Hyppää sisältöön
Toimiva yhteistyö energiayhtiön ja kiinteistönomistajan välille

Toimiva yhteistyö energiayhtiön ja kiinteistönomistajan välille

13.11.2020 – Energiamurros on luonut kiinteistö- ja rakennusalalle uusia rooleja. Kiinteistöt voivat olla energiantuottajia, ja energiayhtiöt tarjoavat uudenlaisia palveluja, kuten lähienergiajärjestelmän operointia. Yhteistyön rakentaminen alkaa, kun sopivat kumppanit istutetaan saman pöydän ääreen.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Uudenlainen yhteistyö energiayhtiöiden ja kiinteistöjen välillä on välttämätöntä, jotta pystymme saavuttamaan kansalliset, alueelliset ja kiinteistökohtaiset hiilineutraaliustavoitteet. Palloa ei ole heitetty vain energiayhtiöille. Kiinteistöt ovat kriittinen tekijä hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Uudet alueelliset energiaratkaisut ravistelevat markkinaa, mutta kyse on mahdollisuudesta. Alue-energiaratkaisuissa on yleensä vain voittajia. Jokaisessa tilanteessa on mahdollista löytää ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia. Samalla säilytetään vanhat asiakassuhteet ja jopa syvennetään niitä.

Ymmärrystä tarvitaan yli sektorirajojen

Energiakonsulttina toimimme yleensä energiahankkeen yhden osapuolen edustajana: kiinteistönomistajan tai energiayhtiön. Samalla ymmärrämme kuitenkin myös toista. Kyse on ennen kaikkea uudenlaisen kumppanuuden ja yhteisymmärryksen rakentamisesta.

Hyvä esimerkki on Kotkan Energian hybridiratkaisu. Tapahtumakeskus Venda ja XAMK:in kampus hyödyntävät tutun kaukolämmön rinnalla maalämpöä ja kiinteistöjen hukkalämpöjä. Energiayhtiö omistaa energiakeskukset ja operoi järjestelmää asiakkaan tiloissa.

Myös Aalto-yliopistokiinteistöt on onnistunut luomaan hiilineutraalin, keskitetyn lämmitys- ja jäähdytysratkaisun kokonaiseen kampuskortteliin. Kiinteistöjen hukkalämmöillä ja ilma-vesilämpöpumpuilla tuotetaan 70–90 prosenttia korttelin lämmitys- ja jäähdytysenergiasta.

Houkuttelevaa yhteistyötä molemmin puolin

Alue-energiaratkaisuissa perinteiset kaukolämpö- ja kaukojäähdytyssopimukset eivät toimi. Energiaa halutaan kierrättää älykkäästi kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Hinnoittelussa lähdetään liikkeelle eri vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailusta ja kannattavuuslaskelmasta. Energiayhtiötä varten muodostetaan tariffirakenne ja määritellään mm. eri maksut ja sopimuskaudet. Kiinteistönomistajan kannattaa puolestaan laskea tarkkaan kiinteistön oman energiaratkaisun kustannukset, jota voi verrata energiayhtiöiden tarjouksiin. Kiinteistönomistajan on hyvä miettiä myös ratkaisun käyttö- ja ylläpitokuluja sekä operointia.

Energiamurrokseen voi valmistautua

Kun uusia energiaratkaisuja lähtee suunnittelemaan, kiinteistönomistajan kannattaa olla aloitteellinen ja kartoituttaa oman alueensa potentiaaliset hukkalämmön lähteet. Saatavilla olevaa energiaa kannattaa hyödyntää maksimaalisesti, varastoida sitä tarvittaessa tai myydä kaukolämpöverkkoon.

Energiayhtiön olisi hyvä lähteä puolestaan liikkeelle jo ennen kuin asiakas pyytää tarjouksen kiinteistökohtaisesta energiaratkaisusta. Kun hiilineutraali tiekartta on luotu etukäteen, kehitystyö on jo pitkällä ja myyntisalkku valmiina siinä vaiheessa, kun asiakas haluaa tarjouksen.

Kiinteistöjen ja energiayhtiöiden yhteistyö ratkaisee, miten paljon hiilijalanjälki pienenee tulevina vuosina niin kiinteistöissä kuin energia-alalla. Yhdessä on mahdollista vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta koko energiajärjestelmässä.

Juttu on julkaistu 29.10.2020 Tekniikka&Talous kumppaniblogina.

Mitä tietoa etsit?