Hyppää sisältöön
PalvelutKiertotalouspalvelut

Kiertotalous rakentamisessa

Kiertotalous on kaikille kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille konkreettinen keino vähentää jätteitä ja päästöjä sekä suojella luonnon monimuotoisuutta. Autamme kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja resurssiviisaan liiketoiminnan rakentamisessa.

Miksi materiaalitehokkuus kannattaa?

Kiertotalous hyödyttää liiketoimintaa ja ympäristöä kaikessa rakentamisessa, kiinteistöjohtamisessa ja tuotevalmistuksessa. Kiertotalous on keino vähentää hiilidioksidipäästöjä, säästää luonnonvaroja ja vähentää rakennusmateriaalien valmistuksesta syntyvää luontokatoa. Materiaalivirtojen tehokas kierto parantaa myös rakennushankkeiden ja tuotevalmistuksen kannattavuutta, kun jätteitä ja hukkaa syntyy vähemmän.

Jätelaki, EU-direktiivit kuten CSRD ja muu lainsäädäntö tiukentuvat koko ajan. Samalla kiertotalous nivoutuu yhä kiinteämmin kaikkien rakennusalan toimijoiden liiketoimintaan ja hankkeisiin.

Kiertotalous rakentamisessa

Kiertotaloutta voidaan edistää kaikissa rakennushankkeissa. Resurssitehokkuus pienentää uudis- ja korjausrakentamisen hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia sekä vähentää kustannuksia. Toimimme rakennushankkeen kiertotalousasiantuntijana kohteen koko elinkaarella aina tavoitteiden asettamisesta suunnittelun, työmaan ja purkamisen kiertotalousohjaukseen.

Uudisrakentamisessa kiertotalous tukee rakennusten monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta. Purettavaksi suunnittelulla varaudutaan resurssitehokkaaseen purkamiseen jo suunnittelun aikana. Korjausrakentamisessa kiertotalous näkyy saneerausten oikeassa mitoituksessa ja materiaalitehokkuudessa. Rakennusosia voidaan uudelleenkäyttää tai suosia kierrätysmateriaaleja.

Granlundin kiertotalouspalvelut

 • Purkukartoitus, sis. asbesti- ja haitta-ainekartoituksen
 • Peruskorjaushankkeiden kiertotalousohjaus
 • Uudisrakentamisen kiertotalousohjaus
 • Tuotevalmistajien kiertotalousohjaus, mm. EPD-ympäristöselosteet
 • Johdon kiertotalouskonsultointi, esim. liiketoiminnan ja toimintamallien kehitys
 • CSRD:n kiertotalousvaatimuksiin vastaaminen, mm. kiertotalouden toimintaperiaatteet
 • Hiililaskenta kiertotalouspainotuksella
 • Koulutuspalvelut, mm. kiertotalousohjeistukset ja työpajat
 • EU-taksonomian mukaiset kiertotaloussuunnitelmat.

Purkukartoitus tukee kiertotaloutta

Purkumateriaalit tulisi nähdä jätteiden sijaan arvokkaina resursseina. Purkukartoitus tukee resurssiviisasta materiaalivirtojen kiertoa. Purkukartoituksella voidaan edistää jätteiden erilliskeräystä ja saavuttaa jätelain tavoitteet materiaalien hyötykäyttöasteessa. Lisäksi purkukartoituksen avulla saadaan tiedot purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitystä varten.

Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti purkukartoitus voi kattaa materiaalikartoituksen, asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tai molemmat. Ympäristöministeriön suositus on laatia molemmat kartoitukset, mutta asiakkaan tarpeista riippuen pystymme laatimaan joko molemmat tai vain toisen.

Lisäksi huomioimme muut kiertotaloustavoitteet, ja saat kauttamme uudistuvan rakennuslain vaatimat materiaaliselosteet ja BREEAM In-use-sertifiointeihin kuuluvat materiaali-inventaariot. Purkukartoituksella voidaan tukea myös CSRD-vastuullisuusraportointia.

Saat meiltä asiantuntemusta myös purkutyömaan ohjeistukseen ja urakka-asiakirjojen laadintaan sekä purkusuunnitteluun.

Purkukartoituksen hyödyt

 • Vähemmän jätettä ja hukkaa
 • Tietoa kiertotaloustavoitteiden asettamista varten
 • Lähtötiedot purun kilpailutukseen ja suunnitteluun
 • Purkumateriaalien uudelleenkäyttöpotentiaalin tunnistaminen
 • Korkea materiaalien hyötykäyttöaste
 • Luonnonmateriaalien säästäminen
 • Materiaalivirtojen kierto, mm. tuotevalmistajien käyttöön
 • Säästöt jätehuoltokustannuksissa.

Tuotevalmistajien kiertotalousohjaus ja EPD

Kiertotalousohjaus auttaa tuotevalmistajia kehittämään liiketoiminnan kannattavuutta ja vastuullisuutta. Tuemme neitseellisten materiaalien osuuden vähentämistä tuotteissa, mikä vastaa tiukentuviin EU-lainsäädännön vaatimuksiin ja tuottaa kilpailuetua.

Suurten yritysten toimintaketjuilta vaaditaan todennettua vastuullisuustietoa yhä laajemmin myös CSRD-direktiivin takia. Siksi tuotantoketjun ympäristö- ja päästövaikutukset kiinnostavat rakennuttajia yhä enemmän.

Tuotekehityksessä kannattaa suosia kierrätettyjä tai muuten vastuullisesti tuotettuja vaihtoehtoja. Autamme kehittämään valmistajakohtaisia kiertotalousstrategioita ja asettamaan tavoitteita, jotka luovat pohjan vähähiiliselle tuotekehitysprosessille.

Materiaalivirta- ja markkina-analyysit toimivat lähtötietoina myös rakennustuotteiden EPD-ympäristöselosteille. Ne kertovat tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksista geneerisiä päästötietokantoja tarkemmin.

Granlundin kiertotalouspalvelut tuotevalmistajille

• Kiertotaloustavoitteiden asettaminen, tiekartat ja strategiat
• Liiketoiminnan kehittäminen kiertotalouden näkökulmasta
• Materiaalivirta-analyysit, tuotantojätteen minimoiminen ja sivuvirtojen hyödyntäminen
• Markkina- ja toimintaympäristöanalyysit
• Yhteistyötahojen kartoitus
• Kiertotalouden mittareiden kehittäminen
• Tuotekierrot ja takaisinotto-ohjelmat
• Tuotteiden elinkaaren pidentäminen
• Uudelleenvalmistusmahdollisuudet
• Tuotetiedon kierto ja digitaaliset leimat
• Kiertotalouskoulutukset.

Kiertotalouden tulevaisuus kiinteistö- ja rakennusalalla

Kiertotalous on rakennusalalla seuraava iso edistysaskel, jolla tehostetaan kestävää rakentamista koko arvoketjussa. Energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen ovat jo osa monen toimijan arkea, joten edelläkävijöiden on aika nostaa liiketoiminnan vastuullisuus seuraavalle tasolle.

Autamme rakennusalan toimijoita kehittymään kiertotalouden suunnannäyttäjiksi. Yhdessä luomme strategisia toimintamalleja, joilla kiertotalous saadaan osaksi kaikkea johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä.

Innovatiivisia keinoja ovat muun muassa uudet palveluratkaisut ja jakamisalustat. Kunnianhimoisten toimijoiden ansiosta kiertotaloudesta tulee vähitellen osa hyvää rakentamistapaa.

Kiertotalouden hyödyt

 • Jätteiden määrän ja hukan vähentäminen
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 • Biodiversiteetin suojelu
 • Luonnonvarojen säästäminen
 • Taloudelliset hyödyt, mm. materiaalisäästöt, kaatopaikkamaksut
 • Liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen vastuullisuus kilpailuetuna
 • Sosiaalinen kestävyys, jakamistalous, terveellinen elinympäristö, uudet työpaikat.

Ota yhteyttä!

Paula Rantanen

Ryhmäpäällikkö, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Charlotte Nyholm

Johtava asiantuntija, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Emma Väliaho

Ympäristöasiantuntija
Granlund Oy

Tiia-Lotta Tuominen

Vähähiilisyyden asiantuntija
Granlund Oy

Tutustu referensseihimme

Helsinki

Climecon kertoo ilmanvaihtoratkaisujen hiilipäästöt EPD-selosteilla

Palvelu

Tuoteteollisuuden vastuullisuus ja EPD

Toimiala

Teollisuus

Climecon teetti ensimmäisten talotekniikkatoimijoiden joukossa EPD-ympäristöselosteet suosituimmille ilmanvaihtoratkaisuilleen. Tavoitteena on kertoa avoimesti tuotteiden hiilipäästöistä ja tarjota näin lisäarvoa asiakkaille.
Referenssi
Puotilan ostoskeskuksen alue
Helsinki

Puotilan ostoskeskuksen purkukartoituksessa korostui kiertotalous

Palvelu

Kiertotalouspalvelut

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Puotilan asukkaita liki 60 vuotta palvellut ostoskeskus purettiin ympäristövastuullisesti. Purkukartoituksen ansiosta eri rakennusosia ja irtaimistoa saatiin ohjattua uudelleenkäyttöön, ja materiaalien…
Referenssi
Koko Suomi

Fira panostaa ympäristövastuullisuuteen

Palvelu

Vastuullisuuspalvelut

Toimiala

Teollisuus

Granlund toimi konsulttina Firan teettämässä ISO 14001 -sertifikaatissa, joka ympäristöön panostamisen lisäksi toimii sparraustyökaluna organisaation toiminnassa.
Referenssi
PalvelutKiertotalouspalvelut

Markkinatutkimus: kiinteistösijoittajat muita edellä rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudessa


Granlundin toteuttaman ympäristövastuullisuuden markkinatutkimuksen mukaan selkeitä ympäristötavoitteita asetetaan rakennushankkeille harvoin. Myös niiden toteutumisen seurannassa olisi kehitettävää.

Lue lisää ja lataa Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus!

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?