Tekniset simuloinnit ja tarkastelut

Vaativa tekninen simulointi ja analyysit tukevat suunnittelua

Olemme Suomen johtava asiantuntija rakennusten energialaskennassa. Ammattilaisemme hallitsevat vaativien ongelmatilanteiden simuloinnin, jolla monimutkaiset ratkaisut tuodaan teoriasta käytäntöön. Simuloinnilla voidaan selvittää rakennuksen ja sen järjestelmien toiminnallisuus suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää simulointeja.

Lämpötekninen simulointi ja energialaskenta

Lämpötekniset simuloinnit tukevat LVI- ja sähkösuunnittelua vaativissa kohteissa, kuten jää- ja uimahalleissa, joissa kosteustekniikka sekä käyttäjien hyvinvointi ja turvallisuus riippuvat monista tekijöistä. Simulointi varmistaa hyvät sisäolosuhteet ja auttaa mitoittamaan järjestelmät todellisen kuormituksen mukaan. Käytämme olosuhdelaskennassa ja tehomitoituksissa useita työkaluja, kuten Comsol Multiphysics ja IDA-ICE.

Turvallisuutta työympäristöihin magneettikenttä- ja ATEX-suunnittelulla

Erikoisosaamiseemme kuuluvat magneettikenttien mittaukset, suojaussuunnittelu ja häiriöiden torjunta niin teollisuuslaitoksissa kuin sairaaloissakin. Laskennalla varmistamme oikeat laitevalinnat, herkkien laitteiden häiriöttömän toiminnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden. Teemme myös ATEX-työolosuhdesäädösten mukaisia tarkasteluja ja luokitteluja osana taloteknistä suunnittelua.

Granlundin palveluja tekniseen laskentaan ja analyyseihin

 • ATEX-tilojen selvitykset ja suunnittelu
 • Energialaskenta
 • LVI-kytkentäkaavioiden simulointi
 • Lämpö- ja kosteustekniset analyysit
 • Maalämpökaivojen ja -kenttien simulointi
 • Magneettikenttälaskelmat
 • Matemaattinen mallintaminen
 • Päivänvalolaskenta
 • Tekninen visualisointi ja animaatiot
 • Valaistussimulointi
 • Virtaussimulointi (CFD-laskenta)
 • Ympäristöluokitusten energiasimuloinnit

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake