Hyppää sisältöön
ToimialatSairaalat ja terveydenhuolto

Sairaalat ja terveydenhuolto

Sairaalasuunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota toimintaympäristöön ja terveydenhuollon ammattilaisten sujuvaan arkeen. Autamme luomaan käyttäjälähtöiset ja toimintavarmat sairaalatilat.

Käyttäjälähtöinen sairaalaympäristö on turvallinen, toimintavarma ja tehokas

Sairaalaympäristössä toimivuus ja turvallisuus ovat aina ensiarvoisen tärkeitä.

Asiantuntijoidemme tavoitteena on luoda käyttäjälähtöisiä, viihtyisiä ja miellyttäviä sairaalatiloja. Samalla otamme huomioon tilojen turvallisuuden ja toimintavarmuuden myös poikkeustilanteissa ja -oloissa.

Suunnittelun rinnalla kulkeva jatkuva kustannusohjaus on tukena päätöksenteossa ja auttaa pitämään mittavienkin hankkeiden budjetin hallinnassa.

Sairaalasuunnittelu edellyttää saumatonta yhteistyötä suunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien välillä.

Toiminnallisessa suunnittelussa kuuntelemme herkällä korvalla terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä, jotta tiloista sekä niihin liittyvistä laitteista ja teknisistä järjestelmistä muodostuu mahdollisimman toimiva ja tehokas kokonaisuus hoitotyötä varten.

Kiinteiden sairaalalaitteiden KSL-suunnittelussa tärkein tehtävämme on tukea käyttäjälähtöistä sairaalasuunnittelua ja tehokasta hoitotyötä.

Vaikuttavia sairaalaratkaisuja

Olemme palvelleet yli 60-vuotisen historiamme aikana lähes kaikkia Suomen sairaanhoitopiirejä. Laaja-alainen kokemus erilaisista sairaalahankkeista on hionut prosessimme toimiviksi ja tehokkaiksi.

Tunnemme sairaalarakentamisen erityispiirteet, hygienia- turvallisuusvaatimukset ja laitteistot. Tieto ohjaa ja auttaa meitä toteuttamaan aidosti vaikuttavia sairaalaratkaisuja.

Energiatehokkaita sairaalaprosesseja toimintavarmuuden ehdoilla

Sairaalakiinteistöt ovat hyvin energiaintensiivisiä, joten huomioimme energiatehokkuuden prosessin jokaisessa vaiheessa. Toimintavarmuudesta emme tingi. Energiatehokkaat suunnitteluratkaisut ja eri järjestelmien yhteensovitus varmistetaan 3D- ja tietomalleilla, VR-tekniikalla sekä monipuolisilla simuloinneilla.

Energiatehokkuus uudelle tasolle

Terveydenhuollon kiinteistöt ovat valtavia energiankäyttäjiä. Energiankulutusta tulee seurata ja analysoida aktiivisesti, jotta mahdolliset energiansäästökohteet tunnistetaan. Energiakorjaukset tulevat puolestaan ajankohtaisiksi, kun energiasyöpöt tunnistetaan ja niihin päätetään puuttua.

Energiatehokkuuden merkitys kasvaa koko ajan, minkä vuoksi kokonaisvaltainen energiajohtaminen korostuu isoissa kiinteistömassoissa. Olemme kehittäneet palveluita, jotka on suunnattu tavoitteellisille ja vastuullisille kiinteistöomistajille, jotka haluavat kehittää niin kohteidensa taloudellisuutta, arvoa, ympäristövastuullisuutta kuin käytännön kiinteistöolosuhteitakin.

20210109 JKMM, Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä

Keski-Suomen Sairaala Nova on energiatehokas ja turvallinen moderni keskussairaala

Keski-Suomen sairaala Novassa on energiankierrätysjärjestelmä ja muita innovatiivisia ratkaisuja, joilla varmistetaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus kaikissa tilanteissa.

Terveydenhuollon kiinteistöt hallintaan

Terveydenhuollossa hallitaan valtavia kiinteistömassoja, joiden tietojen on tärkeää olla ajan tasalla. Koko elinkaaren aikainen kiinteistöjohtaminen korostuu, jotta ollaan tarkoin selvillä kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmista ja tulevaisuudesta.

Kiinteistöjen elinkaarijohtaminen onkin melkoinen palapeli, jonka johtamista pyrimme helpottamaan. Tavoitteet liittyvät usein vastuullisuuteen, energiatehokkuuteen, olosuhteiden varmistamiseen ja kiinteistön arvon parantamiseen. Nämä saavutetaan hyvällä tiedolla johtamisella sekä kunnossapidon ja huollon suunnittelulla ja ohjauksella.

Uusi lastensairaala, Helsinki

Sairaalatilojen suunnittelua niin pieniin kuin suuriin projekteihin

Tuemme sairaalasuunnittelussa niin pienissä kuin suurissa projekteissa.

Konsernimme 200 sairaaloihin erikoistunutta osaajaa toimivat apunasi niin puhdastilojen suunnittelussa, erikoistilojen projektinvetotehtävissä kuin kuvantamisen, leikkaussalien ja erikoistilojen auditoinnissa.

Digitaalinen sairaala on muuntautumiskykyinen

Tietojärjestelmiä ja uusia teknologioita hyödyntävät digitaaliset palvelut parantavat asiakaskokemusta ja vapauttavat terveydenhuollon henkilökunnan aikaa potilastyöhön. Hyödynnämme digitalisaatiota, uusimpia teknologioita ja innovaatioita sekä sairaalan suunnittelun että käyttöönoton ja kiinteistön ylläpidon tukena. Granlund Manager -ylläpitojärjestelmä on laajasti käytössä terveydenhuollon asiakkaillamme.

Otamme huomioon sairaaloiden muuttuvat toimintatavat ja tarpeet käyttö- ja muuntojouston avulla. Olemme mukana mm. Euroopan sairaalailmanvaihtoa standardoivassa työryhmässä, ja tulevaisuuden vaatimukset huomioidaan suunnittelussamme jo nyt.

Granlund Managerilla kiinteistönjohtaminen uudelle tasolle

Tehostamalla kiinteistöjohtamista säästät aikaa, energiaa ja rahaa ja panostat samalla ihmisten ja kiinteistöjen hyvinvointiin. Granlund Manager -ohjelmisto on ratkaisu järkevään ja ammattimaiseen kiinteistöjohtamiseen.

Uuden lastensairaalan digitaaliset ratkaisut tukevat hoitoa

Digitaaliset suunnitteluratkaisut auttavat tarjoamaan pienille potilaille maailman parasta hoitoa. Uudessa Lastensairaalassa tekniikan toimintavarmuus on turvattu kaikissa tilanteissa.

Tutustu terveydenhuollon referensseihimme

Tampere

Hyvä yhteistyö varmisti vaativan TAYS psykiatrian uudisrakennushankkeen onnistumisen

Palvelu

Sairaalasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu, Palotekninen suunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

TAYS psykiatrian uudisrakennus vastaa tarkasti asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeisiin. Onnistuneen lopputuloksen varmisti hyvä yhteistyö tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.
Referenssi
Kuopio

Pohjois-Savon SOTE-uudistus toi mukanaan yli 400 uutta toimipaikkaa

Palvelu

Granlund Manager ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SOTE-uudistus toi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjen ylläpitopäällikön Juha-Matti Horttanaisen työpöydälle valtavasti uutta tekemistä. Kiinteistöjä koskevan tiedon hallitsemisessa auttoi Granlund Manager.
Referenssi
Kuopio

KYS Uusi Sydän: Allianssimalli näyttää kyntensä 200 miljoonan sairaalahankkeessa

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Palotekninen suunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Kuopion suuri sairaalahanke KYS Uusi Sydän päätettiin toteuttaa allianssimallilla. Se oli onnistunut päätös, sillä hanke on edennyt aikataulussaan ja alle…
Referenssi
Helsinki

