Hyppää sisältöön
Mikko Kouhia, laskentapäällikkö

Mikko Kouhia, laskentapäällikkö

”Työpäiväni sisältävät niin kehitysprojekteja, peruslaskentaa kuin selkeitä kokonaisuuksia – esimerkiksi syvälämpökaivojen mallintamista ja teknistä arviointia rakennus- sekä alue-energiahankkeiden yhteydessä.”

Rakennushanke on niin alkuvaiheessa, että siitä ei ole juuri mitään tietoa saatavilla, mutta asiakas haluaa saada jo arvion tontille kaavaillun rakennuksen energiankulutuksesta. Granlundin konsultointiosaston laskentapäällikkö Mikko Kouhia ratkoo työssään muun muassa tämän kaltaisia ongelmia.

”Kehitämme parhaillaan ratkaisua, jonka avulla pyrimme ennakoimaan rakennuksen energiankulutusta jo siinä vaiheessa, kun rakennuslupaakaan ei ole vielä haettu”, hän kertoo.

Kehitteillä oleva ratkaisu perustuu datapohjaiseen koneoppimiseen. Toisin kuin tietokoneohjelmat, jotka perustuvat käskyihin eli koodeihin, koneoppiminen perustuu matemaattisiin kaavoihin ja tunnuslukuihin – eli lähtödataan.

”Tietokone oppii pääsemään parhaaseen lopputulokseen lähtödataa eri tavoin painottamalla. Tässä tapauksessa olen syöttänyt tietokoneelle Granlundin hankkeissa aiemmin kerättyjä perustietoja, kuten rakennustyyppi ja pinta-ala, sekä toisaalta energiakulutustietoja. Sen jälkeen olen tarkastanut koneoppimisen luotettavuuden”, hän kertoo.

Ensimmäinen versio työkalusta on nyt valmistunut, ja se on Mikon mukaan todettu käyttökelpoiseksi hankkeen alkuvaiheen energialaskentaa varten.

”Oletuksenamme on, että pystymme arvioimaan jatkossa rakennuksen energiankulutusta konsulttiprojekteissamme ilman, että se vaatii kymmeniä tunteja työtä kuten yleensä.”

Pystymme arvioimaan jatkossa rakennuksen energiankulutusta ilman, että se vaatii kymmeniä tunteja työtä.

Moni asia loksahti kohdalleen

Mikko kertoo väitelleensä Aalto-yliopistosta tekniikan tohtoriksi aiheenaan kestävien energiajärjestelmien ratkaisut. Granlundille hän siirtyi vajaa vuosi sitten pienestä ohjelmointiyhtiöstä.

”Aikaisempaan työhöni kuului aika paljon taustajärjestelmien koodausta, ja teen sitä edelleen, mutta pääsen vaikuttamaan samalla yhteiskunnan kehitykseen, hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Ongelmanratkaisu on itselleni luonteenomaista, ja pystyn yhdistämään siinä nyt eri osaamisalueitani”, hän toteaa tyytyväisenä.

Pääsen vaikuttamaan samalla yhteiskunnan kehitykseen, hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Myös työn vaihtelevuus on ollut mukava yllätys.

”Työpäiväni sisältävät niin kehitysprojekteja, peruslaskentaa kuin selkeitä kokonaisuuksia – esimerkiksi syvälämpökaivojen mallintamista ja teknistä arviointia rakennus- sekä alue-energiahankkeiden yhteydessä.”

Työyhteisön laaja-alainen osaaminen yllätti

Mikko kertoo työskentelevänsä sekä konsultointiosastonsa että Granlund-konsernin muiden asiantuntijoiden kanssa niin talon sisäisissä projekteissa kuin asiakasrajapinnassa. Konsultointiosastolla on 30 eri alojen osaajaa energialaskennasta elinkaariarvioinnin ammattilaisiin. Tiimien kokoonpanot vaihtelevat projektikohtaisesti.

”Se on ollut myönteinen havainto, että Granlund-konsernista löytyy niin monenlaista osaamista. Kollegoilta ja esihenkilöltä saa myös mukavasti tukea”, hän kertoo.

Kollegoilta ja esihenkilöltä saa mukavasti tukea.

”Parasta on se, että työt on hyvin järjestelty, sisältö on kiinnostava ja työyhteisökin on toimiva. Ihmisten työhyvinvoinnista pidetään Granlundilla huolta ja annetaan mahdollisuuksia suunnata omaa työkuvaansa kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tässä vaiheessa tuntuu siltä, että olen onnistunut löytämään oman lokeroni aika hyvin.”

Lue lisää Granlundilaisten uratarinoita

Jokaisella on oma uratarinansa. Miten olemme valinneet alamme ja työpaikkamme? Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Annetaan granlundilaisten kertoa itse.

Mitä tietoa etsit?