Hyppää sisältöön
Energia

Energiatehokkuudella vaikutamme hiilijalanjälkeen ja talouteen

Energiatehokkuusosaaminen on aina ollut vahvuutemme. Hiilikädenjälkemme kattaa koko kiinteistön elinkaaren.

Meillä on jättiläisen hiilikädenjälki

Kiinteistön elinkaaren aikana syntyvästä hiilijalanjäljestä yli puolet muodostuu energiankäytöstä. Meillä työskentelee satoja asiantuntijoita, jotka auttavat pienentämään kiinteistösi hiilijalanjälkeä, olipa kohde sitten vasta tulossa suunnitteluun tai jo ylläpitovaiheessa.

Meillä Granlundilla energia-asiat ovat olleet strategiamme ytimessä yli 60-vuotisen historiamme ajan, ja olemme ulottaneet hiilikädenjälkemme kiinteistöjen koko elinkaarelle. Kehitämme kokonaisvaltaista energiaosaamistamme sekä ympäristön että talouden ehdoilla, loppukäyttäjiä unohtamatta.

Energia-asiantuntijamme auttavat määrittelemään järkevimmät keinot ja taloudellisesti kannattavimmat toimenpiteet kussakin kiinteistössä.

Edistyksellisten energiaratkaisujen edelläkävijät

Vahvuutemme on erilaisten energiaratkaisujen ja niiden vaikuttavuuden arviointi sekä yksittäisissä kiinteistöissä että laajassa kiinteistömassassa. Asiantuntijoillamme on maan monipuolisin osaaminen energialaskennassa, uusissa energiaratkaisuissa ja laajoissa hybridienergiajärjestelmissä.

Energiasuunnittelussa ajattelemme aina ensin tarpeitasi. Ideoimme kanssasi toimivimmat ratkaisut liiketoimintasi tukemiseen sekä vastuullisuustavoitteittesi saavuttamiseen. Pyrimme jatkuvan parantamisen malliin, jotta voimme huomioida energia-asiat yhä monipuolisemmin ja kattavammin.

Palkittua energiaosaamista

Olemme voittaneet lukuisia energiaratkaisuihin liittyviä kilpailuja, kuten Vuoden 2019 Energianerokas -tittelin yhdessä K-ryhmän kanssa.

Energiamurros on täällä

Kiinteistöt integroituvat koko ajan tiiviimmäksi osaksi energiaverkkoja. Jo nyt monet kiinteistöt tuottavat ja varastoivat itse ainakin osan tarvitsemastaan energiasta, mutta tulevaisuudessa energiankäytön joustokapasiteetti mahdollistaa sen, että kiinteistöt voivat ottaa yhä suuremman roolin energiaverkkoja tasapainottavina elementteinä.

Energiamurros tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta ennen kaikkea uusia energiateknologioita ja kiinteistöjen integroitumista tiiviimmin osaksi energiaverkkoja. Tämä ei tapahdu kuitenkaan hetkessä. Kenttä on hajanainen ja uudet liiketoiminta- ja palvelumallit hakevat vielä muotoaan. Myös uudenlainen energiamarkkina on kokonaisuudessaankin vasta muotoutumassa.

Energianmurtajat-podcastimme auttaa pysymään kartalla energiamurroksessa

Energianmurtajat-podcastissa kiinteistöihin rohkeita muutoksia ajavalla Asta Autelolla on vieraana eri tahojen asiantuntijoita keskustelemassa alaa puhuttavimmista asioista ja ratkaisuista, joilla tulevaisuus voi rakentua vastuullisemmaksi.

Hiilineutraalius edellyttää uusia energiaratkaisuja

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää kiinteistö- ja rakennusalalla mittavia energiainvestointeja. Uusiin energiaratkaisuihin panostaminen ja hajautettujen energiaratkaisujen tekeminen on järkevää ja tulevaisuuteen suuntaavaa energiasuunnittelua.

Alueellisten energiaratkaisujen asiantuntijat tuovat energia- ja kiinteistöalan yhteen

Konsultointipalvelumme auttavat kiinteistö- ja energia-alaa löytämään yhdessä kustannustehokkaat keinot hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tunnemme alueelliset tarpeet ja parhaat ratkaisut. Lue lisää alueellisista energiaratkaisuista!

Uusiutuva energia on tulevaisuuden energiaa

Uusiutuvalla energialla voidaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen ostoenergian tarpeeseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kannattavinta on, jos uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa, varastoida ja hyödyntää paikallisesti. Lisäksi kiinteistöjen energiantuotantoa voidaan siirtää energiayhtiön verkkoon.

Valjastamalla kiinteistöt tuottamaan itse ainakin osan tarvitsemastaan energiasta on jo nyt voitu merkittävästi vähentää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon tarvetta. Erityisesti lämpöpumpputeknologiasta ja aurinkoenergian hyödyntämisestä on saatu hyviä tuloksia.

Energiasuunnittelijoidemme asiantuntemus kattaa ajankohtaisimman tekniikan kaikkiin uusiutuvan energian muotoihin liittyen.

Kannattavia energiatehokkuushankkeita

Energiatehokkuushankkeet voivat pienentää päästöjä ja energiakustannuksia jopa useita kymmeniä prosentteja. Fiksusti rahoitettuina hankkeiden investoinnit ovat myös jo ensimmäisenä vuonna kassavirtapositiivisia, jos hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan hyvin. Hyvin suunnitellun energiatehokkuusprojektin tuotto ylittää lähes aina kymmenen prosentin rajan ja tuotto kehittyy koko ajan monestakin syystä positiivisesti.

Lisäksi hankkeissa parannetaan kiinteistöjen muuntojoustavuutta, sisäolosuhteita ja niiden älykästä hallintaa. Energiatehokkuushankkeet ovatkin oikein suunniteltuina ja toteutettuina erittäin kannattava sijoitus.

Energiatehokkuushanke on mahdollisuus tehdä parempaa liiketoimintaa: samalla kun energiatehokkuus ja olosuhteet paranevat, korjausvelka ja operatiiviset kulut laskevat. Monessa vanhassa kiinteistössä dokumentaatiokin saadaan nostettua nykypäivän tasolle, eli energiatehokkuushankkeen lisätuotteena syntyy ajantasaisen dokumentaation kiinteistön tekniikasta digitaalisessa muodossa, mikä helpottaa kiinteistön ylläpitoa ja tulevien korjaushankkeiden suunnittelua merkittävästi.

Energiatehokkuushankkeet kannattaa ennakoida ja suunnitella fiksusti osaksi muita korjaus- ja rakennushankkeita. Kun tehdään oikeita investointeja oikeaan paikkaan ja aikaan, voidaan pitää korjausvelka hallinnassa.

Useita toteutusmalleja energiatehokkuushankkeisiin

Toteutamme energiatehokkuushankkeita erilaisilla toteutusmalleilla aina perinteisestä konsulttivetoisesta mallista kokonaispalvelutoimitukseen. Granlundin projektinjohtomallissa otamme tavallista suuremman vastuun rakennushankkeesta ja mahdollistamme yksinkertaisen tavan nostaa kiinteistösi energiatehokkuus uudelle tasolle.

Vankkaa energiasuunnittelun asiantuntemusta

Toteutamme energiasuunnittelussa kokonaisuuksia ja konsepteja erityyppisiin kohteisiin. Osaamme hahmottaa tarvittavan energiajärjestelmän yksittäisen kiinteistön verkoista aina alueellisiin energiaratkaisuihin. Lue lisää energiasuunnittelusta!

Tehokasta laskentaa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi

Energiakorjaushankkeissa monitavoiteoptimointi helpottaa valintojen tekemistä. Monitavoiteoptimoinnin mittareina voidaan käyttää erilaisia tavoitteita kuten hiilijalanjälkeä, päästöjen hallintaa tai hukan vähentämistä.

Granlundin AI-Energiakartoitus on automaattinen laskentatyökalu, jolla voi nopeasti selvittää energiatehokkuuspotentiaalin kiinteistöstä tai kiinteistökannasta. AI-Energiakartoitus laskee ja simuloi energiatodistuksen tietojen pohjalta, millä keinoilla saadaan suurimmat energiasäästöt ja paljonko hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata. Lue lisää!

Energiatehokkuushankkeisiin tukia jopa 40 %

Uusiin innovatiivisiin energiatehokkuushankkeisiin voi saada energiatukia maksimissaan noin 40 prosenttia hankkeen hinnasta. Perustukea esimerkiksi maa- tai aurinkolämpöön siirtymiseen myönnetään kiinteistöille 20 prosenttia. Me autamme ymmärtämään, millaisia rahoitusratkaisumalleja on saatavilla ja neuvomme avustushakemusten kirjoittamisessa.

Energiatehokkuutta uudiskohteisiin

Uudisrakentamisessa energia-asioita voidaan edistää kustannusneutraalisti. Energiatehokkuusinvestoinnit eivät välttämättä nosta rakentamiskustannuksia, kun hankkeet suunnitellaan järkevästi ja keskitetään alusta saakka oikeisiin järjestelmävalintoihin. Kun rakentamiskustannukset ovat tasapainossa kiinteistön käyttötarkoituksen kanssa, energiatehokkuus voidaan nähdä ennen kaikkea lisäarvon tuottajana kiinteistöjen käyttäjille.

Kiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaaleissa on myös valtavasti eroja. Muun muassa datakeskukset tarvitsevat valtavasti energiaa, mutta niissä mahtava potentiaali energian uusiokäyttöön. Parhaimmillaan kiinteistöt voivat toimia hiilinieluina, jos niiden energiaratkaisuihin panostetaan ennakkoluulottomasti ja järkevästi. Me autamme kartoittamaan ja toteuttamaan vaativatkin energiaratkaisut mitä erilaisimpiin kohteisiin.

Energiajohtamisella selkeät kustannussäästöt ja pienempi hiilijalanjälki

Energiatehokkuudella on merkittävä rooli nykyaikaisessa kiinteistöportfolion hallinnassa ja kehittämisessä. Sen parantaminen näkyy selkeästi kohteittesi hiilipäästöissä ja heijastuu suoraan myös niiden arvoon. Energiatehokkuutta kehittämällä vahvistetaan kiinteistöjen arvoa monipuolisesti koko elinkaarella.

Energiajohtamisen palvelumme auttavat energiankulutuksen seurannassa ja siitä saatavan datan analysoimisessa. Autamme kehittämään energiatehokkuutta koordinoidusti, suunnitelmallisesti ja avoimesti. Huolehdimme tarvittavien kehitystoimien ja korjaustarpeiden tunnistamisesta, priorisoinnista ja hallinnoinnista.

Varmistamme, että kehitystoiminta pohjaa selkeään tilannekuvaan. Lisäksi sparraamme pitkäjänteisessä suunnittelussa ja innovoinnissa. Seuraamme myös puolestasi, millaisia uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja alalle tulee.

Energiajohtamisen asiantuntijamme auttavat kehittämään kohteittesi taloudellisuutta, arvoa, ympäristövastuullisuutta ja olosuhteita. Asiantuntemuksemme koostuu monipuolisista, moderneista ratkaisuista energiajohtamisen, talotekniikan ja digitaalisten kiinteistöpalveluiden aloilta.

Lue blogimme: Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

Selkeitä palvelukokonaisuuksia eri lähtötilanteisiin ja tavoitteisiin

1. Energian ja talotekniikan seuranta kuntoon ja data hyötykäyttöön

Varmistamme, että energiamittarointi ja talotekniikka toimivat, ja energiaseuranta mahdollistaa tehokkaankehitystyön.

2. Energiatehokkuus seuraavalle tasolle

Viemme energiatehokkuuden analysoinnin ja kehittämistoiminnan tavoitteellisemmalle ja pitkäjänteisemmälle tasolle.

3. Pitkäjänteistä ja strategista energiajohtamista

Autamme luomaan strategiat ja tiekartat ja viemään ne käytäntöön. Kehitämme tiedolla johtamista, hankintatoimintaa ja innovatiivisia ratkaisuja yhdessä.

Lue energiajohtamisen asiakastarinoistamme

Helsinki

AI-Energiakartoitus antaa Antiloopille vauhtia hiilineutraaliuden tavoitteluun

Palvelu

AI-Energiakartoitus, Hiilineutraaliuskonsultointi, AI-Taksonomiakartoitus, Energiatehokkuushankkeet

Toimiala

Toimistot

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi saa Granlundin AI-Energiakartoituksesta hyvää tukea hiilineutraaliuden tavoitteluun ja EU-taksonomian mukaisuuden kehittämiseen.
Referenssi
Vaasa

Vaasan keskussairaalan H-talo on energiatehokas ja älykäs

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Vaasan keskussairaalan H-talon talotekniikan suunnittelussa korostuivat turvallisuus, älykkäät ja helppokäyttöiset toiminnot, energiatehokkuus, viihtyisyys ja muuntojoustavuus.
Referenssi
Vaasa

Vaasan Merikampuksen kirjastossa tekniikka on askeleen edellä

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Koulut ja oppilaitokset

Yhdessä suunniteltu tiedekirjasto tarjoaa modernit ja esteettömät tilat ja palvelut Palosaaren kampuksen väelle.
Referenssi
Jyväskylä

