Hyppää sisältöön
Energiamarkkinan murros tulisi huomioida kiinteistöjen energiaremonteissa

Energiamarkkinan murros tulisi huomioida kiinteistöjen energiaremonteissa

13.11.2020 – Hiilineutraaliuden tavoittelusta ja energiaremonteista on puhuttu viime aikoina paljon, niin mediassa kuin asiakkaita tavatessa. Rakennus- ja kiinteistöalalla onkin merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä, sillä rakennusten osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on yli 40 prosenttia.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Energiaremonteille on siis kovasti kysyntää, mutta myös keinoja niiden toteutukseen kannattaa miettiä tarkasti. Tärkeintä olisi suunnitella kokonaisuutta osaoptimointien sijaan.

Osaratkaisut saattavat nostaa kustannuksia

Useat kymmenet kiinteistöomistajat ovat jo vuosia aktiivisesti kartoittaneet kiinteistökantansa energiatehokkuutta ja tehneet kokonaisvaltaisia kiinteistökannan hankkeita, joissa on huomioitu muu kiinteistöjen korjausvelka sekä mahdollisuudet, joita tuleva energiamarkkina tarjoaa. 

Jos tehdään esimerkiksi osaratkaisu ja irtaudutaan kaukolämmöstä, voi tämä tarkoittaa sitä, että maalämpöjärjestelmät joudutaan mitoittamaan ylisuuriksi ja näin maksamaan suurempia investointikustannuksia, kuin olisi kustannustehokasta.

Haluatko kuulla lisää?

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Kiinteistöt osana energiamarkkinaa

On myös nähtävissä, että jo tämän vuosikymmenen aikana energiamarkkina tulee muuttumaan niin, että kiinteistöt ovat aktiivinen osa energiamarkkinaa. Yksi kiinteistö voi olla suuri paikallisen energian tuottaja, yksi pystyy säätämään energiankäytön tarvettaan tehopiikin aikaan ja toinen pystyy varastoimaan energiaa tehokkaasti. Mikäli nyt tehdään ratkaisuja, joilla kiinteistö irrotetaan vaikkapa kaukolämpöverkosta, heikennetään kiinteistöomistajan mahdollisuuksia toimia osana tulevaisuuden energiamarkkinaa. 

Hiilineutraaliuuden tavoittelussa on tärkeää nostaa esiin se, kuinka uusilla ratkaisuilla voi vaikuttaa kiinteistöjensä tuottoon. Olisikin tärkeää tehdä yhdessä sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat kiinteistöomistajien johtamaa kokonaisuutta ja vievät Suomea kohti energiamurrosta ja uudenajan energiamarkkinaa. Kaikille toimijoille löytyy tästä kentästä valtavasti töitä tulevina vuosina. Tehdään siis yhteistyössä parhaamme kohti energiamurrosta.

Kirjoittaja Asta Autelo toimii Granlundilla tehtävässä Head of Service Business, energy

Kiinnostako energiamurros?

Astan vetämä Energianmurtajat-podcast pureutuu ajankohtaisiin energiateemoihin kerran kuussa.

Tule kuulolle!

Mitä tietoa etsit?