeittain tietyssä työvaiheessa ja sijainnissa. 4D toimii näin erinomaisena lähtötietona tahtiaikataululle. Tilakohtaiset työkuormat voidaan tuottaa myös hankkeen alkuvaiheessa tilamallin perusteella.

Lisäksi suunnittelutarveaikataulu voidaan visualisoida tila- ja aluekohtaisilla näkymillä, jolloin suunnittelija tietää heti, mille alueelle on tuotettava seuraavaksi asennuskelpoiset suunnitelmat. Visualisoinnin lisäksi data saadaan myös liikkumaan, ja tarvepäivämäärät voidaan viedä suunnittelutyökaluihin, jolloin suunnittelija voi suodattaa näkyviin vain ne rakenteet, joista tarvitaan suunnitelmat seuraavaksi. Luotettava tilannekuva tukee tahtituotantoa, ja tehtävät virtaavat tasaisen varmasti ja ennustettavasti vaiheesta toiseen.

Kustannus- ja aikatauluvarmuutta projektiin alusta asti

4D-suunnitelma voidaan toteuttaa hankkeen eri vaiheissa. Paras lopputulos saavutetaan, kun aikataulut luodaan alusta asti 4D-pohjaisesti. Silloin vältetään yllätyksiä ja hallitaan aikataulu- ja kustannusriskejä kustannustehokkaalla tavalla.

Liikkeelle voidaan heti, kun arkkitehdin ensimmäinen tilamalli on julkaistu. Projektin edetessä ja tiedon tarkentuessa tilamallipohjainen data korvataan eri suunnittelualojen rakennusosatasoisilla malleilla. Prosessin ansiosta käsillä on aina samassa työkalussa, paras saatavilla oleva data.

Jos rakentamisaikataulu on jo tehty, hankkeen toteutettavuus voidaan varmistaa 4D-suunnittelulla. Visualisointi auttaa huomaamaan esimerkiksi vaiheistuksessa tehdyt virheet. 4D toimii päätöksenteon tukena ja parantaa tiedon läpinäkyvyyttä ja tiedolla johtamista. 4D vie aikataulun tarkkuustason aivan uudelle tasolle, kun jo yleisaikatauluvaiheessa tuotetaan rakennusosatasoinen ja asennusjärjestykseltään rakentamiskelpoinen aikataulu.

Turvallisuussuunnittelu 4D-näkymässä

4D antaa myös turvallisuussuunnitteluun helppokäyttöisen työkalun. Voimme liittää 4D-visualisointiin eri asennusvaiheiden vaaranpaikat ja turvallisuusriskit. Silloin esimerkiksi suoja-aitojen tilaukset ja työmaalogistiikka suunnitellaan ennakoivasti. 4D-suunnitelmaan on mahdollista kirjata myös tapahtuneet onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet seurantaa ja raportointia varten.

4D-suunnittelun palvelujamme

 • Runko 4D
 • TATE 4D (eng. MEP4D)
 • Maanrakennus 4D (eng. GEO4D)
 • Suunnitelmatarveaikataulu (tarveajankohdat suunnitelmille yksittäisen rakennusosan tarkkuudella)
 • Suunnitteluaikataulu – kaikki suunnittelualat, kaikki suunnittelutehtävät – aikataulutettuna, yhteensovitettuna, visualisoituna tilamalli 4D:nä
 • Tilamallipohjainen 4D
 • Sisä/Viimeistely 4D
 • Työturvallisuus 4D
 • Toteuman seuranta
  • Dronepalvelut
  • 360-kuvauspalvelut
  • Työmaaraportointijärjestelmä
 • Kustannukset mukaan aikatauluun (5D)
 • Videotuotanto
 • Kriittisten osuuksien tarkempi simulointi, esim. kriittisen ja vaikean noston simulointi, työryhmän ohjeistus animaation avulla.

Tietomallikoordinointi rakennuttajan työn tueksi

Tietomallikoordinoinnilla varmistetaan onnistuneen rakennushankkeen suunnittelu valvomalla sen kaupallista ja teknistä toteutumista.

Ottamalla tietomallikoordinoinnin mukaan varhaisessa vaiheessa, ennaltaehkäistään virheiden tapahtuminen suunnittelussa ja työmaalla sekä niiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset. Hyvin koordinoitu hanke mahdollistaa paikkansa pitävät suunnitelmat rakennuksen elinkaarijaksolle.

Tietomallikoordinoinnin avulla toteutetaan rakennushankkeelle toimiva suunnitteluaikataulu, varmistetaan siinä käytettävien suunnittelumallien yhteensopivuus ja luodaan sujuva yhteistyö eri suunnittelualojen välille.

Tietomallikoordinaattorimme valvovat ja ohjeistavat hanke-, ja toteutussuunnittelussa sekä rakentamisvaiheen aikana.

Asiakkaiden kokemuksia 4D-suunnittelusta

4D-suunnittelu edistää tiedolla johtamista

17.11.2023 – 4D-suunnittelua voi hyödyntää monessa. Lue, miten palvelu tuki tietomallien käyttöä Lujatalon työmaalla ja tehostaa datalla johtamista Vektor IO:n infrahankkeissa.

Uutinen

Kuinka 4D-suunnittelu tehostaa rakennushankkeita?

10.11.2023 – Asiakkaamme kertovat, miten 4D on vaikuttanut purkuhankkeiden aikatauluihin Purkupihalla, läpinäkyvyyteen Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa ja suunnittelun laatuun Destialla.

Uutinen

Kiinteähintainen Runko-4D -palvelu 

Kiinteähintainen Runko 4D -palvelu sopii runkovaiheen aikatauluttamiseen alle 18 000 bruttoneliön kohteisiin, kuten koulu-, toimisto-, teollisuus- ja asuinrakennuksiin. 4D:n ansiosta hankkeen viestintä tehostuu, aikataulun laatu paranee ja hankkeesta jää digitaalinen jalanjälki. Näin oppeja pystytään siirtämään hankkeesta toiseen. Rakentamisprosessin optimointi tehostaa kaikenkokoisten kohteiden tuotantoa.

Aikataulu luodaan ja optimoidaan asiakkaan tietomallin, matemaattisten kaavojen ja tietokantojen perustuen. Runko-4D:n pohjalta voidaan luoda suunnittelun tueksi suunnitelma-aikataulu tai yksityiskohtainen ja valmis prosessi väistötilojen toteutukseen.

Asiakkaalta vaaditaan vain muutama tunti aikaa. 4D-suunnitelma valmistuu aloituspalaverin jälkeen kahdessa viikossa, ja sen jälkeen visualisointi on käytettävissä ilmaiseksi Bentley Systemsin katseluohjelmalla. Se toimii samantyyppisesti kuin muutkin 3D-ohjelmistot. Lisäksi tarjoamme maksullisia lisenssiversioita.

Lataa esite Runko 4D -palvelusta

Voimmeko auttaa 4D-suunnittelussa?

Jos haluat kuulla lisää palvelustamme, varaa juttutuokio Jouni Ojalan kanssa!

Kysy lisää 4D-suunnittelusta

Jouni Ojala

Johtaja
Granlund Oy

Risto Ranne

Operatiivinen päällikkö
Granlund Oy

Heikki Inkinen

Projektipäällikkö
Granlund Oy

Henri Lilja

Johtava asiantuntija
Granlund Oy

Löydä lähin Granlund-toimipiste ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?