Tekniset simuloinnit ja tarkastelut

Vaativa erikoislaskenta ja analyysit tukevat suunnittelua

Olemme Suomen johtava asiantuntija rakennusten lämpödynaamisessa energialaskennassa. Ammattilaisemme hallitsevat vaativien ongelmatilanteiden simulointi- ja laskentakeinot, joilla monimutkaiset ratkaisut tuodaan teoriasta käytäntöön.

Lämpödynaamiset tarkastelut ja energialaskenta

Lämpödynaamiset tarkastelut tukevat LVI- ja sähkösuunnittelua monimutkaisissa kohteissa, kuten jää- ja uimahalleissa, joissa kosteustekniikka sekä käyttäjien hyvinvointi ja turvallisuus riippuvat monista tekijöistä. Laskenta varmistaa hyvät sisäolosuhteet ja auttaa mitoittamaan järjestelmät todellisen kuormituksen mukaan. Käytämme olosuhdelaskennassa ja tehomitoituksissa useita työkaluja, kuten Comsol Multiphysics ja IDA-ICE.

Turvallisuutta työympäristöihin magneettikenttä- ja ATEX-suunnittelulla

Erikoisosaamiseemme kuuluvat magneettikenttien mittaukset, suojaussuunnittelu ja häiriöiden torjunta niin teollisuuslaitoksissa kuin sairaaloissakin. Laskennalla varmistamme oikeat laitevalinnat, herkkien laitteiden häiriöttömän toiminnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden. Teemme myös ATEX-työolosuhdesäädösten mukaisia tarkasteluja ja luokitteluja osana taloteknistä suunnittelua.

Vaikeiden asioiden simulointi ja tekninen visualisointi

Erikoislaskenta vaatii kokemusta, syvällistä teoreettista osaamista ja monenlaisten simulointiohjelmien käyttöä. Kehitämme koko ajan myös uusia tapoja hyödyntää simulointeja. 3D-animaatiot ja muut visualisointityökalut havainnollistavat suunnitteluratkaisuja ja esittävät monimutkaisetkin kokonaisuudet helposti ymmärrettävässä muodossa. Erityisen hyödyllistä tekninen visualisointi on valaistussuunnittelussa

Granlundin palveluja erikoislaskentaan ja analyyseihin

 • ATEX-tilojen selvitykset ja suunnittelu
 • Energialaskenta
 • LVI-kytkentäkaavioiden simulointi
 • Lämpö- ja kosteustekniset analyysit
 • Lämpödynaamiset tarkastelut
 • Magneettikenttälaskelmat
 • Matemaattinen mallintaminen
 • Päivänvalolaskenta
 • Tekninen visualisointi ja animaatiot
 • Valaistussimulointi
 • Virtaussimulointi (CFD-laskenta)
 • Ympäristöluokitusten energiasimuloinnit

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake