Mittauspalvelut

Mittauspalvelut varmistavat toimivan ja turvallisen talotekniikan

Mittauspalvelut on monialaista erityisosaamista vaativa kokonaisuus, jossa tulosten analysointi on itse mittausta tärkeämpää. Kattava talotekninen suunnitteluosaamisemme antaa analyyseille vahvan taustan.

Laaja asiantuntemus taloteknisistä mittauksista

Asiantuntijoiltamme löytyy runsaasti kokemusta erilaisista taloteknisistä mittauksista, joiden avulla selvitetään esimerkiksi peruskorjaushankkeen lähtötiedot. Toteutamme myös vaativat LVI-järjestelmien virtaus-, lämpötila- ja hiilidioksidimittaukset sekä annamme perusteltuja toimenpide-ehdotuksia. Käyttöönoton tukipalveluilla varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitelmien mukaisesti.

Todentamismittaukset takaavat tyytyväiset asiakkaat

Yksi tärkeä erikoisosaamisalueemme ovat suunnitelmien ja toteutuksen todentamismittaukset. Varmistamme mittaamalla, että asiakkaan vaatimukset ja halutut arvot saavutetaan. Mittaustulokset antavat todisteet esimerkiksi siitä, noudattaako valaistustaso standardeja tai pysyvätkö työpisteen magneettikentät lakisääteisten rajojen sisäpuolella. Mittaaminen todentaa myös LVI-järjestelmien toiminnan, kuten sovitut olosuhteet, lämpötilat ja ilmamäärät.

Vikojen paikantaminen vaatii kokemusta

Mittaus on tehokas ja tarkka työkalu vianpaikannuksessa ja mahdollisten vikojen poissulkemisessa. Iäkkäämmissä kiinteistöissä voimme myös optimoida talotekniikan sekä VIRVE- ja WLAN-verkkojen toimintaa. Sähkön laadun mittaus on usein ensimmäinen toimenpide, jos sähkölaitteet rikkoutuvat selvittämättömästä syystä. Mitä selkeämpi ongelma, sitä nopeammin mittaus tuottaa tuloksia.

Granlundin mittauspalveluja:

  • Järjestelmien optimointi
  • Käyttöönoton tukipalvelut
  • Lähtötietojen kartoitus
  • Magneettikenttien mittaus
  • Sähkön laadun mittaaminen
  • Vaatimustason todentamismittaukset
  • Valaistustasojen mittaaminen
  • Vianpaikannus
  • Virtaus-, lämpötila- ja hiilidioksidimittaukset

 

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake