Hyppää sisältöön

Puhujamme

Granlund on voimakkaasti kasvava kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni. Asiantuntijamme kertovat mielellään alan ajankohtaisista ilmiöstä ja osaamisestaan. Tutustu puhujiimme ja jätä haastattelupyyntö!

Asta Autelo

Avainsanat: Energiajohtaminen, Kiinteistöjohtaminen, Energiatehokkuus, Energiamurros

Tapani Idman

Avainsanat: Energiatehokkuus, Sisäilma, Rakennetun ympäristön teknologiat, Rakennetun ympäristön digitaalisuus, Rakennushankkeiden prosessit

Heikki Ihasalo

Avainsanat: Digitalisaatio, Älyrakennukset, Tekoäly, Innovaatiot

Jari Innanen

Avainsanat: Datakeskukset, Kansainvälistyminen, Konsultointi

Tero Järvinen

Avainsanat: Data ja digitalisaatio, Digital Twin, Laitetiedon hallinta, Kehityshankkeet ja pilotointi

Iiro Lehtoranta

Avainsanat: Energiatehokkuus, Energiajohtaminen, Kansainvälistyminen, Vastuullisuus, Konsultointi, Asiakkuuksien johtaminen

Pekka Metsi

Avainsanat: Talotekniikka, Building 2030, Talotekniikka 2030, Talotekniikka NEXT

Ulla Nykter

Avainsanat: Digitalisaatio, Energia- ja ympäristöohjaus, Vastuullisuusjohtaminen, EU taksonomia

Ville Reinikainen

Avainsanat: Data ja digitalisaatio, Energiajohtaminen, Energiatehokkuus

Susanna Sairanen

Avainsanat: Kiinteistöjohtaminen, Kiinteistöstrategiat, Hankinnat, Ylläpidon johtaminen, Kunnossapidon johtaminen, Vastuullisuus, Markkinamuutokset

Timo-Mikael Sivula

Avainsanat: Energia, Energiatehokkuus, Lämpöpumppu, Energiajärjestelmä, Talotekniikka, Lämmitys, Jäähdytys, Maalämpö, Geoenergia

Piia Sormunen

Avainsanat: Energiajohtaminen, energiatehokkuus, E3-hanke, talotekniikka-alan koulutus

Jani Säisä

Avainsanat: Energiajohtaminen, Kiinteistöjen ylläpidon johtaminen, Elinkaaripalvelut, Energiatehokkuus

Tiia-Lotta Tuominen

Avainsanat: Talotekniikka, Energiatehokkuus, Sisäilma, Rakennetun ympäristön teknologiat, Rakennetun ympäristön digitaalisuus, Rakennushankkeiden prosessit

Asta Autelo

Asta Autelo on pitkänlinjan energiajohtamisen osaaja ja vaikuttaja, joka on työssään Granlundilla toiminut useiden isojen kiinteistöomistajien energiatehokkuuden ja energiajohtamisen parissa. Hän on ollut laatimassa niin kiinteistö- ja energiajohtamisen strategioita, vetänyt kilpailutusprosesseja, arvioinut energiamurroksen vaikutuksia ja tuonut näitä asioita esiin myös vetämässään podcastissa.

Asta on seurannut energiamurroksen kehitystä yli 15 vuoden ajan ja innostunut sen merkityksen kasvusta sekä siitä, mitä kaikkea energiamurros mahdollistaa. Kiinteistöjen rooli muuttuvassa energiamarkkinassa on merkittävä, mutta mahdollisuuksien valjastaminen vaatii myös hyvää vuoropuhelua energia-alan ja kiinteistöalan välillä. Tärkeänä energiajohtamisessa Asta pitää suunnitelmallisuutta ja hyvää kokonaisuuksien hallintaa.

Avainsanat: Energiajohtaminen, Kiinteistöjohtaminen, Energiatehokkuus, Energiamurros

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Tapani Idman

Tapani Idman toimii Granlundilla liiketoimintajohtajana taloteknisen suunnittelun, teknologioiden ja kehityksen parissa. Tapani keskustelee mielellään talotekniikan ja energiatehokkuuden kasvavasta merkityksestä rakennetussa ympäristössä. Hän uskoo rakentamisen tuottavuuden kasvuun järkevien prosessien, fiksujen arvoketjujen sekä digitalisaation tuottamien mahdollisuuksien kautta.

Avainsanat: Talotekniikka, Energiatehokkuus, Sisäilma, Rakennetun ympäristön digitaalisuus, Rakennetun ympäristön teknologiat, Rakennushankkeiden prosessit

Tapani Idman

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Heikki Ihasalo

Heikki Ihasalo toimii Granlund Oy:ssä innovaatiojohtajana ja Aalto-yliopistossa älyrakennusten työelämäprofessorina. Hän on erityisen kiinnostunut kehittämään kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatioita. Heikillä on 20-vuoden työkokemus kiinteistöjen energianhallinnan, analytiikan ja digiratkaisujen kehittämisestä. Hän uskoo, että innovaatioiden luomiseen tarvitaan yhdessä tekemistä ja verkostoitumista. Yksin on vaikea saada muutosta aikaan.

Avainsanat: Data ja digitalisaatio, Älyrakennukset, Innovaatiot, Tekoäly

Heikki Ihasalo

Heikki Ihasalo

Innovaatiojohtaja
Granlund Oy

Jari Innanen

Jari Innanen johtaa datakeskuksiin kohdistuvaa suunnittelu- ja konsulttiliiketoimintaa sekä edistää Granlundin kansainvälistymistä. Hän on ollut vastuussa kyseisestä liiketoiminnasta jo yli 10 vuotta ja tehnyt töitä sadoissa hankkeissa, useiden kymmenien kotimaisten sekä kansainvälisten asiakkuuksien kanssa. Datakeskusteollisuus on erittäin energiaintensiivistä, ja oikeiden prosessien sekä taloteknisten ratkaisujen löytäminen hankkeissa on oleellista. Kokemusta Jarilla on projektityössä karttunut erityisesti hankkeen alkuvaiheen ratkaisujen löytämisestä sekä asiakkuuksien ja projektien johtamisesta. Jarin liiketoimintavastuuseen sisältyvät myös datacenter-osaston johtaminen sekä siihen liittyvät esimiestehtävät.

Avainsanat: Datakeskukset, Konsultointi, Kansainvälistyminen

Jari Innanen

Liiketoimintajohtaja, Data centers
Granlund Oy

Tero Järvinen

Tero Järvinen on ollut aktiivisesti kehittämässä suomalaista talotekniikan tietomallinnusta ja digitalisaatiota 1990-luvun lopulta lähtien, ja päätynyt esimerkiksi käsikirjoittamaan Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 -julkaisusarjan talotekniset osuudet. Tero on ollut luomassa data-alustojen konsepteja tietomallien ja kiinteistöjen ylläpidon välille, konkretisoituen esimerkiksi Granlund Managerin Digital Twin -moduuliin tai Granlund Designer -laitetietokantaohjelmistoon. Tero on aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä kehityshankkeissa kehittämässä rakennetun ympäristön toimintatapoja muun muassa Building 2030, LCIFIN/RAIN ja buildingSMARTin kautta.

Granlundilla Tero vetää Kehitys ja data -osastoa, joka tukee ja kehittää talotekniikan liiketoimintayksiköiden digitaalisia suunnitteluprosesseja. Viimeaikaisin Kehitys ja data -osaston kehitystyö on tuottanut talotekniikan tietomallien vakioidun tietosisällön määritykset (RAVA3PRO), jotka tulevat olemaan yksi tulevan rakentamislain digitaalisista peruspilareista.

Avainsanat: Data ja digitalisaatio, Digital Twin, Laitetiedon hallinta, Kehityshankkeet ja pilotointi

Tero Järvinen

Kehitysjohtaja, Teknologioiden kehitys
Granlund Oy

Iiro Lehtoranta

Iiro Lehtoranta toimii Granlund Oy:ssä liiketoiminnan kehityspäällikkönä sekä energiajohtamisen-asiantuntijana koko Pohjoismaiden laajuudella. Iiro on toiminut energiajohtamisen sekä talotekniikan alalla erilaisissa tehtävissä vuodesta 2016 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Iiron vastuualueisiin kuuluvat energiatehokkuuteen ja -hallintaan liittyvät asiantuntijatehtävät, ja hänen vahvuusalueitaan ovat kiinteistöjen energiaratkaisut, energiatehokkuus sekä vastuullisuus. 

Avainsanat: Energiatehokkuus, Energiajohtaminen, Vastuullisuus, Konsultointi, Kansainvälistyminen, Asiakkuuksien johtaminen

Iiro Lehtoranta

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, energia
Granlund Oy

Pekka Metsi

Pekka Metsi on yksi vahvimmista talotekniikka-alan vaikuttajista Suomessa. Hän on toiminut Granlundin konsernijohtajana vuodesta 2010 lähtien sekä 2000-luvulla Pöyryllä talotekniikka-yksikön johtajana. Metsi on edistänyt talotekniikka-alan kehitystä ja profiilia pitkäjänteisesti. Hän on ollut käynnistämässä mm. alan toimijoita yhdistävää Talotekniikka 2030 -hanketta sekä Talotekniikka NEXT -tapahtumaa. Metsillä on lisäksi vuosien kokemus kiinteistö- ja rakennusalan prosessien ja liiketoiminnan kehittämisestä. Hän on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi vuonna 2016 perustetussa Building 2030 -konsortiossa. Metsi toimi useissa Granlund-yhtiöiden hallituksissa ja on aiemmin ollut myös Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajana sekä SKOL ry:n hallituksessa.

Avainsanat: Talotekniikka, Building 2030, Talotekniikka 2030, Talotekniikka NEXT

Pekka Metsi

Konsernijohtaja
Granlund Oy

Ulla Nykter

Ulla Nykterin työssä yhdistyy kaksi kiinteistö- ja rakennusalan muutosvoimaa – digitalisaatio ja vastuullisuus. Ullalla on 15 vuoden kokemus erityyppisten rakennushankkeiden energia- ja ympäristöohjauksesta ja hän on nähnyt pitkän kehityskaaren alkuvaiheen hapuilusta systemaattiseen ja tuloksekkaaseen vastuullisuusjohtamiseen. Digital transformation managerina Ullan visio on johdattaa organisaatiota ja koko alaa läpi digimurroksen. Kummassakin on vielä paljon tehtävää ja Ulla puhuukin mielellään kummastakin aiheesta, rakennus- ja kiinteistöalan digitaalisuuden mahdollisuuksista ja vastuullisuudesta. Erityisalana mainittakoon EU taksonomia.

Avainsanat: Digitalisaatio, Energia- ja ympäristöohjaus, Vastuullisuusjohtaminen, EU taksonomia

Ulla Nykter

Digital transformation manager / johtava vastuullisuusasiantuntija
Granlund Oy

Ville Reinikainen

Ville Reinikainen toimii Granlundilla liiketoiminnan kehitysjohtajana. Hänellä on laaja osaaminen niin projekti- kuin softa- ja dataliiketoiminnasta. Monivuotinen rooli Granlundin energiatoimialan johtajana on luonut Villelle monipuolisen ja poikkitieteellisen näkemyksen KIRA- sekä energiasektoriin. Nykyisessä roolissaan Ville vastaa energia- ja dataliiketoiminnan kehittämisestä konsernitasolla sekä vetää Granlund Data Officea. Villen erityisvahvuuksia ovat ihmisten johtaminen, kokonaisuuksien hallinta sekä uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen.

Avainsanat: Data ja digitalisaatio, Energiajohtaminen, Energiatehokkuus

Ville Reinikainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Susanna Sairanen

Susanna Sairanen toimii Granlundilla myynti- ja asiakkuuskohtajana. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kiinteistöliiketoiminnan parissa työskentelystä. Susanna toimii myös Raklin käyttö- ja ylläpitojohtoryhmän puheenjohtajana kaudella 2022–2023.

Avainsanat: Kiinteistöjohtaminen, Hankinnat, Ylläpidon johtaminen, Kunnossapidon johtaminen, Vastuullisuus, Kiinteistöstrategiat, Markkinamuutokset

Susanna Sairanen

Myynti- ja asiakkuusjohtaja
Granlund Oy

Timo-Mikael Sivula

Timo-Mikael Sivula toimii Granlundilla hankekehityspäällikkönä vastuualueenaan energiatehokkuushankkeet ja lämpöpumppujärjestelmät. Timo-Mikaelilla on 13 vuoden kokemus lämpöpumppujärjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta. Sivulan vahvuutena on lämpöpumppujärjestelmien asennuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta. Timo-Mikaelilla on kokemusta myös energiatehokkuuspotentiaalin kartoittamisesta kiinteistöissä sekä laaja-alaisesta energiatehokkuuden parantamisesta hankkeissa erityisesti talotekniikan näkökulmasta.

