Hyppää sisältöön
PalvelutEU-taksonomia

EU-taksonomia

Tuemme organisaatiotasi taksonomian vaatimusten hahmottamisessa ja kriteerien tulkinnassa. Autamme löytämään organisaatiollesi soveltuvat tavoitteet.

EU-taksonomia auttaa osoittamaan kiinteistösi, hankkeesi tai organisaatiosi vastuullisuuden rahoituksen näkökulmasta.

EU-taksonomian kriteeristö on monimutkainen, ja sen tulkinta vaatii syvää osaamista. Taksonomia-asioihin perusteellisesti perehtyneet asiantuntijamme tukevat EU-taksonomian kriteerien täyttämisessä ja auttavat taksonomian tulkintaan ja raportointiin liittyvissä asioissa.

Rakennus- ja korjaushankkeiden taksonomiaohjaus

EU-taksonomia vaikuttaa rakentamiseen ja määrittelee, mihin rakennetaan ja millaisia materiaaleja ja menetelmiä käytetään. Taksonomiassa on vaatimukset uudishankkeille ja energiatehokkuushankkeille (toimialakoodit 7.1–7.6).

Taksonomia ei ole pelkkää kriteerien täyttämistä, vaan sen tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua.

Mikäli taksonomian vaatimukset halutaan täyttää, on ne otettava huomioon hankkeen ohjauksessa läpi suunnitteluprosessin ja vietävä niiden edellyttämät asiat suunnitelmiin ja hankinta-aineistoihin. Myös taksonomian vaatimuksien täyttymisen osoittavan todennusaineiston kerääminen on tärkeää.

Rakennushankkeissa taksonomianmukaisuus voidaan yleensä saavuttaa edistämällä merkittävästi ilmastonmuutoksen hillinnän ympäristötavoitetta. Myös kiertotalouden merkittävä edistäminen on mahdollinen polku.

Rakennushankkeiden näkökulmasta myös se, että ei voida aiheuttaa haittaa muille ympäristötavoitteille asettaa merkittäviä vaatimuksia.

Katse tulevaisuuteen

Taksonomian vaatimukset ovat tiukat, eikä edes ympäristösertifiointi riitä automaattisesti kattamaan niistä kaikkia. Ympäristöluokitusjärjestelmät ovat kuitenkin muuttamassa kriteeristöään taksonomian mukaiseksi. Peruslähtökohta sekä sertifikaateissa että taksonomiassa on katsoa rakennushankkeen ohi pitkälle tulevaisuuteen. On myös keskeistä, että erilaiset vastuullisuusvaatimukset otetaan huomioon hankkeissa.

Rakennushankkeissa taksonomianmukaisuus voidaan yleensä saavuttaa edistämällä merkittävästi ilmastonmuutoksen hillinnän ympäristötavoitetta.

Taksonomia ei ole pelkkää kriteerien täyttämistä, vaan sen tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua. Taksonomialla on vaikutusta esimerkiksi vesikalusteiden virtaamiin ja siihen, kuinka rakennus kestää tulevaisuuden ilmastojen säärasitusta ja onko siinä tulevaisuuden säähän nähden riittävä jäähdytys. Taksonomiakriteereihin kuuluu myös laatia rakennuksille kiertotaloussuunnitelma.

On tärkeää, että taksonomian mukaisuutta toteutetaan myös työmailla eikä se jää ainoastaan ylätason raportoinniksi: tarvitaan käytännön muutoksia tekemisen tasolla. Tapoja soveltaa kannattaa lähteä rohkeasti testaamaan ja kehittämään.

Mitä on EU-taksonomia?

EU-taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä, joka määrittelee, millaista taloudellista toimintaa tai investointikohdetta voidaan pitää ympäristön kannalta kestävänä.

EU-taksonomia on vihreän rahoituksen perusinstrumentti, joka muuttaa monen toimialan pelisääntöjä, mukaan lukien kiinteistö- ja rakennusala.

EU-taksonomia määrittelee kuusi ympäristötavoitetta (ks. kuva alla), joista vähintään yhdessä tulee saavuttaa merkittävä parannus ja lopuille viidelle ei saa aiheutua merkittävää haittaa. Merkittävän edistämisen kriteereitä on asetettu eri tavoitteille, esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen.

Rakennus- ja korjaushankkeiden taksonomiaohjaus

 • Selvitämme hankkeeseen osuvat taloudellisen toiminnan luokat ja sen, mitä taksonomian mukaisuuden saavuttaminen vaatii.
 • Sovitamme yhteen taksonomiatavoitteet muiden hankkeen vastuullisuustavoitteiden kanssa ja etsimme optimaaliset ratkaisut.
 • Ohjaamme taksonomiatavoitteen saavuttamista.
 • Autamme tekemään energiakorjaukset taksonomian mukaisiksi.
 • Teemme Ilmastoriskikartoitukset.

Olemassa olevan kiinteistökannan taksonomia-analyysi ja tiekartta

Olemassa olevaan kiinteistökantaan viitataan toimialakoodilla 7.7., joka sisältää arviointikriteerit ilmastonmuutoksen hillinnälle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Kiinteistöomistajan suositeltu polku tavoitella kiinteistöportfolion taksonomianmukaisuutta on ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävän parannuksen kautta, jolloin keskiöön nousee kiinteistöjen energiatehokkuus ja sen johtaminen. Lisäksi kohteiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellytykset suhteessa ilmastoriskeihin tulee tarkastella.

Energiatehokkuuden nykytilan tarkastelu sisältää E-lukutarkastelun suhteessa EU-taksonomian raja-arvoihin sekä tarvittavilta osin energiatehokkaan kiinteistöjohtamisen vaatimuksen varmistuksen.

Pelkän nykytilan toteamisen lisäksi Granlund on kehittänyt tekoälypohjaisen simulointityökalun, joka mahdollistaa myös E-luku-potentiaalin selvittämisen: AI-taksonomiakartoituksen.

Ilmastoriskien merkittävyyden arvioinnin ja sopeutumistoimenpide-ehdotuksien lisäksi autamme sopeutumissuunnitelman laatimisessa, kustannusarvioissa, ja aikatauluttamisessa.

Taksonomiapalvelut olemassa olevalle kiinteistökannalle

PalvelutEU-taksonomia

AI-Taksonomiakartoitus

Taksonomianmukaisuuden määrittelyssä kannattaa hyödyntää Granlundin kehittämää tekoälypohjaista AI-Taksonomiakartoitusta, jonka avulla suurenkin kiinteistösalkun taksonomiapotentiaali selvitetään nopeasti ja kustannustehokkaasti energiatehokkuusvaatimuksen osalta.

Olemassa olevien kiinteistöjen osalta lähtötiedoiksi tarvitaan vain kiinteistöjen energiatodistukset. Tekoäly määrittelee automaattisesti jokaiselle kiinteistölle kustannusoptimaaliset toimet E-luvun parantamiseksi EU-taksonomian vaatimusten mukaiselle tasolle.

Tuemme organisaatioita taksonomiaohjauksessa ja raportoinnissa

 • Taksonomian alaisen eli taksonomiakelpoisen liiketoiminnan tunnistaminen
 • Taksonomianmukaisuuden nykytila-analyysi: kuinka suuri osa toiminnasta täyttää nykyisellään taksonomian vaatimukset
 • Taksonomiatavoitteiden asettaminen, Tiekartta taksonomianmukaisuuden kehittämiseen
 • Tuki taksonomiaraportoinnin käynnistämiseen ja vuosiraportointiin
 • Tiedon hallinta ja raportoinnin ratkaisut
 • Ohjauksen vieminen osaksi organisaation prosesseja, esim. hankeohjausdokumentit
 • Koulutukset
PalvelutEU-taksonomia

AI-Energiakartoitus antaa Antiloopille vauhtia hiilineutraaliuden tavoitteluun

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi saa Granlundin AI-Energiakartoituksesta hyvää tukea hiilineutraaliuden tavoitteluun ja EU-taksonomian mukaisuuden kehittämiseen.

Lue lisää vastuullisuudesta

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Mikä on ilmastoriskikartoitus?

02.10.2023 – Kiristyvä lainsäädäntö on vain yksi syy kartoittaa kiinteistöomaisuuden ilmastoriskit. Lue, milloin ilmastoriskikartoitus tuottaa suurimmat hyödyt?

Uutinen

Haluatko kuulla lisää?

Hanna Launonen

Asiantuntija
Granlund Oy

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Löydä lähin Granlund-toimipiste ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?