Hyppää sisältöön
Ajantasainen palontorjuntajärjestelmä suojaa omaisuutta ja ihmisiä

Ajantasainen palontorjuntajärjestelmä suojaa omaisuutta ja ihmisiä

8.10.2020 – Tulipalojen tuhoja voidaan ennaltaehkäistä rakennuksen koko elinkaarella.

Aihepiiri
Innovaatiot
Jaa

Paloturvallisuus on tärkeä osa kaikkea uudisrakentamista, ja siihen on syytä kiinnittää huomiota myös kiinteistön elinkaaren aikana. Automaattisen palonsammutuslaitteiston tarkoituksena on ilmoittaa ja rajata palo jo alkuvaiheessa sekä mahdollisuuksien mukaan sammuttaa se. 

Palontorjuntajärjestelmien suunnittelu on siitä erikoinen ala, että suunnittelemme laitteita, joita ei toivon mukaan koskaan käytetä. Työnsarkaa riittää, koska Suomessa syttyy vuosittain 6000–7000 rakennuspaloa. Lohdullista on, että palontorjunta on erittäin tehokasta: tähän päivään mennessä Suomessa ei ole menetetty tulipalossa yhtään henkeä, jos kohde on suojattu sprinklerijärjestelmällä.

Sammutustekniikan asiantuntijoita syntyy käytännön työssä

Palontorjuntajärjestelmien suunnittelu vaatii kokemusta, koska varsinaista koulutusta ei alalle ole. Yleispätevät sammutuslaitteiston suunnittelijan vaatimukset puuttuvat. Tiimissämme onkin periaatteena, että projektista vastaa aina henkilö, jolla on vankka kokemus sekä Kiwa Inspectan henkilösertifiointi. Kokemus karttuu käytännön työssä, ja nuorille suunnittelijoille onkin tärkeää, että he pääsevät mukaan suuriin rakennushankkeisiin.

Haluatko kuulla lisää?

Tomi Käyhkö

Ryhmäpäällikkö, Sammutusjärjestelmät
Granlund Oy

Automaattinen sammutuslaitteisto tarvitaan. mm. sairaaloihin ja teollisuuteen

Ympäristöministeriön asetus paloturvallisuudesta määrittää vaatimukset tiettyjen kohteiden automaattiselle sammutuslaitteistolle. Esimerkiksi hoivalaitoksissa kyse on henkilöturvallisuudesta.

Automaattisen sammutuslaitteiston hankinta on paikallaan myös tiloissa, joissa halutaan suojata arvo-omaisuutta tai turvata toiminnan jatkuvuus. Aiheuttaahan esimerkiksi teollisuudessa palontorjuntajärjestelmän aktivoituminen vain lyhyen toimintakatkon verrattuna tulipalon jälkiseurauksiin. Palontorjuntajärjestelmällä voidaan vaikuttaa myös vakuutusmaksuihin.

Lisäksi palontorjuntajärjestelmä tuottaa rakennusteknisiä hyötyjä. Kun tiloihin asennetaan automaattinen sammutuslaitteisto, rakennusta ei tarvitse pilkkoa väliseinillä niin pieniin palo-osastoihin. Se on merkittävä asia esimerkiksi kauppakeskuksissa ja muissa avarissa julkisissa tiloissa.

Kuntokartoituksella huolehditaan palontorjuntatekniikan ajantasaisuudesta

Ratkaisevia päätöksiä tehdään myös työmaalla. Valvonnan avulla työmaalle saadaan varmasti tuorein tieto automaattisen sammutustekniikan haasteista ja mahdollisuuksista.

Myöhemmin rakennuksen elinkaarella palontorjunta-asiantuntijaa tarvitaan kuntokartoituksissa. Sprinkleritekniikalle on tehtävä laajempi kuntotutkimus 25 vuoden kuluessa, mutta paljon on kiinni olosuhteista. Toimintahäiriöitä voi tulla vastaan jo aiemmin, esimerkiksi putkien korroosion vuoksi. Myös kohteen tilaratkaisut voivat muuttua. Turvallista palontorjuntatekniikkaa onkin vain ajan tasalla pidetty tekniikka.

Miten valitaan sopiva palontorjuntajärjestelmä?

Asiantuntijat varmistavat uudisrakennus- tai saneerauskohteessa oikean sammutusjärjestelmän valinnan ja sujuvan viranomaisyhteistyön. Liikkeelle lähdetään sopivan sammutteen valinnasta. Sairaalat ovat hyvä esimerkki kohteista, joissa tarvitaan usein eri sammutusjärjestelmiä tai niiden variaatioita. Suunnittelijan onkin tärkeää tuntea eri vaihtoehdot sprinklerijärjestelmiä laajemmin.

Yksi vaihtoehto ovat kaasujärjestelmä, jossa paloilmaisu aktivoi järjestelmän. Purkautunut kaasu vähentää ilman happipitoisuutta, jolloin tulipalo pystytään estämään jo ennen sen varsinaista syttymistä.

Monissa sähkötiloissa, leikkaussaleissa ja kuvantamistiloissa vesi on toiminnan vihollinen. Kriittisissä tiloissa käytämmekin usein vesivahingonestojärjestelmiä, jotka minimoivat vesivahingon mahdollisuuden.

Hieman harvinaisempi vesisammutuspuolen ratkaisu on korkeapainesumu. Kyse on sprinklerilaitteistosta, jossa vesipisaroiden koko on hyvin pieni. Sumu sitoo lämpöä tehokkaasti ja sopii kohteisiin, joissa tilakorkeudet ja palokuormat ovat pienempiä. Sammutus on tehokasta suhteutettuna käytettyyn vesimäärään. Etuna ovat myös pienemmät putkistot.

Kun sammutteen valinta on onnistunut, tulipalo taltutetaan alkutekijöihinsä. Oikein suunniteltu palontorjuntajärjestelmä ilmoittaa palosta ajoissa, rajaa sitä ja helpottaa lopulta pelastustöitä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mitä tietoa etsit?