Hyppää sisältöön
Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

7.6.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Hiilijalanjäljen laskeminen on jo tavanomaista rakennusalan hankkeissa. Hyvä niin, sillä ilmastonmuutos on merkittävä luontokadon aiheuttaja.

Tämä ei kuitenkaan enää yksin riitä: biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on välttämätöntä, ja rakentamisen vaikutusta biodiversiteettiin on seurattava.

Rakentamisen vaikutukset luontokatoon ovat merkittävät, joten muutokset ovat välttämättömiä. Arvioiden mukaan jopa 30 prosenttia luontokadosta johtuu rakentamisesta.

Biodiversiteetti on rakennusalalla huomioitava raaka-aineiden hankinnassa, suunnittelussa, rakentamisessa sekä käytön aikana.

Emma Väliaho ja Charlotte Nyholm

Rakentamisen luontovaikutuksista suurin osa syntyy muualla rakentamisen arvoketjussa kuin tontilla. Luontovaikutusten kartoittaminen laajeneekin kattamaan koko rakentamisen arvoketjun.

Biodiversiteetti on rakennusalalla huomioitava raaka-aineiden hankinnassa, suunnittelussa, rakentamisessa sekä käytön aikana. Materiaali- ja suunnitteluratkaisuilla voidaan vähentää luonnolle aiheutuvaa kuormitusta ja tukea monimuotoisuutta sekä tontilla että materiaalien alkulähteillä.

Muuttuvassa toimintaympäristössä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen voi muodostua yritykselle kilpailueduksi.

Uudet mittausmenetelmät mahdollistavat paremman vertailutiedon

Uusien mittausmenetelmien ansiosta yritykset voivat saada parempaa vertailutietoa, joka auttaa ympäristövaikutusten systemaattisessa arvioinnissa ja vähentämisessä.

Luontojalanjäljen laskemiseen kehitetyt arviointimenetelmät käyttävät elinkaariarviomenetelmää (LCA). Luontovaikutuksia voidaan mitallistaa jalanjälkimittarilla.

Luontokatoa ja ekosysteemien monimuotoisuuden vähenemistä voidaan arvioida PDF-yksiköllä (Potentially Disappeared Fraction of Species). PDF ilmaisee, kuinka suuri osuus potentiaalisesti häviävistä lajeista menetetään tietyn toiminnan tai ympäristömuutoksen seurauksena globaalisti. Sen avulla voi vertailla erilaisten toimien vaikutusta biodiversiteettiin.

Luontovaikutuksia voidaan mitallistaa jalanjälkimittarilla.

Edelläkävijät kirittävät koko toimialaa muutokseen

Rakentamisen ympäristövaikutusten raportointivelvoitteet lisääntyvät. Suuret pörssiyritykset raportoivat jo 2025 Euroopan unionin CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukaisesti. Velvoite laajenee asteittain koskemaan yhä useampia yrityksiä.

CSRD vaikuttaa koko arvoketjuun, joten mikään yritys ei voi enää keskittyä vain omaan toimintaansa. Jos iso yritys raportoi, myös kaikkien sen alihankkijoiden ja tavarantoimittajien täytyy toimittaa sille luotettavaa tietoa omasta toiminnastaan.

CSRD:n lisäksi käytössä on muitakin viitekehyksiä, kuten TNFD (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures) ja SBTN (Science-based Targets for Nature).

Luonnonsuojelulain mukaisen ekologisen kompensaation avulla varmistetaan, että rakentamisen aiheuttamat haitat luonnolle kompensoidaan, eli ihmisen toiminnasta aiheutuneet haitat korvataan. Näin luonnon monimuotoisuuden nettovaikutus on positiivinen tai vähintäänkin neutraali.

Kun yritykset ottavat vapaaehtoisia sitoumuksia käyttöön, ne kirittävät koko toimialaa muutokseen.

Muuttuvassa toimintaympäristössä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen voi muodostua yritykselle kilpailueduksi. Lopputuloksena on siis myös entistä vahvempi asema markkinoilla.

Kirjoittajat: Charlotte Nyholm ja Emma Väliaho

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Charlotte Nyholm

Johtava asiantuntija, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Emma Väliaho

Ympäristöasiantuntija
Granlund Oy

Lue blogejamme:

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi

Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha – Mitä markkinoilla tapahtuu?

06.07.2022 – Miltä vastuullisuus näyttää juuri nyt ja mitä ESG tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Miten raha ohjaa nyt ja jatkossa alaa kohti…

Blogi

Mitä tietoa etsit?