Tehokas tiedolla johtaminen pitää osuuskaupan kiinteistöt kuosissa

Palvelu

Granlund Manager -ohjelmisto, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuushankkeet

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Osuuskauppa Keskimaan kiinteistöjen ylläpito ja huolto edellyttävät tehokasta tiedolla johtamista. Granlund Manager auttaa pitämään kokonaisuuden hyvin kasassa.
Referenssi
Joensuu

Enon seurakunta sai energiatehokkaan seurakuntatalon

Palvelu

Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta, Toiminnan varmistaminen ja käyttöönotto, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet

Moderni energiatehokas rakennus on parhaimmillaan kuin huippuunsa viritetty kone – kunhan kaikki toimii tismalleen niin, kun on suunniteltu. Enon seurakuntatalon…
Referenssi
Helsinki

Tekoäly seuloi 1600 kiinteistön energiansäästökohteet

Palvelu

AI-Energiakartoitus

Toimiala

Taloyhtiöt

Hekan vuokra-asuntokiinteistöissä on paljon potentiaalia säästää energiaa, mutta miten energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin varatut investoinnit kannattaa kohdistaa? Päätöksentekoa helpottaa Granlundin AI-Energiakartoitus.
Referenssi
Helsinki

Jumboon suunniteltiin Suomen suurin energian­kierrätysjärjestelmä

Palvelu

Energia

Toimiala

Energia

Kauppakeskus Jumbon energiatehokkuusinvestoinnilla säästetään ostoenergiaa vuosittain noin 300 omakotitalon kulutuksen verran.
Referenssi
Keski-Suomen Sairaala Nova

Keski-Suomen Sairaala Nova on energiatehokas ja turvallinen moderni keskussairaala

Palvelu

Energiakonsultointi, Energiatehokkuus, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Puhdastilasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Sairaalasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Keski-Suomen keskussairaala Novassa on energiankierrätysjärjestelmä ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla varmistetaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus kaikissa tilanteissa.
Referenssi
Helsinki

Vuosaaren lukio sai neljän tähden RTS-ympäristöluokituksen

Palvelu

Ympäristösertifioinnit, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiakonsultointi

Toimiala

Koulut ja oppilaitokset

Vuosaaren uusi lukio on yksi ensimmäisiä neljän tähden RTS-ympäristösertifikaatin saavuttaneita rakennushankkeita. Suomen oloihin kehitetty RTS on monen kotimaisen tilaajan tavoitteena.
Referenssi
Mikkeli

Projektinjohtopalvelu varmistaa Mölnlycken tavoitteet energiatehokkuushankkeessa

Palvelu

Projektinjohtopalvelu, Energiatehokkuushankkeet, Kustannusohjaus, Talotekniikan optimointipalvelu

Toimiala

Teollisuus

Mölnlycke Healthcare Oy:n energiatehokkuushanke Mikkelin tehtaalla toteutetaan Granlundin projektinjohtopalvelumallilla. Toteutustapa varmistaa hankkeen lyhyen läpimenoajan ja budjetin. Asiakkaan tavoitteiden toteutuminen taataan…
Referenssi

Hallittua energiajohtamista Granlund Managerilla

Granlund Manager -ohjelmiston energiahallinnan ja ympäristövaikutusten seurannan työkalujen avulla teet energiajohtamisesta helpompaa. Granlund Manageriin voidaan liittää kaikki kiinteistösi energiankulutuskohteet. Ohjelmiston edistyksellisten raportointiominaisuuksien ansiosta energiadataa on helppo seurata, ja poikkeamiin voi puuttua oikea-aikaisesti.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteyttä

Ville Reinikainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Muut vahvuutemme

Data ja digitalisaatio

Me Granlundilla uskomme, että data ja digitaaliset työkalut palvelevat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita sijoittajista ja rakennuttajista kiinteistön käyttäjiin ja huoltohenkilökuntaan.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Granlundin toimintaa. Autamme sinuakin pysymään hyvien puolella: vastuullisuus tulee sisäänrakennettuna mukaan kaikkiin palveluihimme.

Tuottavuus

Rakennusalan tuottavuuden parantamiseen tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, hiottua yhteistoimintaa, moderneja tietoteknisiä ratkaisuja ja vahvoja elinkaarijohtamisen malleja.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Kysy energiapalveluista!

Mitä tietoa etsit?