Hyppää sisältöön
PalvelutIlmastoriskikartoitus

Ilmastoriskikartoitus

Ilmastoriskien kartoittaminen ja niiden hallinta mahdollistaa kiinteistön arvon säilyttämisen myös tulevaisuudessa ja muuttuvassa ilmastossa. Autamme kiinteistöjen omistajia selvittämään kiinteistökantaan liittyvät ilmastoriskit.

Ilmastoriskikartoitus selvittää realiteetit

Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, joka jo nyt vaikuttaa monella tapaa kiinteistöihin Suomessa. Vastuullisen kiinteistönomistajan kannattaa varautua uusiin ja yhä muuttuviin realiteetteihin ja ottaa selvää kiinteistöihin liittyvistä ilmastoriskeistä.

Useimmille yrityksille ilmastoriskien huomioiminen on tai tulee olemaan pakollista. EU-taksonomian ja EU:n kestävyysraportointiin liittyvän direktiivin CSRD:n mukainen raportointi edellyttää yrityksiltä ja organisaatioilta ilmastonäkökohtien huomioimista, ilmastomuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelmaa ja -raportointia.

Useimmille yrityksille ilmastoriskien huomioiminen on tai tulee olemaan pakollista.

Altistumisanalyysin tekee ympäristöasiantuntija

Granlundin tekemänä ilmastoriskikartoitus kohdistetaan aina ensin tiettyyn maahan, kuten Suomeen sitten tiettyyn alueeseen ja lopuksi kiinteistöön. Altistumisanalyysissa katsotaan, millaisia ilmastoriskejä on odotettavissa, minkä suuruisia ne ovat ja millainen niiden todennäköisyys on.

Ilmastoriskikartoituksen altistumisanalyysin tekee ympäristöasiantuntija. Kattava taustatyö ilmastoriskien eri osa-alueista ja ilmastoskenaarioista on keskeinen osa tarkastelua ja luo tälle perustan.

Olemme tehneet jo yli 500 ilmastoriskikartoitusta ja niiden pohjalta nousee esiin kolme selkeää ilmastoriskiä, jotka esiintyvät suomalaisissa kiinteistöissä.

Haavoittuvuusanalyysiin tarvitaan kattavat tiedot

Haavoittuvuusanalyysissä tarkastellaan kohteen ominaisuuksia, rakenneratkaisuja ja materiaaleja esimerkiksi julkisivussa sekä LVI-järjestelmiä ja niiden mitoitusta.

Suunnittelussa olevasta, juuri valmistuvasta, hiljattain peruskorjatuista ja useimmista alle 10 vuotta vanhoista kohteista riittävät tiedot saadaan suunnitteluaineiston pohjalta. Lisäksi suunnitteluvaiheessa olevassa kohteessa analyysi tehdään yleensä tiiviissä yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa.

Yli 10 vuotta sitten valmistuneissa kohteissa tehdään aina kohdekäynti, jotta tiedot ovat luotettavalla tasolla. Granlundilla kiinteistökohteen herkkyystarkastelun tekee kaksi asiantuntijaa: rakennetekniikan asiantuntija ja LVI-tekniikan asiantuntija. Kuntoarvioijan pätevyys antaa ilmastoriskikartoituksen herkkyystarkastelun tekijälle hyvät pohjatiedot. Lisäksi hyötyä on kattavasta taloteknisestä ja kiinteistöjohtamisen osaamisesta.

Suosituksemme ovat tehokkaita, mutta liiketoiminnassa realistisesti ja kannattavasti toteutettavia.

Huolehdi kiinteistöjesi arvosta

Mikäli haluaa säilyttää kiinteistöjensä arvon ilmastonmuutoksen keskellä, on erittäin tärkeää ottaa selvää ilmastoriskien vaikutuksista. Ilmastoriskikartoitus antaa selkeää ja välttämätöntä tietoa kunnossapidon ja ylläpidon suunnittelua ja johtamista silmällä pitäen.

Ilmastoriskikartoituksella ja sen tuloksilla on vaikutusta kiinteistön arvoon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Jos raportissa todetaan, että merkittäviä tai kriittisiä ilmastoriskejä ei ole, jatko sujuu varmasti kitkattomammin.

Osana EU-taksonomian mukaista toimintaa ilmastoriskikartoitus vaikuttaa myös lainarahan hintaan: EU-taksonomia ohjaa kestävään liiketoimintaan mm. ohjaamalla rahoitusta kestäviin kiinteistökohteisiin.

