Hyppää sisältöön
Nopeaa kasvua kiinteistöalan tiedon hyödyntämisessä

Nopeaa kasvua kiinteistöalan tiedon hyödyntämisessä

11.9.2019 – Tarve asiakaskohtaisesti räätälöidyille kiinteistötiedon raporteille kasvaa alati. Kiinteistöportfoliosalkun nykyaikaiseen hallintaan tarvitaan selkeää kokonaiskuvaa salkun sisällöstä, aina yksittäisen kiinteistön yksityiskohtiin saakka.

Aihepiiri
Kiinteistöjohtaminen
Jaa

Raportoinnin räätälöintitarpeiden kasvun ja kiinteistöalalla toimivien koodarien resurssien puutteesta johtuen vasteaika asiakastarvetta vastaavien raporttien toteuttamiseksi on menneinä vuosina kasvanut monesti pitkäksi.

Tällä hetkellä kiinteistöalalla datan jalostamisen itsepalvelutyökalujen yleistymisen trendi on kovassa kasvussa. Ammattipiireissä puhutaan self service data preparation -työkaluista.

 Self service data -työkalujen mahdollisuudet tarkoittavat kiinteistötoimialalla sitä, että:

  • Kiinteistökonsultoinnin substanssiosaajat voivat alkaa omatoimisesti käsittelemään eri tietolähteistä saatavaa dataa ja luomaan uutta lisäarvoa tietoa yhdistämällä.
  • Asiantuntijat voivat alkaa jalostamaan datasta visuaalisesti näyttäviä, dynaamisesti päivittyviä raportteja omatoimisesti.
  • Visualisoinnin koodausosaamista ei tarvita tai sitä tarvitaan aiempaa vähemmän
  • Manuaalinen ja puuduttava raporttien kopiointi ja liittäminen excelistä powerpointtiin poistuu

Haluatko kuulla lisää?

Topi Korpela

Kaupallinen johtaja
Granlund Oy

Self service data preparation -työkalujen yleistyminen tarkoittaa menneeseen nähden eksponentiaalista nopeutta datan hyödyntämisessä. Perinteisesti yhden kiinteistötoimialalla toimivan koodarin sijaan alalla on satoja kiinteistötiedon substanssin osaavia asiantuntijoita. Itsepalveludatatyökalujen yleistyminen ja niiden aktiivinen hyödyntäminen on avainasia, jolla kiinteistöala tulee ottamaan muita digitalisoituneempia toimialoja kiinni. Ajallisesti murros perinteisestä tiedon jäsentelyn koodausosaamisesta itsepalvelutyökalujen yleistymiseen on tapahtumassa juuri nyt.

Itsepalveludatatyökalujen yleistyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koodareita ei tultaisi enää tarvitsemaan – päinvastoin. Yhteistyö ohjelmistokoodareiden ja kiinteistön asiantuntijoiden välillä tulee syventymään.

Näkisin että tulevaisuudessa kiinteistöalalla koodausosaaminen tulee keskittymään tiedonsiirtorajapintojen ohjelmointiin siten, että erilaisista tietolähteistä voidaan yhdistää dataa automatisoidusti yhteen.

Osaamista tarvitaan myös koostetun massatiedon hallintaan ja tietoturvan ylläpitämiseen. Perinteisten kiinteistötoimialan asiantuntijoiden osaaminen tulee laajenemaan Office- ja suunnittelutyökalujen hallinnan lisäksi self service data -työkalujen hallintaan.

Meillä Granlundilla useiden asiantuntijoiden työkalupakista löytyykin nykyaikaisten suunnittelu- ja Office-työkalujen lisäksi myös itsepalveludatatyökalut. Niiden mahdollistamia ominaisuuksia hyödynnetään yhä paremmin tuottamaan uutta lisäarvoa datasta. 

Mitä tietoa etsit?