Hyppää sisältöön
Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita varten.

Aihepiiri
Hiilineutraalius, Vastuullisuus
Jaa

Toteutimme keväällä 2023 markkinatutkimuksen rakennusalan ympäristövastuullisuudesta. Kysyimme alan toimijoilta, missä vaiheessa rakennushankkeissa tehdään hiilijalanjälkilaskentaa. Vastauksista kävi ilmi, että laskenta keskittyy hankkeen alkuun, hankesuunnitteluvaiheeseen.

Hiililaskentoja tehdään huomattavasti harvemmin suunnittelun edetessä, toteutussuunnittelun aikana, työmaavaiheessa ja käyttöönotossa. Mitä etuja saavutettaisiin toistamalla laskenta useammin hankkeen aikana?

Yksi hiilijalanjälkilaskenta ei riitä

On sinänsä positiivista, että hiililaskentaa tehdään juuri hankkeen alussa. Silloin laskennalla voidaan tunnistaa suurimmat päästövähennysmahdollisuudet. Hyödyt kuitenkin vesittyvät, jos hiilijalanjälkilaskentaa ei päivitetä hankkeen edetessä. Hiilijalanjälkilaskenta on hiilijalanjälkiohjauksen työkalu, ja siksi hiililaskennan pitäisi ohjata kaikkea päätöksentekoa ja toimia suunnittelun tukena koko hankkeen läpi.

Hiilijalanjälkilaskenta on hiilijalanjälkiohjauksen työkalu, ja siksi hiililaskennan pitäisi ohjata kaikkea päätöksentekoa ja toimia suunnittelun tukena koko hankkeen läpi.

Rakennusalalla onkin toistaiseksi ongelmallista, että hiilijalanjälkilaskenta mielletään kertaluontoiseksi tehtäväksi. Laskentaa ei vielä nähdä kierros kierrokselta kehittyvänä prosessina, vaikka suunnittelukin tarkentuu vähitellen vaihe vaiheelta. Hankkeissa olisikin nyt tärkeää havahtua siihen, miten suunnittelu- ja työmaaratkaisuilla voidaan vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Pian asiaan on pakko kiinnittää huomiota. Uusi rakentamislaki vaatii useilta rakennustyypeiltä ilmastoselvityksen eli käytännössä hiilijalanjälkilaskennan. Tulossa on myös hiilijalanjäljen raja-arvo-ohjaus, joka luo tarpeen arvioida hiilipäästöjä koko hankkeen ajan. Muutenhan rakennuslupavaiheessa saatetaan havahtua siihen, että hanke ylittää sallitut raja-arvot.

Missä eri vaiheissa hiiliohjausta tarvitaan?

Unelmatilanteessa hiilijalanjäljen laskenta aloitetaan jo tarveselvitysvaiheessa, kun pohditaan, missä esimerkiksi toimistorakennus voisi sijaita ja rakennetaanko uutta vai korjataan olemassa olevaa. Jos asiantuntijamme ovat mukana jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa, pystymme arvioimaan laskennalla eri toteutusvaihtoehtojen ilmastovaikutukset.

Hiiliohjausta tarvitaan kaikissa vaiheissa, joissa tehdään merkittäviä päätöksiä. Muuten käy niin, että asiat on ehditty lyödä lukkoon ja hiililaskelmat jäävät pelkäksi raportiksi pöytälaatikkoon. Jos hiilijalanjälki on yksi päätöksentekokriteereistä, hiililaskennan tuloksilla voidaan optimoida monia rakennuksen ominaisuuksia, kuten:

• runkoratkaisu

• energiajärjestelmä

• tilaohjelma

• optimaalinen muoto

• sijoittuminen tontilla.

Hiililaskentaa kannattaa jatkaa käyttöönottovaiheessa

Suosittelemme seuraamaan hiilijalanjälkeä myös työmaavaiheessa ja rakennuksen käyttöönotossa. Silloin hankinnoissa ja huollon ohjauksessa voidaan huomioida eri vastuullisuusnäkökulmat, kuten vähähiiliset materiaalivalinnat. Voimme tukea rakentamisvaihetta työmaan ympäristöohjauksella, jolloin huomiota kiinnitetään esimerkiksi työmaan energia- ja kiertotalousratkaisuihin.

Hiililaskennan tarve ei pääty rakennuksen valmistumiseen, vaan myös käyttöönotto on tärkeä piste. Hiililaskenta käyttöönottovaiheessa auttaa reflektoimaan hankkeen päästövaikutuksia ja keinoja, joilla päästövähennykset onnistuivat. Hankkeen opit ovat hankkeen eri osapuolille arvokasta dataa, jonka voi laittaa kiertoon ja hyödyntää tulevissa hankkeissa. Tulokset auttavat asettamaan seuraaville hankkeille riittävän kunnianhimoiset tavoitteet ja myös pääsemään niihin.

Hiililaskenta käyttöönottovaiheessa auttaa reflektoimaan hankkeen päästövaikutuksia ja keinoja, joilla päästövähennykset onnistuivat. Hankkeen opit ovat hankkeen eri osapuolille arvokasta dataa, jonka voi laittaa kiertoon ja hyödyntää tulevissa hankkeissa.

Hiililaskennalla voidaan ohjata jopa rakennuksen käyttöä. Ylläpitovaiheessa hiiliohjaus keskittyy energiankulutuksen hallintaan, mutta elinkaaripäästöihin vaikutetaan myös rakenteiden ja talotekniikan huollon optimoinnilla. Huoltotoimenpiteiden oikealla ajoituksella pidennetään rakennuksen käyttöikää. Käytön aikana tehdyillä valinnoilla voidaan myös tukea kiertotaloutta ja suosia materiaaleja, jotka sisältävät kierrätettyjä tai uudelleenkäytettäviä osia.

Entä hankkeiden ehkä hämmentävin kysymys, hiilikädenjälki? Autamme löytämään toimivia ratkaisuja myös rakennushankkeen hiilikädenjäljen laskemiseen ja kasvattamiseen. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme, miten hiililaskenta kannattaa toteuttaa sinun rakennushankkeessasi!

Haluatko kuulla lisää?

Tiia-Lotta Tuominen

Vähähiilisyyden asiantuntija

Vältä hiilijalanjälkilaskennan sudenkuopat!

1. Varmista, että hiilijalanjälkilaskennassa käytetään kansallista arviointimenetelmää

> Olemme olleet kehittämässä hiilijalanjäljen standardisoitua arviointi- ja laskentamenetelmää ihan alusta asti, joten jokainen laskenta toteutetaan pätevillä kriteereillä.

2. Kiinnitä huomiota laskijan kokemukseen ja referensseihin

> Uuden asian äärellä kannattaa luottaa kokeneeseen toimijaan. Asetamme laskennan tavoitteet aina yhdessä asiakkaan kanssa.

3. Muista myös hiilikädenjälki!

> Hiilijalanjäljen vähentämisen rinnalla on jatkossa tärkeää kiinnittää huomiota myös mahdollisuuksiin kasvattaa rakennuksen hiilikädenjälkeä eli positiivisia ilmastovaikutuksia.

4. Harjoittele hiililaskentaa, ennen kuin on pakko

> Uusi rakentamislaki vaatii ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen. Asiaa kannattaa harjoitella nyt. Hiotaan käytännöt hyvissä ajoin kuntoon!

Lataa Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus

Lue muita blogejamme

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Rakennus kuntoremonttiin?

14.04.2023 – 1960–1980-lukujen rakennukset – siinä missä ihmisetkin – saattavat kaivata pientä kuntoremonttia. Keski-ikäinen rakennetekniikan asiantuntija lähti tapamaan ikätovereitaan.

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi

LVI-suunnittelun pelikentillä

09.02.2023 – LVI-suunnittelija Tero Hietala kävi luokkakokouksessa. Tilanne pisti miettimään omaan työtä. ”Tuskin monikaan haaveilee pienenä LVI-suunnittelijan ammatista, mutta olen löytänyt siitä…

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?