Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Ratkaistaan vihreä siirtymä yhdessä – vastuullisesta toiminnasta hyötyvät kaikki

Olemme varmoja, että ihminen keksii keinot huolehtia maapallosta. Vastuullisuuteen liittyy ympäristöstä huolehtimisen lisäksi myös ihmisten hyvinvointi.

Vastuullisuus ja vähähiilisyys ovat nopeasti muuttumassa kiinteistöliiketoiminnan edellytykseksi

Oletko valmis kääntämään vastuullisuusvaatimukset eduksesi? Me autamme!

Selkeytämme eri puolilta tulevat lukuisat haasteet ja ESG-vaatimukset. Valitsemme kanssasi vastuullisuustavoitteet ja autamme niihin pääsemisessä.

Autamme valitsemaan oikean suunnan, löytämään kokonaisoptimaaliset ja budjettiisi sopivat ratkaisut ja sovittamaan ne yhteen.

Valitsemme kanssasi vastuullisuustavoitteet ja autamme niihin pääsemisessä.

Vastuullisuus

Markkinatutkimus: kiinteistösijoittajat muita edellä rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudessa


Granlundin toteuttaman ympäristövastuullisuuden markkinatutkimuksen mukaan selkeitä ympäristötavoitteita asetetaan rakennushankkeille harvoin. Myös niiden toteutumisen seurannassa olisi kehitettävää.

Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus:

Olemme kiinteistö- ja rakennusalan johtava vastuullisuustoimija

150+

Yli sata vastuullisuus- ja energiakonsulttia

400

Vastuullisuusohjattua rakennushanketta vuosittain

60

Granlundin Vastuullisuuspalvelujen NPS

Helsinki, pääkonttori

AI-Energiakartoitus vauhdittaa Antiloopin hiilineutraaliutta

Palvelu

AI-Energiakartoitus, Vähähiilisyys, AI-Taksonomiakartoitus, Energiatehokkuushankkeet

Toimiala

Toimistot

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi saa Granlundin AI-Energiakartoituksesta hyvää tukea hiilineutraaliuden tavoitteluun ja EU-taksonomian mukaisuuden kehittämiseen.
Referenssi
Puotilan ostoskeskuksen alue
Helsinki, pääkonttori

Puotilan ostoskeskuksen purkukartoituksessa korostui kiertotalous

Palvelu

Kiertotalouspalvelut

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Puotilan asukkaita liki 60 vuotta palvellut ostoskeskus purettiin ympäristövastuullisesti. Purkukartoituksen ansiosta eri rakennusosia ja irtaimistoa saatiin ohjattua uudelleenkäyttöön, ja materiaalien…
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Vuosaaren lukio sai neljän tähden RTS-ympäristöluokituksen

Palvelu

Ympäristösertifioinnit, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiakonsultointi

Toimiala

Koulut ja oppilaitokset

Vuosaaren uusi lukio on yksi ensimmäisiä neljän tähden RTS-ympäristösertifikaatin saavuttaneita rakennushankkeita. Suomen oloihin kehitetty RTS on monen kotimaisen tilaajan tavoitteena.
Referenssi
Vastuullisuus

Suojaudu viherpesulta!

Palveluillamme on aina aito vaikutus vastuullisuuteesi, emme suorita viherpesuun johtavia toimenpiteitä.

Emme tuota pelkästään arkistoihin pölyyntymään laadittuja lappuja, vaan aidosti ohjaamme vastuullisuustavoitteitasi.

Lainsäätäjät ja sijoittajat edellyttävät vastuullisuutta.

Lue lisää vastuullisuudesta

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Kohti hiilineutraaliutta – ja sen ohi

Yhä useampi kiinteistö- ja rakennusalan toimija on asettanut tavoitteekseen vähähiilisyyden tai hiilineutraaliuden. Kunnianhimoisimmat puhuvat jo hiilinegatiivisuudesta. Keinot näihin pääsemiseksi ovat jo olemassa, mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja päästöjä vähentävien toimien kokonaisvaltaista tarkastelua.

Toisin kuin usein luullaan, vähähiilinen rakentaminen ei maksa välttämättä enempää kuin tavanomainen toteutus. Ympäristöystävälliset ratkaisut suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa voivat päinvastoin alentaa elinkaaren aikaisia kustannuksia.

Rakentamisessa haluttuun lopputulokseen päästään, kun vähähiilisyys tai hiilineutraalius otetaan tavoitteeksi jo ennen varsinaisen suunnittelun alkamista.

Myös olemassa olevissa kiinteistöissä järjestelmällinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa tuottaa parhaat tulokset hiilijalanjäljen pienentämisessä. Päästöjen kartoittamisen jälkeen selvitetään, miten päästöjä voidaan tehokkaimmin leikata. Oleellista on keskittyä isoimpiin ja nopeimmin vaikuttaviin päästövähennystoimiin.

Lue blogi: Vähähiilistä voi rakentaa taloudellisesti kannattavasti.

Tiekartta kohti hiilineutraalia toimintaa

Hyvin johdettu hiilineutraaliusprojekti voi tuoda mukanaan mittavia resurssi- ja kustannussäästöjä sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä. Me autamme sinua onnistumaan vastuullisuustavoitteessasi. Lue blogi!

Datapohjainen vastuullisuusjohtaminen

Vastuullisuusvaatimukset ovat viime vuosina kasvaneet jatkuvasti, ja lisääntyvä sääntely tulee tuomaan lisää velvoitteita yrityksille. Vastuullisuudessa hallittava tietomäärä on jo nyt suuri ja tiedot ovat usein hajanaiset, jolloin niiden hallinta voi olla vaikeaa.

Datapohjaisella vastuullisuusjohtamisella ratkaisemme tiedonhallinnan haasteet ja tuomme vastuullisuustyösi tueksi alan parhaat käytännöt raporttien laadintaan. Tuemme sinua vastuullisuusvaatimusten hallinnassa ja pidämme sinut ajan tasalla lainsäädännön ja markkinan muutoksista. Ajantasaiseen tietoon pohjautuen on helppo suunnitella toimenpiteet, joilla vastuullisuutta voidaan kehittää.

Tuemme sinua vastuullisuusvaatimusten hallinnassa ja pidämme sinut ajan tasalla lainsäädännön ja markkinan muutoksista.

1.

Tiedonhallinnan nykytilan ja kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen

2.

Kehityssuunnitelman laadinta ja jalkautus

3.

Jatkuva vastuullisuustiedonhallinta

Todisteet pöytään: raportoi vastuullisuudesta kattavasti

Vastuullisuuteen kuuluu olennaisesti avoimuus. Koska data on intohimomme, haluamme aina myös todistaa, että vastuullisuus ei ole vain puhetta.

Hyvin hoidetun vastuullisuustyön ohella on tärkeää, että tehdystä työstä ja sen tuloksista raportoidaan kattavasti ja selkeästi kiinteistön käyttäjille, vuokralaisille, sijoittajille ja muille tärkeille sidosryhmille.

Faktoihin perustuva viestintä erottaa vastuullisen toiminnan selkeästi keinotekoisesti imagoa kiillottavasta viherpesusta.

Granlund Manager tekee ympäristövaikutusten seurannasta helppoa

Olemme kehittäneet kattavat työkalut, joilla voidaan mitata ja todentaa ympäristövaikutuksia ja energiankulutusta.

Täyttääkö kiinteistökantasi EU-taksonomian vaatimukset?

EU-taksonomia määrittelee kestävyyskriteerit ympäristövastuullisille investoinneille. Taksonomian mukaisen liiketoiminnan on tuotettava merkittävä parannus ilmastonmuutoksen torjuntaan tai sopeutumiseen ilman haittavaikutuksia muihin ympäristötavoitteisiin. Aluksi taksonomianmukaisuuden raportointivelvollisuus koskee finanssialaa ja suuria yrityksiä, mutta nopeasti vaikutukset heijastuvat koko kiinteistöalaan.

Ennusteiden mukaan vuonna 2025 jo kolmasosa investoinneista tehdään vastuullisiksi arvioituihin ESG-sijoituskohteisiin. Rahoittajien etsiessä vastuullisia kohteita, taksonomian vaatimukset täyttävä kiinteistöjen arvo ja likviditeetti tulevat kasvamaan.

AI-Taksonomiakartoitus

Granlundin tekoälyyn perustuva AI-Taksonomiakartoitus on markkinoiden tehokkain laskentatyökalu olemassa olevien kiinteistöjen taksonomiapotentiaalin arviointiin. Selvitämme nopeasti laajankin kiinteistökannan potentiaalin saavuttaa EU-taksonomian vaatimukset.

Energiatehokkuus kannattaa

On arvioitu, että rakennetun ympäristön osuus globaaleista päästöistä on yli 40 prosenttia. Suurin osa tästä syntyy rakennusten energiankäytöstä, mutta oma osansa on myös rakennusmateriaalien valmistusketjuilla.

Energiatehokkuuden parantaminen on vastuullisen rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon kulmakiviä. Sen avulla voidaan vähentää merkittävästi päästöjä ja kuluja. Kiinteistöjen ylläpidossa merkittäviäkin tuloksia voidaan saada aikaan nollainvestoinneilla, kun vain tiedetään, mihin puuttua. Olennaisessa osassa on data. Tutustu energiajohtamisen palveluihimme!

Älykkään talotekniikan avulla voidaan ohjata kokonaisvaltaisesti rakennuksen energiatehokkuutta ja samalla vaikuttaa käyttäjien toimintaan. Samalla varmistetaan myös optimaaliset sisäolosuhteet ja tilojen viihtyisyys.

Energiasuunnittelulla parhaat ratkaisut

Kustannus- ja ympäristötietoiset rakennuttajat ottavat energiasuunnittelun mukaan osaksi uudisrakennushankkeen suunnittelua heti lähtöviivalta alkaen. Myös korjausrakentamisessa energiatehokkuutta parantavat ratkaisut kannattavat: hyvin suunnitelluissa energiaremonteissa päästään tyypillisesti 10–30 prosentin sijoitetun pääoman vuosituottoon.

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi hukkalämmön talteenotolla. Ostoenergian tarvetta pienennetään esimerkiksi hyödyntämällä lämpöpumppuja ja aurinkoenergiaa.

Kiertotalous on välttämättömyys

Kiertotalouden edistäminen tekee vahvasti tuloaan myös kiinteistö- ja rakennusalalle. Lähtökohtana on, että kaikkien resurssien tulisi kiertää mahdollisimman tehokkaasti, oli kyse sitten energiasta tai materiaalista.

Maapallon kantokyvyn kannalta kiertotalous on välttämätöntä, sillä yhdessä infrarakentamisen kanssa rakennussektori kuluttaa globaalisti noin 40–50 prosenttia maailman raaka-aineista. Vähähiilisyyden rinnalla kiertotalous on tehokas keino minimoida rakentamisen negatiivisia vaikutuksia.

Etenkin talotekniikkaan erikoistuneena yrityksenä Granlundilla kiertotalous näkyy varsinkin energiaratkaisuissa: energian kierrätys huomioidaan kaikissa hankkeessamme, joissa lainkaan puututaan energiajärjestelmiin.

Jatkossa agendalle tulee yhä vahvemmin myös materiaalien fiksumpi käyttö. Materiaalien kiertotaloutta vauhdittaa se, että rakennusmateriaaleista ja niiden ympäristövaikutuksista on saatavilla entistä enemmän tietoa.

Rakentamisessa kiertotalous linkittyy tiiviisti yhteen päästöjen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Esimerkiksi laatimamme hiilijalanjälkilaskennan avulla voidaan selvittää, kannattaako jokin kohde purkaa ja rakentaa kokonaan uusi, vai olisiko paras vaihtoehto olemassa olevan rakennuksen peruskorjaus.

Kiinteistön käyttäjien hyvinvointi korostuu

Vastuullisuus on myös kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimista. Jokaisessa rakennus- ja kehityshankkeessa sekä kiinteistöjohtamisessa pyritään luomaan olosuhteet, joissa ihmiset voivat hyvin.

Viihtyisissä tiloissa ihmiset tekevät tutkitusti parempaa tulosta, yhteistyötä ja päätöksiä. Sisätiloissa viihtyisyyttä parantavat esimerkiksi optimaalinen ilmanlaatu, valaistus ja ääniolosuhteet . On myös tärkeää huolehtia siitä, että rakennukset palvelevat kaikkia tasapuolisesti.

Tunnemme hyvin sekä kiinteistöt että niiden talotekniikan ja tiedämme hyvin, millainen merkitys rakennuksilla on ihmisten hyvinvoinnille. Valmiit konseptimme ja digitaaliset työkalumme auttavat kehittämään hyvinvointia ja ihmisten käyttökokemusta askel kerrallaan.

Muuntojoustavuus on vastuullisuutta

Rakennuksia ei enää voi suunnitella ja rakentaa palvelemaan yhtä ja ainoaa käyttötarkoitusta. Tilojen muuntojoustavuuden varmistaminen on vastuunottamista tulevaisuudesta. Sillä varmistetaan, että rakennukset vastaavat liiketoiminnan, työelämän ja kiinteistön käyttäjien muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Standardoitua vastuullisuutta

Ympäristösertifioinnista on tullut merkittävä kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöjohtamisen työkalu. Kansainvälisillä, riippumattoman tahon varmentamilla ja laajasti käytössä olevilla sertifioinneilla (kuten LEED, BREEAM) osoitetaan läpinäkyvästi vuokralaisille ja sijoittajille, että rakentamisessa tai kiinteistön ylläpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Vastuullisuutta ei kuitenkaan saavuteta pelkällä sertifioinnilla. Ympäristöluokitukset ovat erinomaisia työkaluja edistämään esimerkiksi rakennushankkeen materiaalitehokkuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, mutta yksin sertifiointi ei riitä. Työ kohti vastuullisuutta alkaa jo ennen rakentamista. Kun johtaminen ja toimintamallit ovat kunnossa, ympäristöluokituksen tehtäväksi jää asian todistaminen.

Uusi työkalu vastuullisuuden mittaamiseen on Euroopan unionin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli EU-taksonomia. Erityisesti sijoittajien käyttöön suunniteltu luokittelu auttaa kohdentamaan sijoituksia vähähiilisiin ja resurssitehokkaisiin kohteisiin.

Vastuullisuudessa kokonaisuuden hallinta ratkaisee

Vastuullisuudessa on tärkeää katsoa kokonaisuutta. Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen päämäärä rakentamisessa ja kiinteistöjohtamisessa, mutta päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen eivät saa ohjata valintoja terveellisyyden tai turvallisuuden kustannuksella.

Löydämme sopivat ratkaisut kaikkiin tarpeisiisi, oli sitten kyse kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämisestä, energiatehokkuuden parantamisesta, tai kiinteistöjen olosuhteiden varmistamisesta.

Vastuullisuus puhuttaa kiinteistö- ja rakennusalalla – ja hyvästä syystä

Perinteisesti vastuullisuus on kattanut ympäristöasiat, mutta viime vuosina mukaan on tullut entistä painokkaammin myös ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Tarkastelujaksoksi kelpaa – ei enempää eikä vähempää kuin – kiinteistön elinkaari.

Kukapa ei olisi kuullut homekouluista tai liian hälyisistä avokonttoreista? Korona on myös tuonut tilojen turvallisuuden aivan uuteen arvoon: ei ole kansanterveydellisesti aivan saman tekevää, millaista ilmaa sisätiloissa hengitetään.

Vastuullinen rakentaminen ja kiinteistön ylläpito tarkoittavat myös taloudellista vastuullisuutta. Kustannussäästöt rakennuksen koko elinkaaren aikana ovat merkittävät, kun esimerkiksi energiatehokkuus otetaan huomioon kaikissa vaiheissa suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon.

Granlundin vastuullisuuspalvelut varmistavat kiinteistösi kestävän tulevaisuuden

Vastuullisuus, ESG (environment, social, governance), on olennainen osa tämän päivän kiinteistöjohtamista.

Vastuullisuuspalvelumme on laaja kokonaisuus, joka tukee kiinteistösi energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä auttaa huolehtimaan käyttäjien hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Haluatko keskustella aiheesta lisää?

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy


Tytti Bruce-Hyrkäs
on kiinteistö- ja rakennusalan pitkän linjan asiantuntija. Hän on vienyt suomalaista hiilineutraaliusosaamista myös maailmalle työskennellen alan johtavien asiantuntijoiden kanssa kymmenissä eri maissa. 

Bruce-Hyrkkäällä on runsaasti kokemusta myös alan kehitystyöstä. Hän on ollut muun muassa laatimassa Suomen ympäristöministeriölle vähähiilisen rakentamisen tiekartta -selvitystä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen tuomisesta mukaan rakennusalan ohjaukseen.

Bruce-Hyrkäs toimii työnsä ohella Green Building Council Finlandin Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajana yhteistyössä noin 60 rakennusalan asiantuntijan kanssa.

Maila Herva

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Granlund Oy

Granlundilla vastuullinen toiminta on vastuuta oman tekemisen laadusta ja vastuuta ympäristöstä. On tärkeää, että vastuullisuus näkyy arjessamme päivittäin.

Granlund on ollut kiinteistö- ja rakennusalalla uranuurtaja Lean-ajattelussa. Maila Hervan mukaan suunnittelu- ja rakennusalalla on Lean-ajattelun ja -toiminnan suhteen vielä paljon parantamisen varaa.

Tällä hetkellä Hervan työssä korostuu ilmastonmuutoksen torjunta. Granlundilla on otettu, ja tullaan jatkossakin ottamaan, isoja askelia päästöjen pienentämiseksi. Tavoitteena on olla hiilineutraali yritys.

Olennaisin merkitys päästöjen vähentämisessä on kuitenkin työllä, jota Granlundin asiantuntijat tekevät asiakkaidensa kanssa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa talotekniikalla on valtavan suuri rooli. Granlundin tavoitteena on mahdollisimman suuri hiilikädenjälki, eli mahdollisimman suuri päästöjä vähentävä vaikutus asiakkaiden kohteissa tai projekteissa.

Kestävälle kasvulle on hyvät edellytykset, kun henkilöstö voi hyvin ja työtavat ja -välineet ovat kunnossa.

Muut vahvuutemme

Energia

Energia-asiat ovat olleet toimintamme ytimessä yli 60-vuotisen historiamme ajan. Olemme ulottaneet hiilikädenjälkemme kiinteistöjen koko elinkaarelle.

Tuottavuus

Rakennusalan tuottavuuden parantamiseen tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, hiottua yhteistoimintaa, moderneja tietoteknisiä ratkaisuja ja vahvoja elinkaarijohtamisen malleja.

Data ja digitalisaatio

Me Granlundilla uskomme, että data ja digitaaliset työkalut palvelevat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita sijoittajista ja rakennuttajista kiinteistön käyttäjiin ja huoltohenkilökuntaan.

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?