Hyvinvointi ja käyttäjätyytyväisyys

Hyvinvointia ja käyttäjätyytyväisyyttä kiinteistöissä ja asuinalueilla

Haluamme huolehtia yhtä hyvin kiinteistöistä ja ihmisistä. Edistämme ihmisten hyvinvointia yhdistämällä talotekniset tiedot, käyttäjien kokemukset ja asiantuntija-analyysit.

Huomio hyvinvointiin ja terveyteen sisä- ja ulkotiloissa

Koska tunnemme hyvin sekä kiinteistöt että niiden talotekniikan, tiedämme miten suuri merkitys rakennetulla ympäristöllä on ihmisten hyvinvointiin. Hyvä sisäilma parantaa tuottavuutta ja riittävä valaistus unenlaatua. Hyvinvointi on laaja kokonaisuus, mutta valmiit konseptimme auttavat kehittämään sitä askel kerrallaan. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja ja valjastamme näin tekniikan palvelemaan käyttäjiä.

Ihmisten hyvinvointi erilaisissa kiinteistöissä

Hyvinvoiva tila on kokonaisvaltainen kehittämistyökalu, jonka avulla tarkastellaan toimitilojen, hoiva-asuntojen tai koulujen sisäolosuhteita ja käyttäjien hyvinvointia. Huomiota kiinnitetään muun muassa oman toiminnan ekologisuuteen, ilmanlaatuun, valaistukseen, ravintoon ja ääniolosuhteisiin. Nykytilaselvityksen jälkeen seuraamme eri osatekijöiden toteutumista kiinteistöautomaatiolla ja käyttäjäpalautteella.

Hyvinvoiva kortteli kartoittaa asuinalueen viihtyisyyden

Hyvinvoiva kortteli on keino vaikuttaa ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin asuinalueilla, yrityskylissä tai kampusalueilla. Hyvinvointia arvioidaan kuudesta keskeisestä näkökulmasta. Analyysissa huomioidaan esimerkiksi yhteisöllisyys, viheralueet, asukkaiden aktiivisuus ja pihavalaistus. Konsepti sopii sekä olemassa olevien alueiden kehittämiseen että suunnitelmien arviointiin.

Granlundin palveluja käyttäjätyytyväisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseen

 

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake