Hyppää sisältöön
Data ja digitalisaatio

Data ja digitalisaatio avaavat ovia tulevaisuuteen

Data ja digitalisaatio ovat keinoja kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuuden parantamiseksi.

Data rakennus- ja kiinteistöalan palvelukseen

Me Granlundilla koemme, että data ja digitaaliset työkalut palvelevat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita sijoittajista ja rakennuttajista kiinteistön käyttäjiin ja huoltohenkilökuntaan.

Digitaalisuus on polku tuottavuuden parantamiseen

Kun tieto virtaa ja sitä hallitaan digitaalisesti kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa, voidaan saavuttaa selkeitä kustannussäästöjä, parantaa suunnittelun ja rakentamisen tehokkuutta ja aikataulutusta, kohentaa tuotantoa ja tehostaa ylläpitoprosesseja.

Tutkimus: Laadukkaan tiedon puute kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation esteenä

Toteuttamamme Kiinteistö- ja rakennusalan digitaalinen kyvykkyys -tutkimuksen mukaan digitalisaation esteitä alalla ovat laadukkaan tiedon puute, päällekkäiset järjestelmät ja ymmärtämättömyys tiedon hyödyntämisestä. Lisäksi haasteena on se, ettei tietoa jaeta eri toimijoiden kesken.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin lataamalla tutkimusraportti!

Nyt on aika nostaa elinkaariajattelu pääosaan ja pyristellä irti alan siiloista ja hajautumisesta.

Francisco Forns-Samso, Director for Digital Business Design, Granlund

Lataa raportti täyttämällä yhteystietosi

Vakioitu tieto vauhdittaa kehitystä

Kiinteistö- ja rakennusalan digitaalisen ekosysteemin syntyminen edellyttää, että suunnittelusta rakentamiseen ja myöhemmin ylläpitoon siirtyvä tieto on vakioitu. Tarvitaan vakioidut, kaikille hankkeen osapuolille yhteiset työkalut ja standardoitu datanhallinta.

Tarvitaan määritelmä siitä, missä formaatissa tiedon pitää olla ja missä tiedon pitää sijaita, jotta eri järjestelmät toimivat keskenään. Tiedon liitettävyydellä ja oikealla luokittelulla on tässä avainrooli.

Uusi rakentamislaki tuuppaa kohti digiloikkaa

LÄHDE: RAKENNUSLEHTI

Uusi rakentamislaki edellyttää aidosti digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa vuodesta 2025 lähtien. Laki vaatii, että uudelle tai rakentamislupaa edellyttävälle korjattavalle rakennukselle on laadittava koneluettava seloste, joka sisältää tiedot käytetyistä järjestelmistä, laitteista ja materiaaleista.

Käytännössä tämä tieto on sisällytettävä tietomalliin, jonka moni on mieltänyt tähän saakka lähinnä rakennuksen virtuaaliseksi 3D-malliksi. Jatkossa keskeiseen rooliin nousevat tietomalliin liitetyt tietosisällöt.

”Aito digiloikka rakennusalalla vaatii osaamista ja työkaluja, mutta vähintäänkin yhtä tärkeää on asennemuutos”, kirjoittaa kehitysjohtajamme Tero Järvinen Rakennuslehden Näkökulma-palstalla.

Viimeistään nyt kannattaa unohtaa perinteinen toimintamalli, jossa rakentamisen arvoketjun toimijat panttaavat tietoa itsellään ja jakavat sitä säästeliäästi muille.

Tero Järvinen

Digiloikka kannattaa!

Kiinteistönpidon digiloikasta on hyötyä vain silloin, kun se tuo käyttäjilleen aitoa lisäarvoa ja helpottaa heidän työtään, kirjoittaa asiantuntijamme Jani Säisä.

Saamme usein asiakkailtamme palautetta siitä, että digiloikka on kannattanut. Siirtyminen kiinteistöjen suunnitelmalliseen ja ennakoivaan ylläpitoon tuo pitkällä tähtäimellä isoja kustannussäästöjä. 

