Hyppää sisältöön
Rakennushankkeet ja kiinteistökehitys

Kestävää asiantuntemusta rakennushankkeisiin ja kiinteistökehitykseen

Rakennushankkeissa tulee huomioida toimivien projektikäytäntöjen ja suunnitteluratkaisujen lisäksi niin vastuullisuuden, käyttäjälähtöisyyden kuin energiatehokkuuden näkökulmat. Toimimme tukenasi aina uudishankkeista korjausrakentamiseen.

Osaamista kaiken kokoisiin hankkeisiin

Onnistunut rakennushanke muodostuu asiantuntijuudesta, hyvästä projektinjohdosta, aikataulujen ja kustannusten hallinnasta sekä toimivasta viestinnästä. Granlundilaisilta löytyy pitkä kokemus niin talotekniikan suunnittelijoina, konsultteina, rakennuttajina, valvojina kuin projektinjohtajina. Alan edelläkävijöinä kuuntelemme myös herkällä korvalla rakentamisen uusia tuulia. 

Rakennushankkeissamme tehdään toimivia ja älykkäitä kiinteistöjä. Johdamme tiedolla ja asiantuntijuudella sekä ymmärrämme syy-seuraus-suhteita. Keskitymme tiimipelaajina olennaiseen, etsimme parhaita ratkaisuja ja sovellamme osaamistamme räätälöidysti jokaiseen kiinteistöön. 

Tunnemme erilaiset hanketoteutusmallit

Hallitsemme rakennushankkeiden erilaiset toteutusmallit perinteisemmistä KVR-urakoista yhteistoiminnallisiin hanke- ja allianssimalleihin. Ymmärrämme rakennuskannan ja asiakkaan tarpeet – yhteistyö asiakkaidemme kanssa onkin usein pitkäaikaista. Resurssoimme realistisesti ja käytössämme on koko konsernin kattava suunnittelija- ja asiantuntijajoukko: meillä oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita.

Granlundilla laatu ratkaisee ja voit luottaa lupauksiimme. Asetamme tavoitteet ja seuraamme niiden toteutumista, yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakastyytyväisyytemme on huikealla 99 prosentin tasolla.

Voimme johtaa rakennushanketta myös etänä

Piia Sormunen kertoo, mitä etäjohtamisessa kannattaa huomioida.

Tutustu hankkeisiimme

Helsinki, pääkonttori

Scandic Grand Central Helsinki vaati paljon talotekniikalta

Palvelu

Kiinteistökehitys, Korjaussuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu

Toimiala

Hotellit ja ravintolat

Granlundin kokeneet LVIA-suunnittelijat olivat mielenkiintoisen haasteen edessä, kun yksi Helsingin rautatieaseman tunnettu maamerkki saneerattiin maailmanluokan hotelliksi. VR:n entinen pääkonttori sisältää…
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Medisiina D:n talotekninen suunnittelu ja energiakonsultointi

Palvelu

LVI-suunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Energiakonsultointi, Ympäristösertifioinnit

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Vastasimme Turun yliopiston lääketieteellisen kampuksen alueelle vuonna 2018 valmistuneen Medisiina D:n LVI-, rakennusautomaatio- ja sprinklerisuunnittelusta. Toimimme myös rakennushankkeen energiakonsulttina ja…
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Triplassa tarvitaan joustavia resursseja ja erityisosaamista

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu, Energiakonsultointi, Rakennusautomaatiosuunnittelu

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Granlund toimii hankkeen energiakonsulttina, Big Room -koordinaattorina sekä LVIAS- ja telesuunnittelijana.
Referenssi

Terveys ja turvallisuus korostuvat korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen ja kiinteistökehityksen hankkeissamme käyttäjän tarve ratkaisee. Takaamme käyttäjälle turvalliset ja terveelliset sisäolosuhteet. Analysoimme teknisiä vaihtoehtoja ja teemme kuntoarvioita sekä kustannus- ja energialaskentaa. Suunnittelemme ja toteutamme tekniikan vanhojen rakenteiden sisällä kohdilleen: huomioimme kiinteistöjen ja hankkeiden erityispiirteet sekä sovellamme jokaiseen kohteeseen parhaita käytäntöjä ja tekniikoita. 

Korjausrakentamisen palvelumme kattavat kaikenlaiset kiinteistöt, niin toimitilat, taloyhtiöt, arvokiinteistöt, teollisuuden kuin kulttuuri- ja rakennushistorialliset kohteet. Jokainen projektimme on meille myös mahdollisuus pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä: saat meiltä mm. kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen vahvan osaamisen ja toimivat toteutusmallit sekä asiantuntemusta materiaalitehokkuuteen.

Toteutamme niin pieniä kuin suuria hankkeita

Ketteryytemme taipuu kaiken kokoisiin hankkeisiin. Pienempiin projekteihin erikoistuneet suunnittelijamme ja konsulttimme selvittävät hankkeen kokonaisuuden nopeallakin aikataululla. Akuutin ongelmasi saatamme ratkaista kohteessa jo samana päivänä yhteydenotostasi. Forum-korttelissa meillä on käynnissä kymmeniä pieniä projekteja, joissa olemme toteuttaneet tilamuutoksia, toimitilasaneerauksia sekä energiatehokkuustoimenpiteitä.

Korjausrakentamista kaiken kokoisiin hankkeisiin

Helsinki, pääkonttori

Uusi katto varmistaa 140-vuotiaan Aleksanterin teatterin toimivuuden

Palvelu

LVI-suunnittelu, Rakennuttaminen ja valvonta, Korjausrakentaminen, Sähkösuunnittelu

Toimiala

Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet

140-vuotiaalle Aleksanterin teatterille toimivuus takaa jatkoa. Korjausrakentamisen palveluilla varmennettiin teatterin toimivuus ja turvallisuus seuraavaksi 20 vuodeksi.
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Helsingin vankilan peruskorjaus päivitti tilat nykypäivän vaatimuksiin

Palvelu

Korjausrakentaminen, Rakennuttaminen ja valvonta

Toimiala

Kunnat ja kaupungit

Granlund vastasi yli 100 vuotta vanhan Sörkan vankilan peruskorjauksen rakennuttamisesta ja valvonnasta.
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Helsingin Autotalon peruskorjauksen talotekniikkasuunnittelu

Palvelu

Korjausrakentaminen, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu, Kunnossapito, Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Olemme olleet Kampissa sijaitsevan Helsingin Autotalon TATE-suunnittelija jo 1990-luvulta asti. Vastasimme myös liikekeskuksen korjausrakentamisen ja talotekniikan suunnittelusta vuonna 2016.
Referenssi

Sitoudumme vastuulliseen rakentamiseen

Minimoimme rakennushankkeissa hiilijalanjäljen ja maksimoimme hiilikädenjäljen.  Tunnemme vastuullisen rakentamisen tavat ja autamme asiakasta olemaan vastuullinen. Kun päästöt ja kustannukset optimoidaan koko rakennushankkeen ajalta, vähähiilinen rakentaminen kannattaa myös taloudellisesti.

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa meille elinkaarikustannuksiltaan edullisia ratkaisuja. Sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuullisuutta toteutamme edistämällä ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä, pitämällä huolta työntekijöistämme sekä yhteistyöllä esimerkiksi viranomaisvelvoitteet täyttävien urakoitsijoiden kanssa.

Energiatehokkuus ja kiertotalous huomioidaan koko elinkaaren ajalta

Suunnittelemme energiatehokkaita järjestelmiä ja energiankierrätysratkaisuja sekä autamme löytämään energiakumppanin mahdollisimman vastuullisesti. Suunnittelemme kohteisiimme mm. lämpöpumppuja, maa-, geo- ja aurinkoenergiaa, keskisyviä kaivojärjestelmiä ja kulutusjoustoa. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme myös optimoitua sähköohjausta sekä uuden sukupolven kaukolämpöverkkoja, joihin kiinteistöt tuottavat energiaa. 

Ympäristöluokituksista meillä on kattava kokemus niin rakennushankkeissa kuin olemassa olevissa kiinteistöissä. Toteutamme mm. LEED-, BREEAM- ja RTS-ympäristösertifiointeja. Ympäristöluokitukset ovat hyvä työkalu vastuullisen rakentamisen apuvälineeksi.

Kiertotalouden ratkaisut ovat täällä

Rakennuksen 50 vuoden hiilijalanjäljestä puolet muodostuu energiankäytöstä ja puolet materiaaleista. Siksi kartoitamme kohteissa myös purettavan materiaalin kierrätystapoja sekä pohdimme mahdollisuuksia rakentaa esimerkiksi puusta tai vihreästä betonista. Uskomme, että kiertotaloudesta tulee rakentamisessa arkea.

Suomalais-venäläinen koulu

Varhaisessa vaiheessa aloitettu hankeohjaus auttoi pienentämään Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjälkeä ainakin 10 prosentilla sen arvioidun elinkaaren aikana.

Suunnittelemme tilat käyttäjälle

Käyttäjälle talotekniikka näkyy esimerkiksi tilan teknisessä toimivuudessa, käyttäjäkokemuksessa, valaistusolosuhteissa sekä sisäilman laadussa, säädettävyydessä ja ohjattavuudessa. Smart Building -ratkaisumme tuovat lisäarvoa niin kiinteistönomistajalle kuin käyttäjälle. Älykkäillä järjestelmillä syntyy viisas kiinteistö, joka käyttäjäystävällisyyden lisäksi tukee kestävää kehitystä sekä rakennuksen ylläpitoa ja huoltoa. 

Käyttäjät ovat usein mukana esimerkiksi sairaalasuunnittelun hankkeissa. Työskentelyä tukeva sairaalarakennus vaikuttaa käyttäjän hyvinvointiin ja tilan kustannustehokkuuteen. Talotekniikkajärjestelmillä on suuri merkitys toiminnan tehokkuudelle esimerkiksi hoitotyössä, logistiikassa ja turvallisuudessa. 

Muuntojoustavuus lisää tilan käyttömahdollisuuksia

Tilojen muuntojoustavuuden osalta teemme yhteistyötä niin kohteen arkkitehdin, rakennesuunnittelijan, rakennuttajan, käyttäjän kuin eri suunnittelualojen kanssa. Esimerkiksi sairaaloissa uusi hoitomenetelmä voi tarvita taloteknisiä muutoksia jo ennen rakennuksen valmistumista, kauppakeskuksissa tilojen käyttötarkoitus voi muuttua suunnitellusta vuodessa. 

Suunnittelumme perustana on aina loppukäyttäjän tarve. Varsinkin vanhojen rakennusten saneerauksissa huomioimme käyttäjien terveysturvallisuuden myös haitta-aineiden, kuten asbestin, kannalta. Jokainen rakennus on uniikki yksilö, ja suunnittelussa sovellamme aina kohteeseen ja tarpeeseen parhaiten sopivia ratkaisuja.

Miten digitaaliset suunnitteluratkaisumme tukevat pienen potilaan hoitopolkua Uudessa lastensairaalassa?

Tuottavuutemme taustalla: jatkuva parantaminen ja oppiminen 

Hankkeidemme ongelmakohdat ovat meille mahdollisuus kokeilla ja oppia. Tarkkailemme, kehitämme ja parannamme toimintatapojamme hanke hankkeelta. Mielestämme talotekniikka kaipaa uudistusta.

Huolehdimme suunnitteluprosessin kulusta lean-periaatteiden mukaisesti. Huomioimme eri osapuolten näkökulmat ja käsittelemme hankkeet kokonaisuuksina. Siksi talotekniikkaratkaisumme voivatkin näkyä tuottavuutena myös jollain hankkeen toisella osa-alueella. Emme osaoptimoi vain omaa lohkoamme, vaan mietimme aina hankkeen kokonaistuottavuutta. 

Tuottavuus ja digitaaliset ratkaisut kulkevat yhdessä

Digitaalisuus nostaa koko rakennusalan tuottavuutta. Rakennusten tiedonhallinnassa digital twin -ratkaisut nousevat yhä vahvemmin esiin ja olemme kehityksessä aktiivisesti mukana. Rakennushankkeesta yhdelle alustalle luotu tilannekuva auttaa tekemään ennusteita, pysymään tavoitteissa sekä reagoimaan aikataulu-, resurssi- ja budjettihaasteisiin. 

Työvaiheiden aikataulutuksen perustamme kokemusperäiseen tietoomme sekä henkilöstömme osaamiseen. Tiedämme, paljonko prosessit vievät aikaa. Tulevaisuuden tavoitteenamme on tuottaa aikataulut datapohjaisesti tietomallien avulla. 

Bothnia High 5 -hanke

Granlund Pohjanmaa vastaa Vaasan Bothnia High 5 -hankkeen talotekniikan suunnittelusta. Sairaala mallinnetaan Revit-ohjelmalla, joka mahdollistaa suunnittelutyön eri toimialojen välillä.

Suunnittelemme toimintavarmoja järjestelmiä 

Suunnittelemme talotekniikkajärjestelmistä toimintavarmoja, mikä nousee keskeiseksi erityisesti toiminnaltaan kriittisissä tiloissa. Esimerkiksi lääkintätekniset laitteet tai IT-järjestelmät voivat vaatia ehdottoman toimintavarmoja ja varmistettuja taloteknisiä järjestelmiä. Sairaaloiden lisäksi toiminnaltaan kriittisiä ovat muun muassa datakeskukset, vankilat ja kaupan kylmävarastot. 

Toiminnanvarmistus takaa laitteiden oikeanlaisen käytön

Takaamme järjestelmien toiminnan niiden käyttöönottovaiheessa ja takuuaikana. Varmistamme automatiikan sekä suoritusarvojen tarkastusmittausten ja kuormituskokeiden avulla, että toteutus ja toiminta vastaavat suunniteltua ja luvattua – esimerkiksi energiatehokkuuden osalta. 

Suunnittelu- ja konsultointipalvelumme ovat tukenasi pienissäkin ylläpidollisissa haasteissa. Vaikka rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Telian datakeskus tehtiin isolla insinöörin sydämellä

Kuinka datakeskushankkeessa huomioidaan tilojen toimintavarmuus ja tehokkuus?

Tarkkaa tietoa jo hankkeen alkuvaiheeseen

Ymmärrämme eri työvaiheissa tarvittavan tiedon tarkkuustason. Meiltä saat riittävästi tietoa pienelläkin budjetilla. Erityisesti kaupungin tonttien tai kaavoitushaasteiden kohdalla rakennuttaja hyötyy tarkkuudeltaan oikeantasoisesta tiedosta jo hankkeen alkuvaiheessa. Me kerromme, mitä voit aidosti esimerkiksi ympäristö- ja energianäkökulmasta hankkeessasi luvata. 

Talotekniikkaurakoiden hankintamallimme muuttaa suunnitteluprosessia tilaajalle leanimmaksi. Alkuvaiheen täydellisen suunnitelman sijaan pyrimme toteuttamaan urakkalaskentaan suunnitelma-aineistoa, joka perustuu todellisiin tietoihin. Näin suunnittelijoidemme työ tuottaa faktapohjaista lisäarvoa hankkeen jokaisessa työvaiheessa. 

Hankekehitysvaiheen talotekniikka- ja elinkaarikonsulttina keskitymme ymmärtämään ja edistämään asiakkaan liiketoimintaa. Vuosikymmenien aikana myös suunnitteluaineistomme on hioutuneet selkeäksi ja kattavaksi.

Keinomme kustannusohjaukseen: tiedonhallinta ja tilannekuva 

Vaativissa sairaala- ja teollisuushankkeissa talotekniikan osuus voi kattaa kokonaiskustannuksista jopa 40 prosenttia. Älykkäät kiinteistöt lisäävät talotekniikan kustannusohjauksen tarvetta

Pidämme hankkeiden kustannusraameista kiinni tiedonhallinnalla ja tilannekuvalla.

Tarjoamme jatkuvaa kustannusohjausta rakennushankkeisiin, jolloin kustannusasiantuntija on mukana hankkeessa alkumetreiltä asti. Kustannuksista noin 80 prosenttia sidotaan jo hankkeen alkuvaiheessa. Me simuloimme päätösten kustannusvaikutuksia eri näkökulmista ja tunnistamme säästöpotentiaalin.

Teemme kustannuslaskentaa kokonaisvaltaisesti, sekä talotekniikka- että rakennepuolelle. Aluksi laskelmiemme pohjana ovat rakennustyyppi ja bruttoneliöt – kun hanke etenee, laskentamme tarkentuu. Tulevaisuudessa kustannustieto kannattaa mielestämme sisällyttää tietomalliin.

Laakson sairaala

Laakson sairaalan hankkeessa kustannusohjaus on nostettu merkittävään rooliin. Kustannuslaskelmien tarkkuustasoa on parantanut myös talotekniikan tavanomaista pidemmälle viety hankesuunnittelu.

Pilottiprojekteissamme pääset edelläkävijäksi

Kehitys- ja innovaatiotyö on olennainen osa liiketoimintaamme. Kehityshankkeissamme ja piloteissamme etsimme ratkaisuja kilpailukyvyn kehittämiseksi, esimerkiksi tuomalla uudenlaisia lean-toimintatapoja tai palveluja tiedonhallinnan prosesseihin ja digitalisaatioon.

Tällä hetkellä kehitämme muun muassa datan virtauttamista, jonka tavoitteena on tiedon sujuva siirtäminen suunnittelusta ylläpitoon. 

Koulutamme jatkuvasti suunnittelijoitamme ja teemme prosessejamme tukevaa tutkimustyötä. Koko talotekniikka-alan kehitystyöhön osallistumme esimerkiksi kommentoimalla ja edistämällä alan määräyksiä ja vaatimuksia sekä Suomen että EU:n tasolla. 

Asiakkaalle innovatiivisuutemme näkyy suunnittelussamme muun muassa vaihtoehtoisten mallien ja toteutustapojen tarjoamisena. Pilottiprojekteissamme kuljet alan edelläkävijänä.

Dataohjattu kiinteistö pysyy mukana muutoksissa

Muuttuvat työnteon ja opiskelun tavat sekä kiihtyvä digitalisaatio haastavat kiinteistönomistajat kehittämään uusia ratkaisuja. Miten innovatiivinen data-alusta auttaa luomaan entistä käyttäjälähtöisempiä, muuntautumiskykyisempiä ja energiatehokkaampia kiinteistöjä?

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?