Hyppää sisältöön
Kiinteistön elinkaaren johtaminen

Kiinteistön arvoa kehittämässä

Kiinteistön aktiivisella johtamisella kasvatat kiinteistökannan arvoa. Autamme löytämään tähän vaikuttavimmat keinot ja hallitsemaan monimutkaista kokonaisuutta.

Hahmota tavoitteesi kiinteistöjohtamisessa

Kiinteistöjohtaminen on äärimmäisen mielenkiintoinen ja monipuolinen kokonaisuus, jonka hallitseminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja tavoitteiden viemistä konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Tavoitteiden asettamisessa auttaa, kun muistaa kiinteistöjohtamisen olevan prosessi, ei projekti. Kaikkia asioita ei tarvitse tehdä kerralla ja yhtä aikaa. Me Granlundilla autamme asettamaan tavoitteesi ja määrittelemään niille oikean tason. Katsomme yhdessä, mitkä ovat organisaatiosi tavoitteet esimerkiksi tiedolla johtamisen, vastuullisuuden ja hiilineutraaliuden tai ylläpidon laatutason suhteen.

Kiinteistöjohtaminen on prosessi, ei projekti.

Voit luottaa vahvaan osaamiseemme

Kiinteistöjohtamisen kehittämisessä voit luottaa pitkään ja laajaan kokemukseemme kiinteistö- ja rakennusalan eri sektoreilla. Yksittäisten osa-alueiden asiantuntemuksen ohella hallitsemme kokonaisuuden. Osaamme hahmottaa kriittisimmät tekijät, joita parantamalla koko kiinteistökannasta saadaan paras teho irti. Oleellista on erottaa vaikuttavimmat toimet vähemmän tärkeistä, oli sitten kyse energiatehokkuuden parantamisesta tai korjausvelan vähentämisestä.

Oleellista on erottaa vaikuttavimmat toimet vähemmän tärkeistä.

Asiantunteva tiimi tukenasi

Kokoamme tueksesi oikean tiimin ja tutut luottohenkilöt, jotka tuntevat juuri kyseessä olevien kiinteistöjen erityispiirteet. Heillä on tukenaan Granlundin laaja asiantuntijaverkosto. Kiinteistön arvon ja tuottavuuden nostamiseksi on oleellista, että teknisen asiantuntemuksen ohella ymmärrämme asiakkaan liiketoimintaa – oli sitten kyse yksittäisestä kiinteistönomistajasta, laajan kiinteistösalkun omistavasta sijoittajasta tai julkisen sektorin toimijasta.

Kiinteistöjohtamisen uusin tieto aina käytössäsi

Itseohjautuvuus ja proaktiivisuus ovat oleellinen osa toimintakulttuuriamme. Seuraamme tarkasti kiinteistöjohtamisen uusia tuulia ja tuomme pöytään ehdotuksia ja ideoita, kuinka toimintaa voidaan jatkuvasti parantaa ja saavuttaa entistä parempia tuloksia. Seuraamme tiiviisti alan teknologista kehitystä.

Osaamistamme kartuttavat myös Granlundin hankkeissa tehdyt opinnäytetyöt graduista väitöskirjoihin. Hyvää tuntumaa alan tutkimukseen tuovat lisäksi meillä työskentelevät tutkimuslaitosten professorit. Kiinteistöjohtamista tukeva uusin osaaminen on näin aina käytössäsi.

Blogi: Kiinteistöjohtajan kahden palan palapeli

Nykyisin me kiinteistöjohtajat olemme yhtä aikaa vastuullisuuden, energiamurroksen ja digitaalisuuden suuria johtajia. Kehitämme, rakennamme, ylläpidämme, vuokraamme, ostamme ja myymme kiinteistöjä, ja pidämme vuokralaiset tyytyväisinä.

Meillä kiinteistöjohtamisen parissa työskentelevillä on miljoonan palan palapeli käsissämme, vai sittenkin vain kahden?

Määritä oma tasosi kiinteistöjohtamisen kehittämisessä

Tuemme sinua tavoitteessasi saada kiinteistöjohtamisen kaikki langat käsiisi yksi kerrallaan.

Seuranta kuntoon ja data hyötykäyttöön

Kiinteistöjen johtamiseen tarvitaan kattavaa ja analysoitua tietoa. Varmistamme, että kiinteistöt toimivat ja prosessit ovat tehokkaat. Kustannustehokkuus ja vuokralaistyytyväisyys ohjaavat tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Tuottavuus seuraavalle tasolle

Viemme tehokkuuden analysoinnin ja kehittämistoiminnan entistä tavoitteellisemmalle ja pitkäjänteisemmälle tasolle. Kiinteistön arvon säilyttäminen ja nykyvaatimuksien täyttäminen ohjaavat päätöksentekoa.

Pitkäjänteistä ja strategista johtamista

Autamme viemään strategiat ja tiekartat suunnitelmalliseen johtamiseen ja käytännön toimiin. Kehitämme tiedolla johtamista, hankintatoimintaa ja innovatiivisia ratkaisuja yhdessä kanssasi. Tietoon perustuvat ratkaisut ja vastuullisuus ohjaavat päätöksentekoa.

Kiinteistön arvoa voi lisätä monella tapaa

Aktiivinen kiinteistöjohtaminen lisää kiinteistön arvoa ja tuottoa ennen muuta kassavirran paranemisen kautta. Autamme optimoimaan energia-, huolto- ja ylläpitokulut, oli sitten kyse yksittäisestä kiinteistöstä tai koko kiinteistökannasta. 

Kiinteistökannan tehokas johtaminen parantaa myös riskienhallintaa. Ajantasaisen ja analysoidun tiedon avulla saat kattavan kuvan kiinteistöjen kunnosta, mikä minimoi esimerkiksi yllättäviä korjauskuluja. Meiltä löydät tähän kattavat palvelut kiinteistöjen kuntotarkastuksista aina seurantaa helpottaviin digitaalisiin työkaluihin ja ympäristöriskien selvittämisestä ympäristösertifikaatteihin.

Muuntuuko tila tulevaa varten?

Nopeasti muuttuvassa maailmassa tilojen muuntojoustavuus ja kehityspotentiaali ovat entistä tärkeämpiä kiinteistön arvoon vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi toimistokiinteistössä saattaa tulla ajankohtaiseksi tilanne, jossa aiemmin yhden vuokralaisen tilat voi olla fiksua jakaa useammalle käyttäjälle. Autamme selvittämään kohteen mahdollisuudet ja tekniset reunaehdot.

Energiajohtamisesta iso taloudellinen hyöty

Kiinteistöjohtamisen kokonaisuudessa energiajohtamisella voidaan vaikuttaa tehokkaasti koko kiinteistökannan ja yksittäisten kiinteistöjen energiankulutukseen. Kyse on taloudellisesti isoista asioista, sillä energian kulutukseen liittyvät asiat muodostavat noin 30 prosenttia kiinteistön juoksevista kuluista. 

Tutkimusten mukaan keskimäärin kymmenen prosenttia on tästä energiahävikkiä, joka on oikeilla toimenpiteillä varsin helposti poistettavissa. Osaamme löytää myös haasteellisemmat kohteet energian säästämiseksi.

Autamme rakentamaan sijoitusstrategiaasi ja kiinteistöportfolion suunnitteluun sopivat investoinnit, joilla parannetaan energiatehokkuutta suunnitelmallisesti. Oleellista on investointien oikea kohdentaminen ja oikea-aikaisuus, jotta niiden takaisinmaksuajat ovat järkevällä tasolla.

Oleellista on investointien oikea kohdentaminen ja oikea-aikaisuus.

Autamme myös hyödyntämään uuden teknologian ja energiamarkkinoiden muutoksen mahdollisuudet. Esimerkiksi itse tuotetun uusiutuvan energian myynti verkkoon on tulevina vuosina mahtava potentiaali lisätä kiinteistön arvoa. 

Kunnossapidon johtamisessa pitkäjänteisyys palkitaan

Kunnossapidon johtaminen on olennainen osa kiinteistöomaisuutesi koko elinkaaren hallintaa. Meiltä saat tähän tueksi kokeneet asiantuntijat, jotka tuntevat erilaisten kiinteistöjen tarpeet aina yhteiskunnallisista kohteista liike- ja toimistokohteisiin ja asunnoista logistiikkakiinteistöihin.

Kokonaisvaltainen kiinteistöjohtaminen maksimoi elinkaarituoton.

Jatkuvan parantamisen periaate

Noudatamme kunnossapidon johtamisessa jatkuvan parantamisen periaatetta. Autamme ottamaan kunnossapidon haltuun järjestelmällisesti askel kerrallaan asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. 

Saat kunnossapidon johtamiseen selkeän prosessin. Selvitämme kiinteistöjen nykytilanteen ja kokoamme yhteen kohteiden perustiedot, korjaushistorian ja PTS-suunnitelmat. Päivitämme kohteiden tietoja tarkoituksenmukaisilla auditoinneilla ja kuntoarvioilla. Digitaalisten työkalujemme avulla otat kiinteistödatan kerralla haltuun. Näin kunnossapitoa johdetaan tiedolla, ei mutulla.

Palveluverkoston johtaminen varmistaa ylläpidon laadun

Huollon ja ylläpidon palveluverkostojen johtaminen on tärkeä osa kiinteistöomaisuutesi elinkaaren hallintaa. Palveluverkoston johtamisen palveluilla tuemme kiinteistöjesi ylläpidon laatua ja kustannustehokkuutta sopimuskauden eri vaiheissa hankinnoista vuosittaisiin auditointeihin. Olemme erikoistuneet teknisen huollon ja kunnossapidon johtamiseen. Siksi pystymme käymään kiinteistönhoidon kanssa jatkuvaa rakentavaa keskustelua teknisistäkin haasteista. Näin varmistamme, että kiinteistösi toimii oikein käytön ja ylläpidon aikana. Saat meiltä apua myös siivous-, vartiointi-, toimitila- ja käyttäjäpalvelujen johtamiseen.

Digitalisoi kiinteistöjohtamisen prosessit

Kiinteistöjohtamiseen tarvitset tehokkaat ja helppokäyttöiset digitaaliset työkalut, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja jatkuvan parantamisen mallin toteuttamisen. Ratkaisumme tähän on pilvipohjainen ja mobiilikäyttöinen Granlund Manager -ohjelmisto, joka vie kiinteistöjohtamisen ja energianhallinnan uudelle tasolle. Sen avulla saat vaivattomasti ajantasaisen tiedon päätöstesi pohjaksi. Voit esimerkiksi suunnitella toimenpiteitä energiankulutuksen pienentämiseksi ja saada hyvän kokonaisnäkemyksen kiinteistön kustannuksista, kunnossapidossa ja huoltotoiminnasta. Granlund Manager on myös oiva työkalu tehdä laadun seurantaa ja auditointia.

Vastuullinen kiinteistöjohtaminen luo lisäarvoa

Vastuullinen toiminta vaikuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän kiinteistöjen arvoon ja tuotto-odotuksiin. Vastuullisuus on kattanut perinteisesti ympäristöasiat, mutta viime vuosina mukaan on tullut entistä painokkaammin ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. 

Vastuullisuuspalvelumme tukevat tehokkaasti kiinteistöjohtamista. Määrittelemme yhdessä vastuullisuutta koskevat tavoitteesi ja luomme tiekartat niiden toteuttamiseksi.

Määritämme yhdessä vastuullisuutta koskevat tavoitteesi ja luomme tiekartat niiden toteuttamiseksi.

Autamme sinua viemään suunnitelmat konkreettisiksi toimenpiteiksi ja seuraamaan tuloksia. Monipuolinen osaamisemme kattaa ympäristösertifioinnit, raportoinnin ja kiinteistön olosuhteiden seurannan. Näillä toimilla osoitat läpinäkyvästi vuokralaisille, sijoittajille ja muille sidosryhmille, että kiinteistösi ylläpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Blogi: Kiinteistöjohtajan kahden palan palapeli

Nykyisin me kiinteistöjohtajat olemme yhtä aikaa vastuullisuuden, energiamurroksen ja digitaalisuuden suuria johtajia. Kehitämme, rakennamme, ylläpidämme, vuokraamme, ostamme ja myymme kiinteistöjä, ja pidämme vuokralaiset tyytyväisinä.

Viime aikoina meistä on tullut myös terveyden asiantuntijoita. Vastuullamme on huolehtia, että sisäilmaolosuhteet ovat hyvät ja turvalliset.

Väitän silti, että nämä kiinteistöjohtamisen uudet odotukset voi kiteyttää kahteen kokonaisuuteen: kestävä kasvu ja elinkaarijohtaminen.

Blogi: Tiekartta vie kohti hiilineutraalia toimintaa

Heikosti johdettu hiilineutraaliusprojekti lisää kustannuksia ja tuhlaa resursseja. Onnistunut projekti sen sijaan tuo merkittäviä säästöjä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Korjausten oikea ajoitus vaikuttaa huomattavasti kiinteistön arvoon

Kiinteistöjen omistus on siirtymässä yhä vahvemmin ammattimaisiin käsiin ja on huomattavissa, että kiinteistöjen aktiivinen hoitaminen, toimenpiteiden ennakointi sekä riskien hallinta korostuvat entistä enemmän. Kiinteistöt ovat tänä päivänä suurelta osin sijoituskohteita, joille asetetaan tuotto- ja arvonkehitystavoitteita. 

Blogi: Muuta kiinteistösi tuottama tieto rahaksi

Rakennuksista kerätty tieto auttaa säästämään energiakuluja ja leikkaamaan päästöjä. Jatkossa datan avulla luodaan täysin uudenlaisia palveluja kiinteistöjen käyttäjille.

Rakennukset tuottavat päivittäin valtavan määrän tietoa, kun entistä älykkäämmät talotekniset järjestelmät keräävät sitä muun muassa energian kulutuksesta ja sisäolosuhteista.

Fiksut kiinteistönomistajat ja rakennusten ylläpidosta ja huollosta vastaavat yritykset osaavat ottaa datasta täyden hyödyn irti.

Sähkön ja lämmön kulutuksesta saadaan lähes reaaliaikaista tietoa. Huoneisiin asennetut sensorit taas mittaavat lämpötilaa, ilmankosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta.

Fiksut kiinteistönomistajat ja rakennusten ylläpidosta ja huollosta vastaavat yritykset osaavat ottaa datasta täyden hyödyn irti, sanoo kiinteistö- ja rakennusalan konserni Granlundin liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Reinikainen.

Kuvituskuva kiinteistötiedon tulolähteistä tiedonhallintaa varten.

Tutustu palveluihimme

Tärkein tavoitteemme on parantaa kiinteistöjen toimivuutta ja älykkyyttä sekä samalla ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Laajan palveluvalikoimamme avulla voimme auttaa kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kunnossapidon johtamisesta

24.09.2021 – Mitä olet aina halunnut tietää kunnossapidon johtamisesta? Mitkä ovat asiakkaidemme yleisimmät kysymykset? Tutustu asiantuntijoidemme vastauksiin.

Uutinen

Kiertotaloudesta tulee rakentamisen arkea

02.02.2021 – Miksi kiertotalous kannattaa huomioida rakennushankkeessa?

Blogi

Korjausten oikea ajoitus vaikuttaa selvästi kiinteistön arvoon

15.01.2021 – Granlundilla teetettiin useita opinnäytetöitä koskien kiinteistön kunnossapidon ja korjausvelan hallintaa.

Blogi

Kysy lisää tai jätä tarjouspyyntö

Kerro meille, millainen projekti sinulla on meneillään tai millaista palvelua tarvitsisit. Olemme sinuun takaisin yhteydessä pian.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

vahvuutemme

Tulevaisuus rakentuu kestävistä ja älykkäistä ratkaisuista


Haluamme kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisena toimijana vastata ilmastonmuutoksen hillintään sekä kestävän kasvun tukemiseen. Uskomme vahvasti, että tämä onnistuu uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä sekä yhteistyöllä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Haluamme nostaa alan tuottavuuden tasolle, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Reseptejä tähän löytyy ja muutos on jo käynnissä!

Kiinteistön elinkaaren johtaminen

Porvoon seurakunnissa siirryttiin ennakoivaan ylläpitoon

Palvelu

Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet

Hallitumman ylläpidon aikakausi on alkanut Porvoossa. Kaikille tutun keskiaikaisen tuomiokirkon lisäksi kaikki muutkin Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistöt on tuotu Granlund Manageriin.
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Tamron hiilijalanjälki pieneni 250 tonnia

Palvelu

Digitaaliset palvelut, Granlund Manager -ohjelmisto, PTS, Huoltokirja

Toimiala

Teollisuus

Tamrolle tilojen olosuhteet ovat kaikki kaikessa. Talotekniikan optimointipalvelulla energiankulutuksen kustannukset laskivat yli 65 000 eurolla vuodessa ilman lisäinvestointeja.
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Energiajohtamispalveluiden avulla kattavat energiansäästöt SYKille

Palvelu

Energiajohtamisen palvelut, Energiatehokkuus, Ympäristösertifioinnit

Toimiala

Kunnat ja kaupungit

Granlundin energiajohtamispalvelut kartoitti säästöpotentiaalit ja tarjosi konsultointia läpi energiatehokkuussopimuskauden.
Referenssi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?