Jani Säisä
Data ja digitalisaatio

Digitaaliset palvelut

Granlundin digitaaliset palvelut auttavat johtamaan tiedolla, optimoimaan rakennuksen tai rakennusportfolion toimintaa ja luomaan vähemmällä enemmän.

Smart Building – keskiössä helppous, tuottavuus ja käyttäjien hyvinvointi

Älykäs kiinteistö tukee tilojen käyttäjää ja huomioi käyttäjän tarpeet automaattisesti esimerkiksi rakennuksessa olevien ihmisten määrän ja profiilien mukaan, tai ihmisten mieltymysten perusteella. Paras tulos saavutetaan, kun älykkäät ratkaisut on huomioitu jo hankkeen tavoitemäärittelyssä.

Älyrakennuksessa käyttökokemuksen merkitys kasvaa

Autamme tunnistamaan rakennuksen ominaisuudet, jotka sekä luovat arvoa liiketoiminnalle että huomioivat tilojen tulevien käyttäjien tarpeet. Käyttäjien kuuleminen varhaisessa vaiheessa auttaa ymmärtämään, millaisia toiminnallisuuksia he kiinteistöltä odottavat ja miten nämä toiminnallisuudet vaikuttavat esimerkiksi talotekniikan suunnitteluun.

Älykäs kiinteistöportfolio on käyttäjäystävällinen ja hiilineutraali

30.06.2022 – Mitä useampi kiinteistö, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet esimerkiksi käyttökustannusten vähentämisessä, energiansäästössä ja päästöjen vähentämisessä. Miten älykkään kiinteistöportfolion toteuttamisessa kannattaa edetä?

Blogi

Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

14.06.2022 – Tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, vähäisemmät päästöt sekä pienemmät energialaskut ja ylläpitokustannukset. Kiinnostuneemmat vuokralaiset ja edelläkävijän imago. Jos nyökyttelit, lue lisää, miten…

Blogi

Ulos järjestelmä- ja sovellusviidakosta kohti älykästä kiinteistöä

30.05.2022 – Älykäs kiinteistö – Smart Building – tarjoaa runsaasti hyötyjä kiinteistön eri sidosryhmille. Älykiinteistön toteutus voi kuitenkin joskus tuntua vaikeakulkuiselta viidakolta,…

Blogi

Vanhakin voi olla fiksu – miten rakennuksesta tehdään älykiinteistö?

01.06.2022 – Älykkyys ei ole vain uusien rakennusten etuoikeus vaan varttuneemmastakin kiinteistöstä saa usein jo pienellä tuunauksella irti hyödyllisiä älytoimintoja niin kiinteistön…

Blogi

Data ja digitalisaatio tukevat rakennushankkeita

Rakennushankkeissa puhumme yhä enemmän rakennushankkeen kaikille osapuolille yhteisen tilannekuvan luomisen tärkeydestä, mikä korostuu erityisesti isoissa hankkeissa, joissa on paljon liikkuvia osia. Ilman digitaalisia työkaluja hankkeen tiedonhallinta olisi nykypäivänä vaativissa hankkeissa mahdotonta.

Granlundin hankekehityspalvelut pureutuvat dataan

Hankekehitysvaihe on merkittävä osa onnistunutta rakennushanketta, koska silloin päätetään hankkeen energia-, vastuullisuus-, elinkaari- ja laatutavoitteet. Olemme kehittäneet hankekehityksen tueksi benchmark-tietopankin, jonka avulla kustannuksia voidaan arvioida tarkasti jo hankkeen alkuvaiheessa.

Data ja digitalisaatio

4D-suunnittelu

Granlundin 4D-suunnittelu lisää rakennushankkeen tuottavuutta ja ehkäisee aikataulu- ja kustannusriskejä. Tuemme visualisoinnilla työmaan ja toteutussuunnittelun ohjausta, esimerkiksi aikataulujen, kustannusten, turvallisuuden tai hiilipäästöjen näkökulmasta.

Digitaalinen kiinteistöjohtaminen

Hyödyntämällä dataa ja digitaalisia ratkaisuja saadaan aikaan parempaa laatua vähemmällä tekemisellä. Luotettavan tiedon pohjalta on helpompaa tehdä oikeita päätöksiä.

Datan hyödyntämisen edut näkyvät mm. energiakulutuksen kustannussäästönä, tekniikan luotettavana toimintana ja palveluverkon tehokkaassa johtamisessa. Rakennusten hallittu kunto ja toimiva olosuhdehallinta vaikuttavat myös kiinteistöjen kassavirtaan ja vuokratuottoon.

Näin onnistut kiinteistön ylläpidon digitalisoinnissa

1.

Data on digitalisuuden polttoainetta. Oleellista ei ole datan määrä vaan laatu. Valtavasta datamäärästä pitää tunnistaa oleellinen ja tämän datan osalta tulee pyrkiä laadukkuuteen.

2.

Varaudu siihen, että dataa tulee kasvavissa määrin sitä mukaa, kun toimintaa digitalisoidaan. Varmista, että valitut teknologiat ovat riittävän hyvät ja mahdollistavat datan virtauksen sekä sen keräämisen oikeassa muodossa.

3.

Automaattisten antureiden lisäksi dataa pitäisi kerätä myös ihmisiltä. Tiedon kirjaustapa asiantuntijavoimin kannattaa huomioida prosessien suunnittelussa.

4.

Varmista, että toimintaprosessit on hyvin määritelty ja johtamisjärjestelmä tukee datan hyödyntämistä, ja että hyödyntämisen tavat ja vastuut ovat selkeät.

Onnistuneet integraatiot – toimivaa tiedonsiirtoa

Granlund Manager on kattava ja helppokäyttöinen ylläpidon johtamisen työkalu. Siihen voidaan tehdä lukuisia integraatioita: tällä hetkellä siitä on tehty integraatio yli tuhanteen järjestelmään tai ohjelmistoon.

Suhtaudumme kunnianhimolla kaiken kokoisiin integraatioihin, oli kyseessä sitten muutaman työtunnin rupeama tai kuukausia vievä jättiurakka. Laajuudesta riippumatta integraatiomme laittavat tiedon virtaamaan ja hyötykäyttöön.

Data ja digitalisaatio

AI-Energiakartoitus – laitoimme tekoälyn energiatalkoisiin!

AI-Energiakartoitus laskee ja simuloi energiatodistuksen tietojen pohjalta, millä keinoilla saadaan suurimmat energiasäästöt ja paljonko hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata.

AI-Energiakartoituksella voi selvittää nopeasti energiatehokkuuspotentiaalin yksittäisestä kiinteistöstä tai kokonaisesta kiinteistökannasta.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö antoi kunniamaininnan Granlundin AI-Energiakartoitus-työkalulle vuonna 2022.

Vahvaa määrä- ja kustannuslaskennan osaamista

Laskentapalvelumme kattavat koko rakennuksen elinkaaren aikaisen laskennan aina kustannusarvioista määrälaskentaan ja tarjouslaskentaan. Jatkuvan kustannusohjauksen avulla voimme puolestaan auttaa hallitsemaan rakennushankkeen kokonaiskustannuksia hankkeen alusta alkaen. Markkinoiden kattavin LVI-laskentarekisteri tukee LVI-urakoiden määrälaskentaa ja talotekniikan kustannusohjausta.

AI-Taksonomiakartoitus – tekoäly selvittää portfolion taksonomiapotentiaalin


Tekoälyyn perustuva AI-Taksonomiakartoitus on markkinoiden tehokkain laskentatyökalu olemassa olevien kiinteistöjen taksonomiapotentiaalin arviointiin. Selvitämme nopeasti laajankin kiinteistökannan potentiaalin saavuttaa EU-taksonomian vaatimukset.

Digital twin visualisoi datan ja helpottaa sen hallintaa

Kiinteistön eri datalähteiden synnyttämän valtavan tietomäärän hallinta manuaalisesti tai erillisillä tietokonepohjaisilla järjestelmillä on vaativaa työtä. Digital twin eli digitaalinen kaksonen on kauan odotettu rakennuksen tiedonhallinnan ratkaisu.

Digitaalinen kaksonen on keino yhdistää fyysinen ja digitaalinen maailma visuaalisen 3D- tai 2D-mallin avulla. Kaksonen voi vaikkapa näyttää tilojen energiankulutusta eri väreinä tai se voi hälyttää symboleilla, jos jossain tilassa tarvitaan huoltoa. Lue lisää Granlund Managerin Digital Twin -ratkaisusta!

Tietomallintamisen uranuurtajat

Monenlaisista haasteista huolimatta rakennusala ottaa jatkuvasti myönteisiä kehitysaskelia. Malliesimerkkinä onnistumisista on tietomallipohjainen suunnittelu, joka vielä reilut viisitoista vuotta sitten tuntui monesta toimijasta liian työläältä ja utopistiselta voidakseen yleistyä normikäytännöksi.

Tietomallit ovat kuuluneet projekteihimme jo 1990-luvulta asti, ja tällä hetkellä koordinoidusti tehtyjä yhdistelmätietomalleja hyödynnetään työmaiden lisäksi yhä useammin kiinteistöjen ylläpidossa. Esimerkiksi kehittämämme kiinteistöjohtamisen ohjelmisto Granlund Manager voi hyödyntää hankkeen suunnittelun tietomallia.

Suunnittelijamme hyödyntävät parhaita digitaalisia työvälineitä, tietomalleja ja suunnitteluohjelmistoja. Tuotamme tietomalleja mm. Revit-, MagiCAD- ja CADMATIC-ohjelmistoilla ja täydennämme niitä omilla tiedonhallintaratkaisuilla kuten Laitetiedon hallinta -ohjelmistolla.

Miksi Revitin käyttö lisääntyy sähkösuunnittelussa? – hyödyt ja haasteet

Revit on mullistanut tietomallipohjaisen suunnittelun, vaikka kehitettävääkin riittää. Sähkösuunnittelijoille Revit on mieluisin työkalu tietomallinnusprojekteissa, myös tilaajat vaativat Revitin käyttöä yhä useammin.

Revitin käyttö paransi suunnittelijoiden kommunikaatiota, ja suunnittelu soljui eteenpäin vaivattomammin.

Timo Kamppuri

Laitetiedon hallinta -ohjelmisto pitää suunnittelun tiedot ajan tasalla

Laitetiedon hallinta -ohjelmisto pitää talotekniikan laitetiedot aina ajan tasalla ja järjestyksessä. Siitä hyötyvät paitsi suunnittelijat ja urakoitsijat, myös kohteiden omistajat ja ylläpitäjät.

Rajapintoja avataan talotekniikka-alan suunnittelijoiden ja laitevalmistajien välillä

Granlund Laitetiedon hallinta -ohjelmiston (Granlund Designer) rajapinta mahdollistaa tiedonsiirron eri laitevalmistajien mitoitusohjelmista suoraan kiinteistön laitehallintaan ja sitä kautta suunnitelmien laiteluetteloon esimerkkilaitteina.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteyttä

Ville Reinikainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Topi Korpela

Kaupallinen johtaja
Granlund Oy

Juho Lepistö

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Vili Tuomisaari

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Ulla Nykter

Digital transformation manager / johtava vastuullisuusasiantuntija
Granlund Oy

Tero Järvinen

Kehitysjohtaja, Teknologioiden kehitys
Granlund Oy

Muut vahvuutemme

Energia

Energia-asiat ovat olleet toimintamme ytimessä yli 60-vuotisen historiamme ajan. Olemme ulottaneet hiilikädenjälkemme kiinteistöjen koko elinkaarelle.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Granlundin toimintaa. Autamme sinuakin pysymään hyvien puolella: vastuullisuus tulee sisäänrakennettuna mukaan kaikkiin palveluihimme.

Tuottavuus

Rakennusalan tuottavuuden parantamiseen tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, hiottua yhteistoimintaa, moderneja tietoteknisiä ratkaisuja ja vahvoja elinkaarijohtamisen malleja.

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?