Hyppää sisältöön
PalvelutSähkösuunnitteluSähkötarkastelut ja erikoispalvelut

Sähkötarkastelut ja erikoispalvelut

Sähkösuunnittelun erikoispalvelumme sisältävät niin sähköturvallisuuden huomiointia kuin sähkötariffien selvitystä. Lue lisää, missä asioissa voisimme olla avuksi!

Sähkölaitteistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Sähkölaitteistojen ja -järjestelmien tekninen käyttöikä vaihtelee 20–50 vuoden välillä. Sähkölaitteiston kuntoarviointi tai -tutkimus on loistava apuväline saneeraustarpeen kartoittamiseen sekä kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman pohjaksi. Sähköturvallisuuslaki velvoittaa kiinteistön haltijaa ylläpitämään sähkölaitteiston turvallisuutta ja poistamaan siellä ilmenevät viat ja häiriöt riittävän nopeasti ennen kuin ne aiheuttavat hengen ja terveyden vaaraa laitteiston käyttäjille. 

Todelliseen laitteiston kuntoon perustuva kartoitus toimii myös kiinteistön haltijan apuvälineenä peruskorjaushankkeita suunniteltaessa. Kuntoarviota voidaan myös täydentää tarkemmilla kuormitus-, sähkönkulutus-, tietoliikenne- ja esimerkiksi antennimittauksilla, jolloin puhutaankin laajemmasta kuntotutkimuksesta. Kuntoarvio- ja tutkimus voivat toimia myös tulevien peruskorjaushankkeiden hankesuunnitelman pohjana.

Toteutamme kuntoarviot- ja tutkimukset kaikille sähkölaitteistoluokille ja tarvittaessa myös suurjännitteelle.

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistolle tehtävä varmennustarkastus. Tarkastus tulee tehdä myös tällaisten laitteistojen laajemmille muutostöille. Sähkölaitteistoluokkiin kuuluvat käytännössä kaikki paritaloa suuremmat asuinrakennukset tai muut kiinteistöt, jos niiden ylivirtasuoja on yli 35 Ampeeria. Suoritamme varmennus- ja määräaikaistarkastuksia kaikille 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoluokille sekä suurjännitteelle.

Sähköverkon analysointi on osa ennakoivaa kunnossapitoa

Sähköverkossa tilanteet ja kuormitukset muuttuvat kiinteistön toimintojen ja käyttäjien tarpeiden kehittyessä. Vastaako sähköliittymäsi nykyisiä tarpeita? Entä riittääkö verkon kapasiteetti sähköautojen tai aurinkopaneelien tehoille, ja toimiiko suojaus vikatilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla? Voimme selvittää nämä asiat ennakkoon ja ehkäistä mahdollisten häiriötilanteiden syntymisen kiinteistössäsi.

Sähkötariffien ja käyttötarkoitusten selvitykset

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoitteluperusteet vaihtelevat riippuen kiinteistön sähköliittymälle valitusta sähkötariffista ja kiinteistön pääsulakekoosta sekä liityntätavasta. Vanha ja hyväksi havaittu liittymä ei aina ole kuitenkaan käyttötarkoitusta vastaava, vaan kiinteistössä voidaan joutua maksamaan jopa tuhansia euroja vuodessa ylimääräisiä kustannuksia väärän tariffi- ja pääsulakeratkaisun takia.

On tilanteita, jolloin joko kiinteistön käyttötarkoitus on muuttunut tai kiinteistön liittymä on muuten vain mitoitettu liian suureksi. Voimme kuitenkin tarkistaa myös liittymän koon oikeellisuuden ja verrata sitä todellisiin kulutustietoihin. Vertailun tuloksena liittymää voidaan mahdollisesti pienentää, mikä voi säästää sähköliittymän kuukausimaksuissa jopa useita satoja euroja vuodessa.

Käytettävän sähkötariffin ja pääsulakekoon lisäksi kiinteistössä saattaa olla loistehoa tuottavaa tai kuluttavaa kuormaa. Vaikka se ei näy käyttäjälle, voimme mitata ja analysoida loistehon kulutuksen ja konsultoida, miten voitte välttää loistehon käytöstä johtuvat maksut tulevaisuudessa.

Turvallisuutta työympäristöihin magneettikenttä- ja ATEX-suunnittelulla

Erikoisosaamiseemme kuuluvat magneettikenttien mittaukset, suojaussuunnittelu ja häiriöiden torjunta niin teollisuuslaitoksissa kuin sairaaloissakin. Laskennalla varmistamme oikeat laitevalinnat, herkkien laitteiden häiriöttömän toiminnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden.

Teemme myös ATEX-työolosuhdesäädösten mukaisia tarkasteluja ja luokitteluja osana taloteknistä suunnittelua. Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava kaikille työpaikoille, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä, jotka voivat aiheuttaa räjähdys- tai palovaaran. Räjähdysvaaran arvioinnissa on syytä nojata aina ammattilaisten apuun. Toteutamme räjähdyssuojausasiakirjat niin uusiin kohteisiin kuin vanhoinkin tiloihin.

Tyypillisimpiä pölyräjähdysvaarallisia tiloja ovat esimerkiksi puuverstaat, viljakuivaamot sekä elintarviketeollisuuden tuotantotilat. Neste- tai kaasuräjähdysvaarallisia tiloja sen sijaan ovat usein tilat, joissa säilytetään tai käytetään runsaasti kemikaaleja. 

Sähkösuunnittelun erikoispalvelujamme

Löydä lähin Granlund-toimipiste ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?