Hyppää sisältöön
PalvelutVastuullisuuspalvelut

Vastuullisuuspalvelut

Tarjoamamme vastuullisuuspalvelut tukevat tehokkaasti kiinteistösi johtamista ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Monipuolinen osaamisemme kattaa ympäristösertifioinnit, raportoinnin ja kiinteistön olosuhteiden seurannan.

Vastuullisuuspalvelut varmistavat kiinteistösi kestävän tulevaisuuden

Vastuullisuus, ESG (environment, social, governance), on erottamaton osa tämän päivän kiinteistöjohtamista. Granlundin vastuullisuuspalvelut ovat elinkaarijohtamiseen kuuluva laaja kokonaisuus, joka tukee kiinteistösi energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä auttaa huolehtimaan kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Vastuullisuuspalveluissa määrittelemme yhdessä vastuullisuutta koskevat tavoitteesi ja luomme niitä varten tiekartat. Autamme myös viemään suunnitelmat konkreettisiksi toimenpiteiksi ja seuraamaan tuloksia.

Vastuullisuuspalvelumme perustuvat Granlundin vahvaan kokemukseen energia-, ympäristö- ja kiinteistöjohtamisessa. Löydämme sopivat ratkaisut kaikkiin tarpeisiisi, oli sitten kyse kiinteistösi hiilijalanjäljen pienentämisestä, käyttäjien hyvinvoinnin varmistamisesta tai kohteen vastuullisuusasioiden selvittämisestä kiinteistökaupan yhteydessä.

Kohti hiilineutraaliutta

Yhä useamman yrityksen ja organisaation tavoite on vähähiilisyys tai kokonaan hiilineutraali liiketoiminta. Tämä edellyttää suunnitelmallisuutta ja päästövähennystoimien kokonaisvaltaista tarkastelua. Tässä kannattaa hyödyntää asiantuntevaa hiilineutraaliuskonsultointiamme. Hiilineutraaliuskonsultointiamme voit hyödyntää niin rakennushankkeeseen ryhtyessäsi tai jo olemassa olevan kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Ympäristösertifiointi kertoo omistajan vastuullisuudesta

Ympäristösertifioinnit kiinnostavat nykyisin monia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, sillä vastuullisuuden todentamisen ja oman toiminnan kehittämisen ohella ne auttavat ylläpitämään ja parantamaan kohteen taloudellista arvoa. Ympäristösertifikaateilla osoitat läpinäkyvästi vuokralaisille ja sijoittajille, että kiinteistösi ylläpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Ympäristösertifioinnin hakeminen on vaativa prosessi. Valitsemalla meidät sertifioinnin toteuttajaksi varmistat sujuvan prosessin ja hyödynnät vahvan osaamisemme ympäristö-, energia– ja talotekniikassa.

Kiinteistöjen käytön aikaiset ympäristösertifikaatit on tarkoitettu ympäristötehokkuuden seuraamiseen ja todentamiseen sekä toimintamallien kehittämiseen. Sertifiointikriteeristö ohjaa ja yhtenäistää kiinteistöjohtamisen ja ylläpidon toimintamalleja.

Meillä on vahva osaaminen esimerkiksi kansainvälisesti tunnetusta BREEAM In-Use -ympäristöluokituksesta, jonka mukaisia sertifiointeja olemme tehneet paljon erityisesti toimisto- ja liikekiinteistöihin sekä julkisiin rakennuksiin.

Uudisrakennus- ja korjaushankkeissa kiinteistön vastuullisuutta voidaan ohjata hankevaiheeseen tarkoitetuilla ympäristösertifikaateilta kuten RTS-ympäristöluokituksella sekä LEED- ja BREEAM-sertifioinneilla, joista kaikista meillä on vankka kokemus ja syvällinen osaaminen.

Myös käyttäjien hyvinvointiin keskittyvät sertifikaatit kasvattavat suosiotaan. Autamme asiakkaitamme esimerkiksi Fitwel-sertifioinnin valmistelussa ja läpiviennissä.

Raportointi tekee vastuullisuuden näkyväksi sidosryhmille

Hyvin hoidetun vastuullisuustyön ohella on tärkeää, että tehdystä työstä ja sen tuloksista raportoidaan kattavasti ja selkeästi kiinteistösi vuokralaisille, käyttäjille, sijoittajille ja muille tärkeille sidosryhmille.
Tunnemme syvällisesti Suomessa yleisesti käytetyt raportointijärjestelmät ja autamme löytämään kiinteistöillesi toimivimmat vaihtoehdot.

Kiinteistöalalla käytetään paljon myös GRESB-arviointityökalua (Global Real Estate Sustainability Benchmark), joka mittaa kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta koko kiinteistösalkun tasolla.

Uusi työkalu vastuullisuuden arviointiin on Euroopan unionin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli EU-taksonomia, joka auttaa kohdentamaan sijoituksia vähähiilisiin ja resurssitehokkaisiin investointikohteisiin. Taksonomiaraportoinnin lisäksi autamme ohjaamaan kiinteistöt ja rakennushankkeet taksonomian mukaisiksi.

Digitaalisia työkaluja vastuullisuusraportointiin

Vastuullisuusraportoinnissa kannattaa hyödyntää digitaalisia työkaluja, joiden kehittämisessä olemme alan edelläkävijöitä. Granlund Manager on Suomen ensimmäinen digitaalinen ympäristöraportoinnin työkalu. Muiden kiinteistötietojen ohella myös ympäristö- ja vastuullisuustiedot kerätään eri lähteistä ja kiinteistöistä Granlund Manageriin, mikä nopeuttaa raportointiprosesseja.

Kattavaa ja ajantasaista raportointia voidaan hyödyntää myös monipuolisesti kiinteistöjohtamisessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa, kun kaikki tarvittava tieto on nopeasti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.

Olosuhdeseurannalla varmistat käyttäjien hyvinvoinnin

Kiinteistöjen kattavalla olosuhdeseurannalla varmistat käyttäjien ja vuokralaisten hyvinvoinnin. Näiden asioiden merkitys korostuu, kun mietitään terveellisten ja turvallisten tilojen järjestämistä henkilöstölle ja asiakkaille. Tunnemme hyvin kiinteistöt ja niiden talotekniikan ja tiedämme, että hyvällä sisäilmalla, ääniolosuhteilla, valaistuksella ja tilajärjestelyillä vaikutetaan merkittävästi ihmisten hyvinvointiin.

Teemme selvityksiä ja kartoituksia, jotka auttavat seuraamaan ja kehittämään hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tässä hyödynnämme digitaalisia työkaluja, esimerkiksi Granlund Manageria. Tehokkaat raportointityökalut auttavat myös tuottamaan sisäympäristöstä käyttäjiä kiinnostavaa informaatiota ja osallistaa heitä oman työtilansa sisäympäristön hallintaan.

Teemme myös ilmanvaihdon katsastuksia, joihin sisältyvät ilmanvaihtosuunnitelmien tarkastus sekä paikan päällä tehty selvitys ilmanvaihdon toiminnasta. Katsastettavana voi olla yksittäinen tila tai vaikkapa kokonainen toimistorakennus.

Vastuullisuuspalveluitamme

AI-Taksonomiakartoitus

Granlundin tekoälyyn perustuva AI-Taksonomiakartoitus on markkinoiden tehokkain laskentatyökalu olemassa olevien kiinteistöjen taksonomiapotentiaalin arviointiin. Selvitämme nopeasti laajankin kiinteistökannan potentiaalin saavuttaa EU-taksonomian vaatimukset.

PalvelutVastuullisuuspalvelut

Markkinatutkimus: kiinteistösijoittajat muita edellä rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudessa


Granlundin toteuttaman ympäristövastuullisuuden markkinatutkimuksen mukaan selkeitä ympäristötavoitteita asetetaan rakennushankkeille harvoin. Myös niiden toteutumisen seurannassa olisi kehitettävää.

Lue lisää ja lataa Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus:

Löydä lähin Granlund-toimipaikka ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?