Kiinteistönkehitys

Teknistä ja taloudellista asiantuntemusta kiinteistökehityshankkeisiin

Granlund on dynaaminen kumppani kaikenkokoisissa kiinteistökehityshankkeissa. Asiantuntijamme tuottavat sekä teknistä että taloudellista tietoa, mikä helpottaa tilamuutoshankkeen alkuvaiheen päätöksentekoa.

Tekniset selvitykset varmennetaan muutoskohteessa paikan päällä

Kiinteistökehityshankkeiden teknisiin selvityksiin kuuluvat erilaiset muuntojoustavuustarkastelut ja konversioanalyysit. Otamme selvää, miten tilamuutos on järkevintä toteuttaa, mitä teknisiä muutoksia uusi käyttötarkoitus vaatii ja miten tilat joustavat, kun ne on muutettava esimerkiksi yhden vuokralaisen käytöstä useammalle vuokralaiselle. Talotekniikkaan perehdytään aina huolellisesti paikan päällä.

Kustannus- ja analysointiosaamista kiinteistökehityshankkeisiin

Asiantuntijoillamme on monipuolinen kokemus laajojen kaavakehityshankkeiden hankesuunnittelusta ja kustannusohjauksesta, kuten kustannusanalyyseista ja -laskennasta. Markkina-analyyseissa selvitämme erilaisten vuokralaisten menestymisen edellytykset sekä alueen kilpailutilanteen ja ostovoiman. Arvioimme aina myös digitalisaation mahdollisuuksia loppukäyttäjien hyvinvoinnin ja sisäolosuhteiden näkökulmasta.

Elinkaaritarkastelut ja sijoittumisskenaariot

Asiantuntijoidemme vahvuutena on kokonaisvaltainen näkemys kiinteistöjen elinkaarikustannuksista. Toimitilojen sijoittumiseen liittyvissä skenaarioissa kiinnitämme erityishuomiota käyttö- ja ylläpitovaiheeseen, jolloin tärkeintä on ihmisten viihtyminen, kokonaiskustannukset ja energiatehokkuus. Selvitämme usein myös uusien ja uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuudet.

Granlundin kiinteistökehityksen palveluja

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake