Hyppää sisältöön
PalvelutKustannusohjaus

Kustannusohjaus

Jatkuva kustannusohjaus auttaa hallitsemaan rakennushankkeen kokonaiskustannuksia hankkeen alusta alkaen. Huomioimme kustannusohjauksessa myös asiakkaan hiilineutraalius-, energia- ja elinkaaritavoitteet.

Jatkuva kustannusohjaus rakennuksen koko elinkaarelle

Kustannusten kehitystä on tärkeää arvioida, laskea ja ohjata puolueettomasti koko rakennushankkeen ajan. Reaaliaikainen ja jatkuva kustannusohjaus kulkee suunnittelun rinnalla. Näin varmistamme hankkeen pysymisen kustannusraameissa ja reagoimme mahdollisiin poikkeamariskeihin välittömästi, mikä auttaa välttämään turhaa suunnittelua. Tuotamme ajantasaista kustannustietoa rakennuksen koko elinkaarelle aina tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheesta toteutukseen. Jatkuva kustannusohjaus helpottaa myös suunnitteluratkaisujen tekemistä, kun vertailevaa tietoa on mahdollista tuottaa hyvissä ajoin. Erilaiset toteutusvaihtoehdot niin tonttisijoituksen, runkoratkaisujen, järjestelmä- tai laatutasovaihtoehtojen osalta helpottavat päätöksentekoa hankkeen aikana.

Luotettavaa talotekniikan kustannus- ja määrälaskentaa

Olemme erikoistuneet rakennustekniikan rinnalla talotekniikan kustannusohjaukseen. Talotekniikan laskentaosaamisen arvo korostuu kaikissa hankkeissa, mutta erityisesti vaativissa sairaala-, energiatehokkuus- ja Smart Building -hankkeissa. Saat määräpohjaisen LVISA-kustannusarvion jo suunnittelun alussa, jolloin hanketta ohjataan tarkkojen lähtötietojen perusteella. Myös tarjousten vertailu on helpompaa. Tietomallipohjaisista määräluetteloista on hyötyä mm. rakennuttamishankkeiden projektinjohtopalveluissa.

Yhdistetty kustannus- ja hiilijalanjälkiohjaus löytää tehokkaimmat ratkaisut

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on nostanut vähähiilisen rakentamisen ja elinkaaren aikaiset ilmastopäästöt hankkeissa seurattaviksi mittariksi. Suurin potentiaali vaikuttaa hiilijalanjälkeen on yleensä hankkeen alkumetreillä, mutta päästöihin vaikuttavia ratkaisuja tehdään läpi hankkeen. Kustannus- ja päästöohjausta on luontevaa tehdä rinnakkain. Elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälkilaskentapalveluillamme arvioidaan laadukkaasti ja läpinäkyvästi myös hankkeen päästöjen kehittyminen. Tuomme näkyväksi rakennushankkeen mahdollisuudet pienentää niin päästöjä kuin kustannuksia.

Kustannusseurannasta kustannusohjaukseen

Jaamme ajantasaista kustannustietoa avoimesti ja läpinäkyvästi rakennushankkeen eri osapuolille. Digitaalisessa tilannehuoneessa nähdään kustannusarviot ja kustannusten kehitys, joita voidaan tarvittaessa ohjata tavoitteisiin.

Kokonaisvaltainen kustannusohjaus huomioi useita tavoitteita

Tehostamme suunnitteluvaiheen kustannusohjausta Lean-ajattelulla. Tilaajan tavoitteiden mukainen suunnittelu, Target Value Design, tuo kustannusohjaukseen kokonaisvaltaisuutta. TVD-menetelmän avulla huomioit päätöksenteossa eri suunnitteluratkaisujen vaikutukset kustannuksiin, mutta myös muihin tavoitteisiin, kuten loppukäyttäjien tarpeisiin. TVD auttaa välttämään myös kallista uudelleensuunnittelua ja laadullisia kompromisseja.

Ota yhteyttä!

Kustannusohjaus-palvelumme

  • Kustannusten hallinta koko rakennushankkeen ajan
  • Rakennus- ja LVIAS-tekniikan kustannuslaskenta ja kustannusarviot
  • Rakennus- ja LVIAS-tekniikan määrälaskenta
  • Määräpohjainen kustannuslaskenta
  • Elinkaarikustannuslaskenta, -selvitykset ja -analyysit
  • Rakennusmassavertailut
  • Vertailulaskelmat muihin kustannusarvioihin
  • Aluerakentamisen kustannusselvitykset
  • LVI-laskentarekisteri

Jari Salmi

Toimialajohtaja, kustannusohjaus, rakennustekniikan laskentapalvelut
Granlund Oy

Ulla Nykter

Digital transformation manager / johtava vastuullisuusasiantuntija
Granlund Oy

Matti Virtanen

Sähkön laskentapalvelut
Granlund Oy

Vesa Lassila

Johtaja, Määrä- ja kustannuslaskenta
Granlund Oy

Löydä lähin Granlund-toimipaikka ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?