Kuntoarviot tukevat SBB:n hoivakiinteistöjen kunnossapidon hallintaa ja budjetointia

Palvelu

Taloyhtiön kuntoarviot ja -tutkimukset, PTS, Huoltokirja

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SBB:n omistamissa hoivakiinteistöissä kuntoarvioilla on tärkeä tehtävä. Kuntoarviot auttavat pitämään pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ajan tasalla ja kunnossapidon kustannukset hallinnassa.
Referenssi
OYS 2030
Oulu

Allianssimalli tuo Oulun yliopistollisen sairaalan uudistumiseen ketteryyttä

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

OYS 2030 -uudistamisohjelma on hyvässä vauhdissa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa otetaan käyttöön huippuälykästä tekniikkaa ja valmistaudutaan samalla tekoälyn hyödyntämiseen.
Referenssi
Helsinki

HUS seuraa hissien huoltoa ja ylläpitoa Granlund Managerilla

Palvelu

Granlund Manager -integraatiot, Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUS, KONE ja Granlund toteuttivat yhdessä ohjelmistointegraation, jonka ansiosta kaikkien KONEen huollon piirissä olevien hissien, liukuportaiden ja automaattiovien huoltotiedot löytyvät…
Referenssi
Vaasa

Vaasan keskussairaalan H-talo on energiatehokas ja älykäs

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Vaasan keskussairaalan H-talon talotekniikan suunnittelussa korostuivat turvallisuus, älykkäät ja helppokäyttöiset toiminnot, energiatehokkuus, viihtyisyys ja muuntojoustavuus.
Referenssi
Helsinki

HUSin Siltasairaalan talotekniikka mahdollistaa joustavan toiminnan

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, KSL-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUSin uuden sairaalarakennuksen suunnittelun perustana oli yksinkertainen ja toimiva rakenne sekä muuntojoustavuus ja energiatehokkuus.
Referenssi
Keski-Suomen Sairaala Nova
Jyväskylä

Sairaala Nova on energiatehokas ja turvallinen moderni keskussairaala

Palvelu

Energiakonsultointi, Energiatehokkuus, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Puhdastilasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Sairaalasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Keski-Suomen keskussairaala Novassa on energiankierrätysjärjestelmä ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla varmistetaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus kaikissa tilanteissa.
Referenssi
Kuopio, Savonlinna

Tehokas tiedonhallinnan prosessi Savonlinnan keskussairaalaan

Palvelu

Digitaaliset palvelut

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Savonlinnan keskussairaalaa on laajennettu vaiheittain 1950-luvulta asti. Yhtä kauan hankkeista on kertynyt suunnittelutietoa, jota on tallennettu mappeihin, kovalevyille ja muistitikuille.…
Referenssi

Haluatko keskustella lisää? Ota yhteyttä

Jukka Vasara

Varatoimitusjohtaja
Granlund Oy

Santeri Kondakov

Liiketoimintajohtaja, sairaalat ja LVI-suunnittelu
Granlund Oy

Risto Suojanen

Aluejohtaja
Granlund Tampere

Pekka Pajuniemi

Aluejohtaja, LVI
Granlund Pohjanmaa

Tommi Miettinen

Aluejohtaja
Granlund Kuopio

Jukka Kärki

Aluejohtaja
Granlund Rovaniemi

Risto Havo

Aluejohtaja
Granlund Saimaa

Pekka Hjelm

Aluejohtaja
Granlund Turku

Pertti Ihalainen

Aluejohtaja, LVI
Granlund Lahti

Olli Tirkkonen

Asiantuntija
Granlund Mikkeli

Anssi Pesonen

Aluejohtaja, LVI- ja kylmätekniikka
Granlund Joensuu

Petri Vuorre

Aluejohtaja
Granlund Oulu

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?