Ilmastoriskikartoitus rakennushankkeessa

EU-taksonomia edellyttää rakennushankkeiden ilmastoriskitarkastelua. Tarkastelussa esitetyt sopeutumistoimet on toteutettava ennen kiinteistön käyttöönottoa.

Alustava tarkastelu kannattaa tehdä jo yleissuunnitteluvaiheessa, jotta mahdollisiin esille nousevat riskit voidaan huomioida suunnitelmissa kustannustehokkaimmalla tavalla.

Rakennushankkeessa toimenpiteitä kehitetään yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Samalla suunnittelijat kerryttävät myös osaamista tyypillisimpien riskien huomioimisesta ja tulevaisuudenkestävistä ratkaisuista.

Kokemusta sadoista ilmastoriskikartoituksista

Ilmastoriskikartoituksessa riskit jaotellaan akuutteihin ja kroonisiin neljästä näkökulmasta: lämpötila, maaperä, tuuli ja vesi. Riski voi olla sietämätön, merkittävä, kohtalainen, vähäinen tai merkityksetön. Sietämättömät ja merkittävät riskit edellyttävät aina toimia. Olemme tehneet jo yli 500 ilmastoriskikartoitusta ja niiden pohjalta nousee esiin kolme selkeää ilmastoriskiä, jotka esiintyvät suomalaisissa kiinteistöissä:

1. Lämpötila sahaa nollan molemmin puolin

Talvikauden keskimääräiset lämpötilat lähenevät nollaa, ja pakkasjaksot lyhenevät. Sulamis-jäätymisefekti on haitaksi monille julkisivutyypeille. Se kiihdyttää rapautumista, lyhentää tiivisteiden elinkaarta, ja näin altistaa kosteusvaurioille.

2. Sadevesien hallinta ei onnistu riittävän hyvin

Yleinen riski liittyy sadevesien hallintaan esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä, kun vesien poistaminen kiinteistön rakenteista ja tontilta ei onnistu riittävän tehokkaasti.

3. Tukalan kuumat kesät

Suomalaiset rakennukset on varustettu kylmään ilmastoon, mutta yhä kuumemmiksi käyvät kesät tuottavat ihmisten hyvinvointia uhkaavia riskejä. Sisälämpötilan hallinta korostuu erityisesti palveluasumisessa. Myös tavallisten asuntojen lämpötilojen pitäminen siedettävinä korostuu jatkossa yhä enemmän.

Ilmastoriskikartoitus sisältää suosituksia ja ohjeita

Kustannustehokkaimmillaan ilmastoriskikartoitus syntyy muiden kiinteistöjohtamisen palvelujen osana ja kohdekatselmuksien, kuten kuntotutkimuksen tai DD-selvityksen yhteydessä. Lähtötiedot voidaan koota samalla vaivalla ja samoilla kohdekierroksilla. Suunnittelussa olveissa kohteissa ilmastoriskikartoitus ja ilmastoriskien hallinta toteutetaan osana hankkeen elinkaarisuunnittelua.

Tekemämme ilmastoriskikartoitukset sisältävät aina suosituksia. Raportin lopussa kerromme olennaisimmat riskikohdat ja keinot, joilla riskejä voidaan vähentää tai jopa eliminoida. Ennakointi ja etukäteen korjaaminen tulee aina halvemmaksi kuin toteutuneiden tuhojen paikkaaminen.

Suosituksissa tavoitteena on aina pyrkiä kevyimmin mahdollisin toimenpitein ratkaisemaan tilanne, siksi suosituksemme ovat tehokkaita, mutta liiketoiminnassa realistisesti ja kannattavasti toteutettavia. Suositukset voivat liittyä huollon toimintaan tai tuleviin korjaushankeisiin.

Pyrimme suosituksissa hierarkkiseen lähestymistapaan: yhteen riskiin voi olla eri tasoisia ratkaisuja. Esimerkiksi turhan lämpimiä sisäolosuhteita voi alkuun parantaa ohjeistamalla tilojen käyttäjiä vaikkapa sälekaihdinten käytössä. Tästä seuraava askel on tutkia ja optimoida ilmanvaihdon toimintaa. Vasta näiden jälkeen suositellaan, millaisia korjausinvestointeja kiinteistössä voisi tehdä tilanteen korjaamiseksi.

Kysy lisää!

Hanna Launonen

Asiantuntija
Granlund Oy

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Lue lisää vastuullisuudesta

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Löydä lähin Granlund-toimipiste ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?