Avainsanat: Energia, Energiatehokkuus, Lämpöpumppu, Talotekniikka, Energiajärjestelmä, Lämmitys, Jäähdytys, Maalämpö, Geoenergia

Timo-Mikael Sivula

Hankekehityspäällikkö
Granlund Oy

Piia Sormuen

Yli 25-vuotta talotekniikka-alan huipulla toimineelle Piia Sormuselle talotekniikka-alan kehittäminen on sydämen asia. Piia toimii Granlundilla kehitysjohtajana ja Tampereen yliopistossa talotekniikan teollisuusprofessorina. Hän on tehnyt yli 25-vuotta työtä talotekniikan, rakennusten energiatehokkuuden ja Lean-rakentamisen parissa kehitys-, koulutus-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, sekä yritys- että yliopistomaailmassa.

Piialla on laaja-alainen näkemys alan kehitykseen sekä yritysmaailman tarpeisiin. Viime aikoina fokus on ollut pandemioiden ehkäisyssä, sisäilman olosuhteissa sekä hybridienergiaratkaisujen kehittämisessä hiilineutraalin tulevaisuuden takaamiseksi. Piialla on tärkeä rooli myös Tampereen yliopiston maisteritason koulutuksen käynnistämisessä.

Avainsanat: Energiajohtaminen, energiatehokkuus, E3-hanke, talotekniikka-alan koulutus

Piia Sormunen

Kehitysjohtaja, Rakentaminen ja kiinteistökehitys
Granlund Oy

Jani Säisä

Jani Säisällä on vahvaa osaamista johtamisen eri osa-alueilta, rakennusalalla erityisesti energia- ja kiinteistöjen ylläpidon johtamisesta. Janin tausta koostuu ammattilaistason urheilusta ja -valmennuksesta sekä kiinteistöjen elinkaaripalveluiden asiantuntijatehtävistä yli 10 vuoden ajalta. Hän on erityisen kiinnostunut rakennusalan kestävästä kehityksestä sekä organisaatioiden hyvinvoinnista. Jani uskoo vakaasti, että energiatehokkuus ja erilaisten johtamismallien kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa kiinteistöalalla. Jani on työskennellyt sujuvasti eri taustaisten ihmisten kanssa ja ollut mukana varsin erilaisissa projekteissa, mikä on tuonut näkemystä ja osaamista laaja-alaisesti.

Avainsanat: Energiajohtaminen, Kiinteistöjen ylläpidon johtaminen, Elinkaaripalvelut, Energiatehokkuus

Jani Säisä

Osastonjohtaja, Kiinteistöjen elinkaaripalvelut
Granlund Kuopio Oy

Tiia-Lotta Tuominen

Tiia-Lotta Tuominen työskentelee ympäristöasiantuntijana ohjaten rakennushankkeita vähähiilisempään suuntaan. Taustaltaan hän on ympäristötekniikan DI ja aiemmin työskennellyt rakennushankkeiden parissa vaihtelevissa tehtävissä. Tiia-Lotan vastuualueita ovat hankkeiden vähähiilisyyden arviointi sekä ohjaus läpi suunnittelun, huomioiden koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen pienentämisen vähähiilisten materiaalien, energiatehokkuuden sekä kiertotalouden ratkaisuilla. Tiia-Lotan tehtäviin kuuluvat lisäksi ympäristösertifioinnit (erityisesti RTS ja LEED) sekä rakennusalan toimijoille vastuullisuuden ohjeistuksien sekä koulutuksien laadinta ja toteuttaminen.

Avainsanat: Elinkaarilaskenta, Vähähiilinen rakentaminen, Hiilineutraalius, Kiertotalous, Ympäristöluokitukset

Tiia-Lotta Tuominen

Vähähiilisyyden asiantuntija

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?